Comisia economică, industrii şi servicii din Senat se reunește astăzi pentru audierea Directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, cu privire la impactul introducerii programului Prima Casă sub auspiciile Legii dării în plată.

Acest proiect legislativ apartine senatorului ALDE, Daniel Zamfir și prevede includerea programului Prima Casă în mecanismul legii dării în plată.

Pe această temă BNR deja s-a pronunțat.

Potrivit HotNews.ro, Florin Georgescu a transmis un punct de vedere, din partea BNR, care nu susține inițiativa senatorului ALDE.

Reprezentantul Băncii Centrale explică faptul ca principiul care stă la baza OUG 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă  este reprezentat de ”împărțirea proporțională a riscurilor  și a pierderilor între Statul român reprezentat de Ministerul Finanțelor prin FNGCIMM și finanțator” (art.1,alin3). Din acest considerent, în contractele de credit acordate prin Prima Casă , Statul și-a asumat preluarea unei cote-părți a riscului pe care băncile și l-au asumat în cadrul creditelor imobiliare, prin efectul garanției de stat, spune Georgescu.

Potrivit art.2317 din Codul civil “atunci când creditorul a primit de bunăvoie un imobil sau un bun drept plată a datoriei principale, fideiusorul rămâne liberat chiar și atunci când creditorul este ulterior evins de acel bun”.

În concret, prin darea în plată, stingerea obligației principale de rambursare a creditului conduce, în virtutea principiului accesorium sequitur principale, și la stingerea oricărei obligații subsecvente de garantare. În acord cu principiul de funcționare a instituției ”darea în plată”, prin art.6 din Legea nr.77/20162 se statuează suspendarea dreptului creditorului de a se îndrepta împotriva garanților personali sau ipotecari, nepermițând o executare a garanției statului, prealabilă realizării darii în plată.

Pe cale de consecință, în cazul includerii creditelor acordate prin programul guvernamental “Prima Casă” în sferă de aplicare a Legii nr.77/2016, survine, prin efectul legii, caracterul neoperațional al garanției statului, atât obligația, cât și gararaia find stinse de drept. Din această perspectivă, proporționalitatea între condițiile de acordare avantajoase ale creditelor din programul “Prima casa” și asumarea riscurilor în cadrul unui parteneriat desființat în timpul derulării contractului de credit dispare, asumarea riscului numai de către o parte (instituția de credit) fără elementul de garantare asumat de către stat devenind injust.

Pe cale de consecință, efectele produse de adoptarea propunerii legislative vor conduce la premisa în care banca se va afla, în cadrul unui program guvernamental fundamentat pe parteneriatul de împărțire proporțională a riscurilor, într-o situație de asumare a riscurilor în mod singular, identică asumării aferente unui credit acordat în afara respectivului program, în ambele cazuri, singura modalitate de recuperare a creanței bănești rămânând exclusiv executarea garanției asupra imobilului.

Trebuie menționat faptul că modul de asumare a riscului de intrare a debitorului în stare de nerambursare are o importantă majoră în stabilirea costului finanțării, în situația împărțirii acestui risc, marja de dobtinda percepută debitorului find mai redusă comparativ cu situația în care banca își asumă singură riscul. Mai mult, propunerea legislativă nu are în vedere faptul a imobilul adus în garanție, obiect al dării în plată, este ipotecat atât în favoarea statului, cât și în favoarea instituției de credit, prevederea legală propusă neclarificand eventualele consecințe din această perspectivă.

Concluzionând, considerăm că incertitudinile legate de modul de împărțire a pierderilor între instituțiile de credit și stat ar conduce la stoparea programului și implicit la defavorizarea unei categorii de persoane beneficiare a unei protecții speciale conferită de stat prin Programul “Prima casă”.

Față de cele anterior menționate, vă comunicăm faptul că banca centrală nu susține propunerea legislativă, mai arată Georgescu, în încheierea scrisorii sale, potrivit HotNews.ro.

Proiectul de lege propus de Daniel Zamfir prevede aplicarea Legii dării în plată şi în cazul creditelor contractate prin programul Prima Casă. Iniţiativa legislativă a primit aviz favorabil de la Comisia Economică a Senatului. Dacă va trece şi de Comisia de buget, proiectul va trebui dezbătută în plenul Senatului, apoi va ajunge în Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)