FNGCIMM a initiat si a transmis Ministerului Finantelor Publice doua Scheme de garantare in numele si in contul statului, dedicate categoriilor de IMM-uri care au cel mai dificil si costisitor acces la finantare din tara noastra, respectiv:

1.            O schema de minimis in vederea sustinerii accesului la finantare al intreprinderilor nou infiintate;

2.            O schema de ajutor de stat  pentru garantarea de catre FNGCIMM a finantarii masurilor de salvare si a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar in dificultate.

Aceste initiative au in vedere sustinerea principalei tinte a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, respectiv un sold net de IMM-uri care sa depaseasca pragul de 670.000 intreprinderi active in România pâna in anul 2020 intrucât in prezent, România are cel mai mic numar de intreprinderi mici si mijlocii active pe cap de locuitor din spatiul Uniunii Europene

“Nu putem vorbi de o stimulare reala a antreprenorilor fara a imbunatati accesul acestora la finantare. Schema de garantare pentru start-up asigura intreprinderilor aflate la inceput de drum o parte din garantiile necesare obtinerii creditului necesar investitiei initiale si derularii afacerii”, declara doamna Silvia Ciornei, presedinte, director-general FNGCIMM.

In cadrul schemei de garantare pentru sustinerea accesului la finantare al intreprinderilor nou infiintate, garantiile vor fi acordate in numele si in contul statului, in limita unui plafon alocat pentru toata durata de implementare a programului, in favoarea finantatorilor care acorda credite beneficiarilor eligibili.

In calitate de mandatar al statului român, FNGCIMM va putea garanta credite de dezvoltare si credite pentru capital de lucru, beneficiarilor eligibili de tipul intreprinderilor nou-infiintate (start-up), inregistrate la registrul comertului cu cel mult 36 de luni inainte de data solicitarii garantiei, care prezinta cel putin o situatie financiara semestriala/anuala depusa la administratia financiara.

Pentru  creditele de investitii, valoarea garantiei va fi de maximum 300.000 lei, cu o perioada de rambursare de maxim 5 ani, iar pentru liniile de credit valoarea garantiei va fi de maximum 200.000 lei, cu o perioada de rambursare de maxim 24 de luni.

Principalele avantaje ale Schemei de garantare propuse sunt:

–              eliminarea principalei probleme a start-up-urilor in accesarea creditelor – lipsa garantiilor;

–              cost redus al garantiei, rezultat din subventionarea partiala a comisionului de garantare;

–              dobânda mai mica a creditului fata de nivelul pietei;

–              stimularea institutiilor de creditare in crearea de produse de finantare care sa se adreseze acestui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat.

Schema de ajutor de stat privind garantarea de catre FNGCIMM a finantarii masurilor de salvare si restructurare a unor IMM-uri, are ca obiectiv restabilirea viabilitatii intreprinderilor aflate temporar in dificultate, prin acordarea de ajutoare sub o forma care denatureaza cel mai putin concurenta.

”Propunerea Fondului este elaborata in conformitate cu Orientarile Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate si urmareste sa aiba o contributie la eforturile Guvernului României de combatere a efectelor crizei economico-financiare si de revitalizare a sectorului IMM. Aceasta schema raspunde obiectivelor stabilite prin Strategia guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului IMM si imbunatatirea mediului de afaceri din România–Orizont 2020”, declara doamna Silvia Ciornei, presedinte, director-general FNGCIMM.

Durata estimata a Schemei de ajutor de stat prin garantarea de catre FNGCIMM, in numele si in contul statului, a finantarii masurilor de salvare si a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar in dificultate, este de 4 ani, cu scopul maximizarii eficacitatii cheltuirii banilor publici, cu respectarea perioadelor maxime de sprijin pentru: a) acordare a ajutorului pentru salvare: 6 luni; b) acordare a ajutorului pentru restructurare si a sprijinului temporar pentru restructurare: 18 luni.

Ajutoarele de stat instituite prin schema de ajutor de stat sunt temporare si reversibile, fiind acordate sub forma unor garantii pentru imprumuturi acordate de un finantator (banca comerciala, IFN). In cadrul schemei se acorda facilitati sub forma de garantii care pot acoperi maximum 80% din valoarea unui credit nou.

Cele doua demersuri initiate de FNGCIMM raspund si solicitarilor bancilor comerciale dezbatute in cadrul Asociatiei Române a Bancilor.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)