BRD şi-a menţinut dinamismul şi a generat un profit net de 757 milioane lei, în creştere cu +34,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. “Pe viitor, ne păstrăm angajamentul de finanţare a economiei româneşti printr-o ofertă comercială bine adaptată şi vom continua procesul de rafinare a modelului de afaceri pentru a asigura o creştere sustenabilă a băncii” a decarat Francois Bloch, CEO.

BRD Groupe Société Générale a realizat un profit net de 757 milioane RON, în creştere cu +34,5% faţă de prima jumătate a anului 2017, excluzând elementele nerecurente, pe fondul performanţei operaţionale solide şi costului de risc pozitiv.

Banca anunță o generare solidă de venituri (venit net bancar în creştere cu +10,5%) datorită efectului pozitiv de volum şi ratelor de dobândă favorabile.

Rezultat operaţional brut în creştere cu +19,4%, pe fondul unei creşteri moderate a cheltuielilor

Performanţă comercială robustă: creştere a creditelor nete de +2,8%*, depozite retail mai mari cu +6,8%*, producţie mai mare de credite pentru locuinţe (+8%), număr de tranzacţii în creştere, majorarea stocului de contracte de internet şi mobile banking pentru clienţi persoane fizice (+18%).

 

“În primul semestru al anului 2018, performanţa comercială a rămas robustă, în special pe segmentul retail, după cum arată volumele mai mari de credite şi depozite şi numărul de tranzacţii în creştere, ceea ce a generat o profitabilitate solidă. Soluţiile noastre de internet şi mobile banking sunt permanent îmbunătăţite şi dezvoltate, răspunzând proactiv cerinţelor tuturor clienţilor noştri, inclusiv a celor mai abili din punct de vedere digital. Pe viitor, BRD îşi va păstra angajamentul de finanţare a economiei româneşti printr-o ofertă bine adaptată, şi va continua să îşi rafineze modelul de afaceri pentru a asigura o creştere sustenabilă”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale.

 

Performanţă comercială dinamică, anunță banca

Creşterea creditării pe piaţa românească (+5,1%* în termeni nominali la sfârşitul lunii iunie 2018) a fost determinată de segmentul clienţilor persoane fizice în contextul creşterii salariilor şi ratei crescute de ocupare a populaţiei, în timp ce creşterea creditelor companiilor a rămas slabă. Depozitele au crescut cu +11,1%*, susţinute atât de segmentul persoanelor fizice, precum şi de cel al companiilor.

În acest context, performanţa comercială a BRD şi-a menţinut dinamismul. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a crescut la 4,22 de la 4,13 la finalul lunii iunie 2017. Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la 1,47 milioane, cu +18% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu +40%. În prima jumatate a anului 2018, au fost aduse mai multe îmbunătăţiri platformei MyBRD Mobile: simplificarea plăţilor de facturi, adaptarea aplicaţiei la cele mai recente modele de telefoane mobile, precum şi alte setări şi funcţii noi.

Creditele nete au crescut cu +2,8%* în comparație cu sfârşitul lunii iunie 2017, graţie performanţei dinamice pe segmentul retail. Creditele retail au crescut cu +6,1%*, susţinute în principal de creditele pentru locuinţe (+11,1%*). Producţia de credite pentru locuinţe a crescut cu +8,3%, evoluţie determinată de cererea solidă pentru creditul de locuinţe “La Casa Mea” oferit de BRD.

Depozitele s-au majorat cu +1,8%* în dinamică anuală în principal, datorită fondurilor atrase de la clienţii retail. Creşterea depozitelor retail (+6,8%*) s-a datorat depunerilor în conturile curente ale clienţilor persoane fizice (+26%*). Indicatorul credite nete/depozite a fost 67,3% la finalul lunii iunie 2018 (+0,6 puncte procentuale în comparație cu sfârşitul lunii iunie 2017).

Creşterea solidă a veniturilor

Evoluţia veniturilor a fost solidă în contextul volumelor în creştere, în principal pe segmentul retail, şi al ratelor de dobândă favorabile. Venitul net bancar a crescut cu +10,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, datorită, în principal, creşterii solide a veniturilor nete din dobânzi (+13,2%). Creşterea veniturilor nete din comisioane (+3,2%) reflecta numărul de tranzacţii în creştere şi veniturile mai mari din servicii de custodie şi depozitare. Categoria Alte venituri a crescut cu +13,5% datorită rezultatului mai mare din tranzacţionare.

Cheltuielile operaţionale au crescut într-un ritm moderat faţă de primul semestru din 2017 (+2,8%). Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu +11,3%, ca urmare a ajustării pachetelor de compensaţii, având în vedere presiunile din piaţa muncii. Categoria Alte cheltuieli (excluzând contribuţiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie) a crescut cu +5,7%, reflectând investiţii mai mari în proiecte pentru respectarea cerinţelor reglementare şi proiecte de transformare a băncii. Contribuţia cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie s-a înjumătăţit faţă de anul trecut.

Performanţa operaţională a beneficiat de generarea solidă de venituri, rezultatul operaţional brut fiind în creştere cu +19,4% faţă de perioada similară a anului trecut. Indicatorul cost/venit a ajuns la 49,9% în scădere cu 3,7 puncte procentuale faţă de primul semestru al anului trecut.

Calitatea portofoliului de credite a continuat să se îmbunătaţească. Rata creditelor neperformante a scăzut la 6,3% la finalul lunii iunie 2018 faţă de 8,8% la finalul lunii iunie 2017, în timp ce gradul de acoperire s-a menţinut la un nivel solid de 73,0%, comparativ cu 75,0% la finalul lui iunie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). Grupul BRD a înregistrat un cost al riscului pozitiv de 154 milioane RON, mai scăzut cu -42,8% datorită elementelor nerecurente mari înregistrate în 2017. Elementele nerecurente s-au ridicat la 65 milioane RON în primul semestru din 2018 (despăgubiri din asigurări) comparativ cu 272 milioane RON în primul semestru din 2017 (despăgubiri din asigurări şi câştig din vânzarea unui portofoliu de credite neperformante).

În acest context, profitul net s-a ridicat la 757 milioane RON în primul semestru din 2018, în creştere cu +34,5% excluzând elementele nerecurente, graţie creşterii solide a veniturilor şi a costului de risc pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a ajuns la 21,6% în primul semestru din 2018 (20,0% fără luarea în calcul a elementelor nerecurente).

BRD a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 18,8% la sfârșitul lunii iunie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), faţă 19,4% la sfârșitul lunii iunie 2017, din cauza evoluţiei rezervelor din reevaluare ca urmare a creşterii randamentelor la titlurile de stat.

 

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)