Asociația de Plăți Electronice din România (APERO) a început anul 2018 cu un mandat oficial și unanim din partea membrilor săi pentru a adresa o direcție strategică pentru ecosistemul plăților electronice din România, respectiv Digitalizarea. Obiectivele agreate în cadrul Adunării Generale de la începutul anului au fost:

(1) Diagnosticarea corectă a situației actuale din perspectiva educației digitale a populației, cadrului legislativ, standardelor tehnice și de calitate, al infrastructurii, al conformității cu normele și normativele europene, identificarea (dacă există) a strategiilor digitale publice și private destinate creării și propagării spațiului digital, care sunt principalii actori, care sunt așteptările de la spațiul digital, ce realizări, eșecuri și lecții învățate există;

(2) Crearea unei alternative – determinată de lipsa de progrese semnificative în domeniul digitalizării la nivel național.

APERO a încheiat anul 2018 cu cele două obiective realizate și privește cu optimism spre 2019, an care va fi unul de cotitură. În 2019, APERO va fi în “avanpostul” fenomenului digital oferind tuturor actorilor interesați de construcția spațiului digital românesc proiectul ConectX, prima infrastructură digitală construită având la bază cele 3 concepte fundamentale agreate la nivelul Uniunii Europene, respectiv Digital Twin, Digital Services Infrastructure și Digital Single Market. Construită pe principiul „Digital from the scratch”, ConectX trece dincolo de limitele unei simple aplicații sau ale unei platforme obișnuite și este un ecosistem deschis tuturor entităților private sau publice menit să adreseze într-o viziune unitară, interconectată și sigură problemele sistemice ale României, precum: educația digitală, identitatea electronică a persoanelor și companiilor, semnătura electronică, arhivele electronice, protecția datelor, securitatea comunicațiilor, interoperabilitatea, cloud computing și problematica datelor deschise.

Experiența de 7 ani alături de proiectul Ghiseul.ro ne-a permis să înțelegem într-o manieră profundă nevoile și realitățile cu care România se confruntă. Experiența acumulată alaturi de partenerii din zona publică, Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR), ne-au acordat atât oportunitatea de a investiga în teren situația infrastructurii hardware și software, cât și posibilitatea de a evalua modul de raportare al oamenilor la tehnologie și așteptările pe care aceștia le au de la spațiul digital.

Văzută de la bază spre vârf, România Digitală este expusă unor riscuri importante. Primul dintre ele este crearea unei „fracturi” între sectorul privat și cel public. Identificată ca și risc major, această fractură poate arunca în derivă societatea cu consecințe pe termen lung. „Navigarea” pe culoare diferite a celor două componente ale societății poate degenera în pierderi substanțiale cauzate economiei cu impact în toate industriile cunoscute. Reconfigurarea sectoarelor public și privat ca părți integrante ale întregului economico-social este fundamentală pentru anii următori. Sub acest considerent, în 2019 APERO își va direcționa resursele către facilitarea dialogului social atât între mediul public și cel privat, cât și între reprezentanții industriilor de bază. Al doilea risc major identificat este eșuarea demersului de „alfabetizare digitală” a populației. Fundamentală în procesul de adopție a mijloacelor digitale, Educația digitală este un proces care nu trebuie lăsat să se întâmple pur și simplu, ci trebuie coordonat și structurat. Este nevoie de obiective clare educaționale, curricule adaptate, metode și metodologii care să conducă la deprinderea oamenilor cu instrumentele digitale de lucru. Parte din proces, gestionarea corectă a așteptărilor oamenilor de la mediul virtual/digital este de asemenea esențială pentru a nu crea o imagine idealistă asupra mediului digital care ulterior să conducă la dezamăgiri. Așa cum lumea fizică nu a fost și nu este perfectă, lumea digitală va prezenta riscurile și vulnerabilitățile ei în raport cu care trebuie identificate procese, politici și proceduri de control și auditare care să minimizeze eventualele consecințe negative. Educația digitală este un proces care trebuie identificat ca disciplină de sine stătătoare, altfel România digitală riscă să se dezvolte plătind tribut experienței pe care oamenii o au în platformele social media unde termeni precum transparență și auditare sunt foarte vagi și volatili. Al treilea risc ce trebuie avut în vedere este cel determinat de lipsa unor standarde tehnice și de calitate în spațiul digital. Dacă în ceea ce privește lipsa standardelor tehnice consecințele se materializează de regulă în dezvoltarea haotică și lipsită de consistență a spatiului digital cu impact direct și substanțial în zona de interoperabilitate, în ceea ce privește lipsa standardelor de calitate, consecințele se vor manifesta în experiența deficitară a utilizatorilor, ceea ce va avea impact asupra ratei de adopție a mijloacelor digitale.

În segmentul standardizării tehnice, Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în plan normativ, setul de norme și normative pe care le pune la dispoziție țărilor membre fiind generos și foarte detaliat. În segmentul de calitate, mai concret în domeniile de “user experience” și „user interface”, platformele de tipul social media au sedimentat foarte bine așteptările utilizatorilor, ceea ce face ca opțiunea corectă în acest domeniu să fie cea de a urma liniile directoare din acest domeniu. Este important să înțelegem că abordarile ce au la bază crearea aptitudinilor digitale ale oamenilor (de tipul „people skills”) sunt caduce și foarte consumatoare de resurse, ele trebuind a fi înlocuite de abordări ce au la bază capacitatea tehnologiei de a-și asuma nivelul de înțelegere redus pe care ooamenii îl au astăzi în ceea ce privește spațiul digital (de tipul „skills of technology”). Cartea câștigătoare aici o vor juca platformele care învață tehnologia cum să ajungă la oameni, și nu cele care stimulează oamenii să meargă către tehnologie.

Căutarea, încurajarea și facilitarea dialogului între principalii actori sociali, identificarea și asumarea rolurilor și responsabilitățile individuale ce ne vor reveni în spațiul digital și adresarea celor trei riscuri mai sus menționate sunt pentru APERO prioritățile anului 2019.

Această opinie a fost publicată în cadrul Revistei BankingNews – ediția lunii decembrie 2018.

Director Executiv APERO

George Anghel este Director Executiv Asociația de Plăți Electronice din România (APERO).

Leave a Reply

  • (not be published)