Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de Lege privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar. Proiectul de lege aprobat de Guvern transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2014/59/UE privind redresarea si rezolutia institutiilor bancare. Cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul financiar-bancar ce va fi instituit prin acest proiect cuprinde prevederi care se refera la trei etape distincte, respectiv pregatirea, interventia timpurie si rezolutia bancara, informeaza Guvernul.

Rezolutia presupune o interventie a autoritatilor statului in conditii expres determinate, iar o actiune de rezolutie este considerata de interes public. O actiune de rezolutie poate fi dispusa:
– In momentul in care se stabileste ca o institutie intra sau este susceptibila de a intra intr-o stare de dificultate majora,
– Nu exista nicio perspectiva rezonabila ca printr-o masura alternativa, de natura privata sau o masura de supraveghere, sa se previna intrarea in dificultate a institutiei intr-un interval de timp rezonabil
– Actiunea de rezolutie este necesara din perspectiva interesului public, sens in care autoritatile de rezolutie trebuie sa fie abilitate prin lege sa aplice, fara intarziere, instrumentele de rezolutie prevazute.

Prin proiectul legislativ se desemneaza la nivel national autoritatile care vor exercita competentele de rezolutie:
– Banca Nationala a Romaniei pentru institutiile de credit si entitatile din grupul acestora care fac obiectul supravegherii consolidate exercitate de aceasta autoritate, in calitate de autoritate competenta cu supravegherea prudentiala;
– Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru firmele de investitii si entitatile din grupul acestora care fac obiectul supravegherii consolidate exercitate de aceasta autoritate, in calitate de autoritate competenta cu supravegherea prudentiala.

In cazul ambelor autoritati, conform cerintelor Directivei 2014/59/UE, este reglementata obligatia ca in cadrul organizarii lor interne sa asigure independenta operationala si evitarea conflictului de interese intre functia de rezolutie si functia de supraveghere prudentiala, precum si in raport cu alte atributii specifice exercitate de cele doua autoritati conform statutului lor sau altor dispozitii legale.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)