Bani pentru afaceri

Comisia Europeană a aprobat notificarea Ministerului Finanţelor cu privire la prelungirea programului IMM Invest Plus şi a componentelor IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest, cu majorarea plafoanelor pentru ajutoare de stat acordate sub forma de garanţii pentru împrumuturi şi granturi.

Potrivit unui comunicat al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), aplicaţia programului este deschisă, iar beneficiarii eligibili ai programului IMM Invest Plus se pot înscrie accesând portalul www.imminvest.ro.

“Prin prelungirea perioadei de emitere de garanţii până la 31.12.2023, Guvernul României va majora plafonul total al programului IMM Invest Plus la 20.250.000.000 lei, echivalentul în lei a 4.110.340.000 de euro, iar numărul maxim de beneficiari se va ridica la 26.708 beneficiari. Pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate pe toată perioada de valabilitate a creditului şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului, au fost majorate până la 2.000.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, până la 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi până la 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii”, potrivit Agerpres.ro.

Conform sursei citate, alte modificări importante, în ediţia 2023, se referă la companiile start-up, care pot aplica pe toate componentele programului: IMM Invest România, Agro IMM Invest, Rural Invest şi Garant Construct.

Totodată, alte modificări se referă la completarea categoriilor de beneficiari pentru componentele Agro IMM Invest şi Rural Invest cu grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

Printre modificările menţionate se mai află eliminarea condiţiei ca sediul principal şi/sau secundar al beneficiarului care aplică pe componenta IMM Prod să fie situat în zona urbană.

Schema de ajutor de stat ataşată programului IMM Invest Plus facilitează accesul la finanţare pentru diferite categorii de beneficiari, care pot accesa credite cu garanţii de stat, cu dobânzi subvenţionate pe o perioadă de până la 12 luni şi cu costuri aferente comisionului de risc şi comisionului de administrare, subvenţionate din bugetul Ministerului Finanţelor, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate.

Valoarea maximă a unei finanţări poate ajunge la 10 milioane lei pentru proiectele de investiţii şi până la 5 milioane pentru capital de lucru, iar garanţia de stat poate acoperi până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a creditelor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiţii şi de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Programul IMM Invest Plus se adresează tuturor categoriilor de IMM-uri, Întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, start-up-urilor şi Unităţilor Administrativ Teritoriale pe componenta Garant Construct.

Componenta IMM Invest România facilitează accesul la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

Pe de altă parte, componenta Agro IMM Invest este dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Componenta IMM Prod are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

În schimb, componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţi şi birouri individuale de arhitectură şi de Unităţi Administrativ Teritoriale (municipii, oraşe, comune).

IMM Invest România este principalul program guvernamental lansat încă de la debutul pandemiei COVID 19, în data de 24 aprilie 2020, fiind dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a le asigura accesul la credite bancare cu garanţii de stat şi costuri de finanţare subvenţionate.

De la implementare, IMM Invest a acordat garanții în valoare de 41 miliarde lei, care au susţinut credite de peste 48 miliarde.

Bilanţul celor trei ani de implementare a IMM Invest înregistrează circa 65.000 de garanţii acordate, în valoare de peste 41 miliarde lei, care au susţinut credite de peste 48 miliarde. În urma acestei injecţii de capital în economie, peste un milion de locuri de muncă au fost salvate.

Valoarea garanţiilor acordate în anul 2020 reprezintă 28,4% din valoarea tuturor garanţiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani activitate desfăşurată în perioada 2002 – 2019.

În anul 2020, numărul garanţiilor acordate s-a dublat comparativ cu anul precedent, iar valoric creşterea a fost de 349%, programul IMM INVEST având o contribuţie majoră la această creştere.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)