Prin Ordinul nr. 837/20.10.2017 emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Raiffeisen Bank nu a fost obligată să refacă contractele de credit, primordial, prin aceea că instituția nu are atribuția legală de a dispune o astfel de măsură. Aceasta măsură nu este prevazută în Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii ca putând fi dispusă.

Implicațiile posibilității ca ANPC să instituie o măsură cu consecințe asupra efectelor contractelor în afara voinței părților contractante sunt numeroase în sfera juridică, dar cred că este suficient a remarca următorul element esențial pentru a concluziona că Ordinul nu instituie o astfel de obligație: ANPC poate dispune doar măsurile legale prevăzute de lege iar singura măsură prevăzută în Legea nr. 363/2007 este de încetare a practicilor comerciale incorecte, cu efecte desigur pentru viitor.

Instituția publică – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale ce coordonează și realizează politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor. Atribuțiile acestei instituții sunt cele reglementate prin Hotararea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vigoare la acest moment.

Conform art. 3 alin (1) lit j. din HG nr. 700/2012 Autoritatea are următoarele atribuții principale (dintre care relevante):

j. Constată contravenții și dispune măsuri de limitare a consecințelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare și servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale din domeniile de activitate ale Autorității, prin aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

Conform art. 5 alin (5) din HG nr. 700/2012 În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni.

Ordinul ANPC NR. 837/20.10.2017 reține, conform motivării cuprinse în acesta, utilizarea de către Raiffeisen Bank a unor practici incorecte în raport cu consumatorii așadar incidența dispozițiilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii.

Pentru a se putea determina dacă una dintre măsurile dispuse prin acest Ordin ANPC o reprezintă obligația Raiffeisen Bank de a readuce contractele la condițiile inițiale (mențiune ce se regăsește în cuprinsul Ordinului)  trebuie analizat primordial dacă o astfel de măsură este reglementată ca putând fi dispusă de către ANPC în situația incidenței dispozițiilor Legii nr. 363/2007.

Conform art. 12 alin (1) din Legea nr. 363/2007 – Secțiunea a 2-a – Răspunderi și sancțiuni – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate dispune măsuri conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităților cu personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 13 alin (1) lit. a) din aceeași lege prevede că
(1) În măsura în care se consideră necesar, ținând cont de toate interesele implicate și, în special, de interesul public, instanțele judecătorești competențe sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor dispune, în procedură de urgență, chiar fără a exista o dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intenției sau a neglijenței comerciantului, una dintre următoarele măsuri:
a) încetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;
b) interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost încă puse în practică, dar acest lucru este iminent;
c) transmiterea de către Consiliul Național al Audiovizualului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate în realizarea publicității audiovizuale, considerată a fi o practică comercială incorectă, precum și o copie a materialului publicitar difuzat.

Conform art. 13 1 din Legea nr. 363/2007, Măsurile dispuse potrivit dispozițiilor art. 13 se realizează de către conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau de către conducătorii unităților cu personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de 5 zile.

Prin Ordinul nr. 837/20.10.2017, avându-se în vedere și propunerea făcută de agentul constatator la punctul K din Procesul-Verbal de Constatatre a Contravenției Seria ANPC nr. 0765202, ANPC dispune încetarea practicilor comerciale incorecte ce constă în fapta de a nu informa în prealabil consumatorii despre viitoarele costuri ale produsului financiar, respectiv chiar măsura reglementată de lege la art. 13 din Legea nr. 363/2007.

Asadar, sintagma „Ordinul ANPC obligă banca să-şi refacă, începând chiar de astăzi, contractele de credit în franci elveţieni, lei şi euro, readucându-le la condiţiile din perioada 2006-2008, când au fost încheiate.” precum și alte sintagme similare în legătură cu interpretarea și aplicarea Ordinului nr. 837/2007 nu au nici un fundament real ori, mai ales, legal.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)