Senatorul Daniel Cătălin Zamfir a readus în discuţie proiectul de lege ce prevede eliminarea, din Legea Statutului BNR, a articolului prin care membrii Consiliului de Administratie al băncii centrale nu răspund civil sau penal.

Iniţiativa legislativă a senatorului PNL Daniel Zamfir prevede modificarea Legii 312 privind Statutul Băncii Naţionale a României, astfel încât să fie abrogate alineatele din lege care îi exonerează de răspunderea civilă sau penală pe membrii Consiliului de Administraţie.
Pentru că membrii CA al Băncii Naționale a României (BNR) au un statut privilegiat care îi exonerează de răspundere civilă și penală și pot să nu își asume răspunderea în fața legii pentru decizii de importantă majoră asupra societății și economiei românești, senatorul cere acum, din nou, eliminarea din legislație a articolelor din statutul BNR care asigură acest lucru.

Legea privind Statutul Băncii Naționale a României stabilește că BNR are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, fiind împuternicită să emită reglementări, să ia măsuri pentru impunerea respectării acestora și să aplice sancțiunile legale în cazurile de nerespectare, precum și să controleze și verifice, pe baza raportărilor primite și prin inspecții la fața locului, registrele, conturile și orice alte documente ale instituțiilor de credit autorizate, pe care le consideră necesare.

Articolele pe care deputatul le vrea eliminate prevăd că membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea atribuțiilor de supraveghere prudențială. Totodată, este eliminat articolul care stabilește suportarea cheltuielilor de judecată de BNR în astfel de cazuri, astfel că acestea vor fi plătite de personalul care se face vinovat de neîndeplinirea sarcinilor menționate.

Iniţiativa are termen de consultare publică data de 25.05.2018 şi a fost înregistrată la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, pentru dezbatere.​

Adrian Vasilescu, consilierul Guvernatorului BNR  declara (in nume personal) in mai 2016, la prima  “intentie legislativa” de acest fel, ca: Initiativa este doar una dintre cele care citesc incorect Statutul BNR

“Regretabil este faptul că această inițiativă legislativă, se dovedește a fi una dintre acelea care pleacă de la citirea incorectă a unor texte, în cazul de față a Statutului BNR. Am spus și am scris deseori, iar acum sunt nevoit să repet în legătură cu o prevedere din Statutul BNR (articolul 25, al. 3 și 4) că dincolo de nevoia de interdisciplinaritate în procesul legislativ, care trebuie să fie onorata în Parlament prin contribuții la legile privind activitatea din economie a unor macroeconomiști, sociologi, psihologi, filozofi alături de juriști desigur, care să confere actelor normative limpezime logică, mai e și nevoia unei scrieri clare și corecte în limba română.

Aceste prevederi, la care se referă inițiativa în cauză, sunt intrutotul corecte sub aspectul conținutului juridic si economic dar sunt atât de încâlcite sub aspect literar încât se înțelege greu ce prevede legea. Este, deci, o deficiență majoră pe care o găsim în mai toate legile noastre. 

Interpretând textul printr-o necesară combinație a criteriului literar cu cel logic, ce desprindem de aici? În ce caz membri CA și personalul BNR nu răspund civil si penal?? Daca instanțele constata ca aceste persoane au actionat cu bunacredinta si fara neglijenta in conditiile exercitarii atributiilor de politica prudentiala! În acest text încâlcit se ascunde o idee clară: aceea că esenta supravegherii prudențiale, nu  evidențiază vreun anume tip de imunitate. De fapt supravegherea prudențiala este situată în contextul ei firesc, intr-un cadru juridic corect. Această încâlceala o găsim și în reglementarea “in oglinda” din legea macroprudentialitatii” , spunea in nume personal Adrian Vasilescu pentru HotNews.ro.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)