Ministerul Finanţelor Publice anunţă, într-un comunicat transmis luni, că a fost aprobată emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, care va demara în anul 2018. În acest sens, un Ordin al Ministrului Finanţelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 974 din 7.12.2017.

„Măsura mai sus menţionată oferă investitorilor informaţii privind caracteristicile de bază ale titlurilor de stat, etapele şi procedura ce trebuie parcurse în vederea subscrierii în cadrul programului Tezaur, precum şi modalitatea de calcul şi plată a dobânzii şi de rambursare a valorii nominale aferente titlurilor de stat subscrise. Noul program oferă posibilitatea şi persoanelor fizice, care deţin certificate de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului, să utilizeze sumele aferente răscumpărării acestora în vederea subscrierii în Programul Tezaur.

În acelaşi timp, veniturile obţinute din deţinerea titlurilor emise de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal.

Potrivit MFP, alte caracteristici ale titlurilor de stat lansate în cadrul programului Tezaur sunt următoarele:

– vor putea fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani;

– valoarea unui titlu de stat este de 1 leu;

– titlurile au formă dematerializată şi remunerează investitorii cu o dobândă anuală;

– titlurile pot fi cumpărate doar de la sediile unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, din raza domiciliului fiscal al investitorului, prin deschiderea unui cont de subscriere şi alimentarea acestuia fie prin virament bancar, fie prin depunerea de numerar şi semnarea unui formular de subscriere. Acesta va conţine datele de identificare ale investitorului precum şi numărul şi valoarea titlurilor de stat care se intenţionează a fi subscrise;

– titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează;

– pentru fiecare emisiune Tezaur va fi anunţată o perioada în limita căreia investitorii vor putea efectua subscrieri.

„În cadrul planului de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice pentru anul 2018, care urmează a fi publicat până la sfârşitul anului, va fi anunţat volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie. Acestea vor avea o frecvenţă lunară, termenii şi condiţiile financiare aferente fiecărei emisiuni urmând a fi specificate în cadrul prospectelor de emisiune care vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice si care vor fi disponibile la sediile unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”, se mai arată în comunicat.

„Ministerul Finanţelor Publice oferă, prin Programul Tezaur, un nou instrument de economisire dedicat populaţiei, având ca obiectiv principal diversificarea bazei investiţionale aferente pieţei titlurilor de stat”, precizează instituţia.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)