Gyula Fater, CEO OTP Bank

OTP Bank România a înregistrat în 2022 un profit după impozitare de 34,6 milioane RON, în scădere cu 40% comparativ cu anul anterior. În trimestrul patru al anului 2022, indicatorul de profit s-a îmbunătățit semnificativ, pe baza creșterii profitabilității operaționale și a reducerii costurilor de risc, potrivit unui comunicat de presă.

Totodat[, activele băncii au atins nivelul de 19.9 miliarde RON, în creștere cu 8% față de nivelul consemnat în 2021.

Profitul operațional înregistrat în 2022 a fost de 217 milioane RON în creștere cu 76% față de 2021, în urma efectului pozitiv al creșterii de 23% a veniturilor totale. În același timp, cheltuielile operaționale au crescut cu 10%, o parte importantă a acestor costuri fiind corelate cu investițiile pentru strategia de dezvoltare a băncii. Raportul cost/venit s-a îmbunătățit cu 8,6 puncte procentuale și a ajuns la 72,5% comparativ cu anul trecut, iar în ultimul trimestru al anului a coborât sub 68%. De asemenea, costurile de risc au fost de aproape patru ori mai mari în urma unei creșteri cu 50% a costurilor riscului de credit, dar și a altor costuri de risc asociate.

Gyula Fatér: Suntem angajați să continuăm dezvoltarea echilibrată pe plan local

„Rezultatele anului trecut dovedesc pentru noi reziliența strategiei OTP Bank România pentru dezvoltarea și consolidarea operațiunilor locale. Transformarea prin care am trecut în ultimii ani, adaptarea la o structură organizatorică flexibilă, reproiectarea proceselor de business și implicarea directă pe care o avem în economia locală au susținut creșterea solidă a veniturilor băncii și a indicatorului de profitabilitate operațională. Această dezvoltare operațională și capacitate de adaptare ne-a ajutat în 2022 să propunem o ofertă de produse și servicii bancare optime, care să atenueze șocul contextului general, cu creșteri în serie pentru toate tipurile de costuri. Suntem angajați să continuăm dezvoltarea echilibrată pe plan local, cu focus pe rețeaua națională, optimizarea sferei digitale de servicii și investiții consecvente în echipa băncii”, a declarat Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 35%, ajungând la un total de 672,7 milioane RON. Dinamica anuală a beneficiat de creșterea volumului de credite performante și de îmbunătățirea cu 39 bps a marjei nete de dobândă, alimentată de creșterea ratelor dobânzilor de referință, în special pentru tranzacțiile interbancare la trei luni (principalul reper pentru creditele corporate) și a indicelui IRCC.

Costul total al riscului a fost de aproape patru ori mai mare, ajungând la -173.8 milioane RON, alimentat de un cost al riscului de credit de -139,0 milioane RON, ca urmare a creșterii portofoliului de credite, dar și a perspectivelor economice în scădere. Provizioanele pentru alte riscuri în valoare de -34,8 milioane RON se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operațional în valoare de -28 milioane RON.

Volumul creditelor performante sa crescut cu 10% la finalul anului 2022, fiind susținut de creșteri pe majoritatea liniilor de business. Segmentul de creditare corporate a crescut cu 15%, creditarea pentru IMM-uri cu 11%, cea pentru finanțarea prin leasing cu 25% în timp ce zona de retail a încetinit ritmul, având o creștere de 4%.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 11% în 2022. Cea mai mare contribuție a avut-o segmentul retail, +28% de la an la an, în timp ce volumul creditelor corporative s-a comprimat cu 5%. Raportul net credite/depozite s-a redus cu 10 puncte procentuale de la trimestru la trimestru, la 117%.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 22.16% vs 22.24% în 2021.

În anul 2022 OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 593 miliarde HUF (7.326 milioane RON) în timp ce profitul consolidat după impozitare a fost de 347 miliarde HUF (4.291 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest rezultat sunt OTP Core din Ungaria (252 miliarde HUF/ 3.119 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (120 miliarde HUF/ 1.482 milioane RON), Croația (43 miliarde HUF/ 529 milioane RON), Serbia (37 miliarde HUF/ 456 milioane RON), Slovenia (24 miliarde HUF/ 295 milioane RON) Ucraina (-16 miliarde HUF/ -197 milioane RON), Rusia (43 miliarde HU / 526 milioane RON), Muntenegru (10 miliarde HUF/ 121 milioane RON), Moldova (6 miliarde HUF/ 72 milioane RON) și subsidiara din Albania (10 miliarde HUF/ 126 milioane RON).

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)