OTP Group și-a anunțat rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2018 și conform raportului publicat la Budapesta- OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat ajustat după impozitare de 19,7 milioane lei (1,4 miliarde HUF), cu 59% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 12% de la an la an, susținută de o creditare robustă pentru persoane fizice și corporații. Segmentul corporativ a fost principalul motorul al creșterii, cu un avans de 23% față de 2017. Segmentul retail a contribuit la creșterea cu 8% față de anul precedent.

În ceea ce privește împrumuturile noi, în semestrul I creditele ipotecare s-au îmbunătățit cu 11%, în timp ce vânzările de credite pentru nevoi personale au crescut cu 15%. Extinderea portofoliului de credite performante a avut un impact pozitiv asupra veniturilor trimestriale, în timp ce marja netă a dobânzii a rămas stabilă.

 

Costurilor totale de risc din primul semestru s-au ridicat la 37,2 milioane lei (2,58 miliarde HUF), scăzând cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, variație datorată modificării provizioanelor din al doilea trimestru.

 

Cotele depozitelor ajustate la cursul de schimb valutar au crescut cu 8% față de semestrul I al anului 2017 și cu 6% de la începutul anului. Creșterea a fost susținută de intrărilele din retail  (+3% YTD) și mai ales corporații (+14% YTD). Activele totale ale băncii au atins 10 miliarde lei (711 miliarde HUF), o majorare de 9% față de începutul anului.

 

Pe parcursul primului semestru din 2018, volumul creditelor neperformante (DPD90+) ajustat la cursul de schimb valutar a continuat să scadă cu 42% de la an la an.

Credite neperformante în valoare de 250 milioane lei (17,6 miliarde HUF) au fost vândute / scoase din evidențele contabile. Rata DPD90+ a scăzut la 9,3%, de la 16,6% înregistrat în semestrul I din 2017. Volumul creditelor depreciate – stadiul  3, conform reglementărilor IFRS 9, a scăzut la 13,3% de la trimestru la trimestru (din totalul creditelor brute), atingând 1.094 milioane lei (77 mailiarde HUF) la sfârșitul trimestrului doi.

Ȋn conformitate cu reglementările locale, activele băncii au înregistrat 9,9 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 7,1 milioane lei. Rata de adecvare a capitalului băncii a scăzut ușor la 17,06%, cu 59 pp. față de trimestrul anterior.

 

OTP Group a înregistrat în prima jumătate a anului 2018 un profit ajustat de 2,2 miliarde lei (492 milioane EUR, 154,6 miliarde HUF), o creștere de 16% de la an la an, în timp ce contribuția la profit a subsidiarelor străine s-a îmbunățit vizibil, la 39% în semestru I 2018, față de 33% în aceeași perioadă a anului trecut.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)