Patria Bank a raportat la nouă luni un profit net de 5,98 milioane de lei, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, potrivit rezultatelor financiare la 30 septembrie, publicate luni pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

“Această performanţă financiară a survenit într-un mediu pandemic neanticipat în care predictibilitatea a fost foarte redusă, iar volatilitatea condiţiilor macroeconomice a fost ridicată. Faţă de anul precedent, când banca a raportat un profit anual net de 5,3 milioane de lei (12 luni), se observă o îmbunătăţire a rezultatelor financiare la 9 luni în 2020 – profit de 5,98 milioane de lei, chiar dacă criza sanitară a adus efecte negative asupra sistemului bancar”, se arată în raportul băncii, remis BVB.

Consolidarea nivelului de profitabilitate reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care banca le-a implementat, concretizându-se în următoarele repere financiare atinse în anul 2020: credite nou acordate în valoare de peste 603 milioane de lei în cursul anului 2020 (într-un ritm mai accelerat decât media sistemului bancar), ceea ce a condus la o creştere a portofoliului de credite performante cu 13%, respectiv +194 milioane de lei, comparativ cu decembrie 2019; îmbunătăţirea structurii bilanţiere a băncii prin creşterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 50% în decembrie 2019; optimizarea şi reducerea cheltuielilor operaţionale cu 13%, respectiv minus 14,3 milioane de lei (primele nouă luni 2020 faţă de perioada similară din 2019); impactarea rezultatului net cumulat la 30 septembrie 2020 de anumite evoluţii ale pieţei şi comportamentului clienţilor, ca urmare a contextului pandemiei COVID-19 declanşată în cursul lunii martie 2020 – astfel, profitul net raportat încorporează elemente de natură nerecurentă şi a impactului cauzat de pandemia COVID-19 în valoare de minus 7,8 milioane de lei; fără aceste elemente extraordinare rezultatul net cumulat la 30 septembrie 2020 ar fi fost profit net de 13,8 milioane de lei.

“În urma analizei rezultatelor financiare, managementul consideră că activitatea Patria Bank a fost deja impactată de pandemia COVID-19, dar efectele pot fi atenuate de măsurile întreprinse de bancă, de evoluţiile pieţelor financiare sau de măsurile de relansare economică iniţiate de Guvern. Contextul actual aduce efecte negative, mai ales în ceea ce priveşte nivelul potenţial al costului riscului, dar poate genera şi oportunităţi de creştere şi dezvoltare prin atragerea accelerată de noi clienţi. Banca a absorbit impactul negativ din primele 3 trimestre, toţi indicatorii prudenţiali se situează peste limitele reglementate chiar şi fără modificarea recentă a cerinţelor privind amortizarea capitalului, banca deţinând resurse pentru susţinerea activităţii”, se spune în document.

În plan comercial, banca a continuat eforturile în trei direcţii principale în trimestrul III al anului 2020: sprijinirea clienţilor afectaţi de criza COVID-19; accelerarea procesului de creditare odată cu ieşirea din lockdown, inclusiv prin creşterea semnificativă a numărului nou de clienţi achiziţionaţi, într-un cadru de risc adecvat; asigurarea continuă şi permanentă a serviciilor bancare oferite clienţilor, atât prin intermediul funcţionării permanente a sucursalelor şi a reţelei de bancomate, cât şi prin dezvoltarea canalelor de operare la distanţă.

Banca a menţinut în permanenţă relaţia cu clienţii (persoane fizice şi companii) care au beneficiat de amânare la plată, atât prin soluţia proprie Patria Bank, cât şi prin OUG 37, pentru a verifica, în fiecare caz în parte, evoluţia cash-flow-ului, capacităţii de plată, probabilităţii de a rambursa odată cu expirarea perioadei de amânare, nevoile suplimentare care pot apărea etc.

Astfel, pe plan comercial, Patria Bank s-a concentrat pe continuarea implementării unor serii de măsuri adecvate, pentru protejarea angajaţilor şi clienţilor şi pentru sprijinirea pro-activă a clientelei, concomitent cu asigurarea continuităţii activităţii şi atenuarea impactului financiar asupra băncii, într-un cadru de risc adecvat.

În trimestrul trei, Patria Bank a continuat eforturile de dezvoltare a portofoliului de clienţi şi de creştere a volumelor de credite acordate, reuşind să crească într-un ritm mai accelerat decât sistemul bancar. Astfel, cota de piaţă a creditelor acordate persoanelor fizice la 30 septembrie 2020 a crescut cu 10% faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului 2019, în timp ce cota de piaţă a creditelor acordate companiilor a crescut cu 7% de la 31 decembrie 2019 până la 30 septembrie 2020. Direcţiile de creştere au vizat toate segmentele de clientelă ale băncii, soldul de credite majorându-se atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor trei segmente principale de persoane juridice (MICRO, Agro şi IMM&Corporate).

Creşterea activităţii de creditare s-a bazat atât pe produsele uzuale ale băncii, cât şi pe noile programe lansate în 2020: IMM Invest şi noul parteneriat cu Fondul European de Investiţii (care a majorat plafonul de garantare cu 300 milioane de lei, de la 190 la 490 milioane de lei, în condiţiile asigurării unei garanţii majorate de până la 90% până în martie 2021).

Banca a beneficiat de un plafon în cadrul programului IMM Invest, majorat până la nivelul de 280 milioane de lei. Din totalul creditelor IMM Invest acordate, 52% reprezintă finanţări acordate clienţilor existenţi (69% număr, 52% valoare) şi 48% credite acordate clienţilor noi (31% număr, 48% valoare).

În zona de agricultura, pe lângă finanţările clasice (capital de lucru, APIA, credite cu fonduri UE, credite de investiţii pentru achiziţie terenuri, utilaje etc), banca a promovat intens în cursul anului 2020 finanţările având ca scop dezvoltarea capacităţii de irigaţii a producătorilor agricoli.

În plus, Patria Bank s-a preocupat de accelerarea programelor de digitalizare şi educaţie financiară, precum dezvoltarea platformei de Internet & Mobile Banking a băncii – Patria Online – cu noi opţiuni digitale ale clientului în relaţionarea tranzacţională cu banca. Astfel, Patria Online a înregistrat la 30.09.2020 o creştere cu peste 90% a numărului de utilizatori, faţă de data migrării clienţilor pe noua platformă, implementată în ultima parte a anului 2019 (septembrie 2019).

De asemenea, banca a consemnat peste 421.000 de comunicări prin SMS şi 94.000 de comunicări prin e-mail în relaţionarea cu clienţii băncii, cu scopul de a stimula interacţiunea digitală a clienţilor cu Patria Bank în limita posibilităţilor acestora.

La 30.09.2020, creditele neperformante ale băncii sunt de 201 milioane de lei, în scădere cu 4% faţă de 31.12.2019, iar datoriile privind clientela prezintă o uşoară creştere de 32 milioane de lei, +1%, această evoluţie fiind generată de cumulul mai multor elemente în contextul pandemic COVID-19.

La nivel individual, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 18,11%, peste limita reglementată, înregistrând o creştere faţă de nivelul de 17,75% de la sfârşitul anului 2019.

La nivel consolidat, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 17,64%, peste limita reglementată.

“Rata Fondurilor Proprii Totale atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat nu încorporează profitul obţinut de bancă, respectiv de Grupul Patria Bank, deoarece acestea nu sunt auditate, condiţie obligatorie pentru încorporarea acestora în Fondurile Proprii. Astfel, consolidarea Ratei Fondurilor Proprii se va efectua la sfârşit de an şi prin includerea profiturilor obţinute de bancă, respectiv Grup”, menţionează banca.

În data de 30 septembrie 2020, banca a încheiat cu succes un plasament privat de vânzare de obligaţiuni subordonate, negarantate şi neconvertibile în valoare de 8,187 milioane de euro.

În ceea ce priveşte venitul net bancar, acesta înregistrează o scădere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2019 (-17 milioane de lei), evoluţie negativă cauzată de pandemia COVID-19, evoluţia indexului de dobândă ROBOR, a scăderii volumului de tranzacţionare clientelă în perioada stării de urgenţă, a impactului negativ din marcările la piaţă a activelor financiare evaluate la valoare justă prin contul de Profit sau Pierdere. Parte din aceste efecte s-au atenuat, iar trimestrul III al anului înregistrează evoluţii pozitive faţă de primul trimestru.

Veniturile din dobânzi prezintă o diminuare de 3%, respectiv 4 milioane de lei, în principal din zona creditelor unde preponderent portofoliul este denominat în lei cu dobânda variabilă, fiind astfel afectat direct şi imediat de contracţia ROBOR, impactul negativ în veniturile din dobânzi, în primele 9 luni, fiind de aproximativ minus 5 milioane lei. În acelaşi timp se observă o creştere a veniturilor din dobânzi aferente instrumentelor de datorie cu 15%, plus 1,8 milioane de lei, care compensează parţial evoluţia veniturilor din dobânzi aferente portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile prezintă o creştere de 5 milioane de lei, atât din zona depozitelor comerciale, cât şi din obligaţiunile subordonate emise de Patria Bank, în vederea consolidării bazei de fonduri proprii.

De asemenea, cheltuielile operaţionale au înregistrat o contracţie semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 cu 13%, respectiv 14 milioane de lei, banca luând acţiuni şi măsuri care să conserve profitabilitatea instituţiei, în contextul pandemic COVID-19.

Costul net al riscului înregistrează o scădere de 2,6 milioane de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, pe fondul efectelor generate de pandemia COVID-19 (amânări la plată) şi a actualizării parametrilor utilizaţi în calculul ajustărilor de depreciere, în conformitate cu IFRS 9.

“Banca a înregistrat un rezultat operaţional pozitiv pentru primele 9 luni ale anului 2020, în valoare de 18,5 milioane lei, în scădere uşoară de 3 milioane de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, reducerea veniturilor operationale cu 17 milioane de lei fiind aproape acoperită de contracţia costurilor cu 14 milioane de lei şi un rezultat net profit de 5,98 milioane lei faţă de perioada similară din 2019, de 5,8 milioane lei (+2%)”, se mai arată în raport.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)