Patria Bank

Potrivit raportului financiar din primele 9 luni, Patria Bank a realizat un profit net de 14.9 mil. lei, în creștere cu 7,7 mil. lei, respectiv +106%, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

Banca a continuat procesul de consolidare al profitabilității, proces ce survine din dezvoltarea veniturilor operaționale corelată cu o evoluție prudență a costului riscului. Îmbunătățirea profitabilității într-un mediu macroeconomic volatil și incert, denotă o evoluție sustenabilă precum și adaptabilitatea băncii la condițiile actuale de piață, se arată intr-un comunicat de presă.

Potrivit băncii, credite nou-acordate în valoare de 764 mil. lei, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performanțe cu 13%, respectiv 249 mil. Lei, comparativ cu decembrie 2021 și cu 13%, respectiv 261 mil. Lei, față de septembrie 2021.

Cum arată bilanțul la 9 luni:

• Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor brute în total active la nivelul de 61% de la 56% în decembrie 2021, cât și creșterea indicatorului credite raportate la depozite atrase de la clienți de la 65% la sfârșitul anului 2021 la 72% în septembrie 2022
• Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 21% la septembrie 2022 față de septembrie 2021, în linie cu evoluția portofoliului de credite și creșterea eficienței comerciale prin obținerea unor randamente superioare celor medii din sistemul bancar
• Continuarea reducerii ratei creditelor neperformante (NPL) cu 190 pp față de septembrie 2021 și menținerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere la un nivel de peste 60%
• Menținerea unei baze de capital solide evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 16,85% la nivel individual și de 16,63% consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

Activele toale, in valoare de 3,93 miliarde lei, prezinta o usoara crestere (+2,6%) fata de sfarsitul anului 2021 datorata modificarii structurii bilantiere a Bancii: cresterea creditelor nete de 231 mil. lei, +11%, si reducerea activelor lichide cu 114 mil. lei, excedentul de lichiditate fiind plasat in credite.
• Portofoliul de credite (valoare neta) inregistreaza o crestere de 12%, +231 mil. lei fata de septembrie 2021. In structura, portofoliul performant (stadiul 1+2) inregistreaza o crestere de 249 mil. lei (+13%) fata de decembrie 2021, in timp ce portofoliul de credite neperformante a inregistrat o scadere de 5 mil. lei (-3%).

Versiunea integrală a Raportului AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)