BNR anunță cateva poziții vacante în cadrul sediului central.

Direcția Stabilitate Financiară (Serviciul monitorizare riscuri sistemice) cauta Econimiști – 2 poziții.

Atribuţiile principale

participă la elaborarea, în cadrul serviciului, a contribuțiilor la realizarea Raportului asupra stabilității financiare și a altor studii și publicații ale Băncii Naționale a României, pe problemele specifice activității serviciului;
participă la identificarea, monitorizarea şi evaluarea riscurilor sistemice provenind dinspre sectorul companiilor nefinanciare (evoluția sănătății financiare, a gradului de îndatorare, a disciplinei financiare, a probabilității de nerambursare, a capacității de a face față unor evoluții adverse etc.) sau dinspre sectorul populației (evoluția bilanțului, a capacității de onorare a serviciului datoriei, a probabilității de nerambursare, a capacității de a face față unor evoluții adverse incluziunea financiară etc.);
contribuie la elaborarea Tabloului de riscuri privind stabilitatea financiară;
participă la identificarea şi evaluarea canalelor de transmisie a riscurilor sistemice dintre sectorul bancar şi sectorul real;
participă la acțiunile de evaluare a sistemului financiar inițiate de către instituții naționale sau internaționale;
Elaborează studii de cercetare în domeniul riscurilor sistemice, politicii macroprudențiale, a altor aspecte de interes privind stabilitatea financiară.

Cerințe de ocupare a postului
Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie în domeniul ştiinţelor economice constituie un avantaj;
experienţa în realizarea de analize macroeconomice și financiare constituie un avantaj;
cunoştinţe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab) constituie un avantaj;
cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint;
cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.

Competenţe comportamentale

orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
gândire conceptuală.

  Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro până la data de 30 ianuarie 2018 (inclusiv).  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

chestionar tip: formular editabil ;
scrisoare de intenție;
Curriculum Vitae – model european: pdf , doc ;
copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
carte de identitate;
certificat de căsătorie, dacă este cazul;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Tot la Bucuresti, Banca Naționala are nevoie de Referent de specialitate în cadrul Direcţiei Tehnic şi Mentenanţă (Serviciul mentenanță administrativă și utilități). Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 29 ianuarie 2018
Detaliii AICI

BNR mai cauta un Expert în cadrul Direcției Stabilitate Financiară (Serviciul evaluări cantitative). Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 30 ianuarie 2018

Detalii AICI

Toate posturile vacante se afla în Capitală.

Pentru detalii despre posturile vacante –  AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)