Prima Casa se prelungeste! Bancile care isi epuizeaza plafonul alocat prin programul Prima Casa vor beneficia de noi garanţii, după ce Fondul de Garantare va redistribui plafoanele neutilizate de unele banci, reiese dintr-un proiect de Hotărâre de Guvern. Plafonul garantiilor care pot fi emise in 2012 in cadrul programului ‘Prima casa’ este de 200 milioane euro, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.arantiile pentru programul Prima Casa se acorda in baza protocoalelor incheiate de finantatori cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, in conditiile impartirii in mod egal a riscurilor si a pierderilor intre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin FNGCIMM si finantatori, scrie Agerpres.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de HG propune reglementarea unui set de masuri menite sa asigure derularea programului fara sincope, creandu-se premisele utilizarii integrale a plafonului alocat pentru anul 2012.

Astfel, finantatorii participanti in etapa anterioara a programului au obligatia de a notifica FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice cu privire la intentia de a solicita alocarea de sume din plafonul aferent anului 2012 cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care estimeaza ca vor consuma integral plafonul reutilizat, respectiv sumele care le-au fost alocate anterior din plafonul aferent anului 2012.

Nivelul plafonului reutilizat aferent fiecaruia dintre finantatorii care si-au exprimat optiunea pentru reutilizarea procentului de 50% din soldul total al garantiilor acordate in cadrul etapelor anterioare ale Programului “Prima casa’ a fost individualizat in cadrul protocoalelor semnate intre FNGCIMM si finantatori inainte de inceperea etapei precedente, in vederea derularii programului in conditiile impartirii riscului.

In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii, FNGCIMM solicita acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice privind alocarea de sume din plafonul aferent anului, criteriul de alocare fiind ponderea garantiilor acordate de finantator in totalul garantiilor acordate in conditiile impartirii riscului, raportata la intervalul ramas pana la sfarsitul anului 2012.

Prin aprobarea reglementarilor in forma propusa, finantatorii vor putea beneficia de alocarea plafonului imediat dupa ce au epuizat plafoanele anterioare, evitandu-se astfel instalarea panicii provocate de oprirea creditarii persoanelor fizice care au intreprins demersuri si au efectuat cheltuieli pentru a intra in program, respectiv au semnat antecontracte de vanzare cu termene stricte de perfectare a contractelor de vanzare-cumparare.

Pentru o administrare eficienta a resurselor limitate puse la dispozitie, alocarile se vor efectua continuu, exclusiv in favoarea finantatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat sau sumele alocate pe parcursul anului 2012 din plafonul total de 200 milioane euro, dupa caz.

FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat pentru anul 2012 si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a sumelor alocate, de ponderea garantiilor acordate de finantator in totalul garantiilor acordate in conditiile impartirii riscului si de intervalul ramas pana la sfarsitul anului 2012.

Pentru asigurarea continuitatii in activitatea de acordare a garantiilor individuale in limita plafoanelor de garantare care vor fi alocate din plafonul aferent anului 2012, se propune ca relatiile dintre finantatori si FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, sa se deruleze in baza protocolalelor semnate in etapa anterioara a programului ‘Prima casa’, urmand ca acestea sa fie modificate prin acte aditionale.

Programul Prima casa a fost implementat la nivelul anului 2009, intr-un context in care fluxurile specifice tranzactiilor pe piata imobiliara erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultati in accesarea unui credit de investitii imobiliare destinat achizitionarii/construirii unei locuinte, dificultati care se datorau in principal lipsei garantiilor solicitate de institutiile de credit conform normelor de creditare proprii.

Pe acest fond, la care se adauga si faptul ca a fost implementat pentru a raspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativa, programul ‘Prima casa’ a cunoscut pana in prezent o dinamica semnificativa, antrenand fluxuri de numerar in economie si stimuland in mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului constructii.

In cadrul celei de-a patra etape a programului, cea care se deruleaza in prezent, garantiile pentru creditele destinate achizitiei sau constructiei de locuinte se acorda de catre cei 16 finantatori care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat in cadrul etapelor anterioare, in limita plafonului reutilizat, rezultat in urma restrangerii garantiei statului.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)