Banca Naţională a României a obţinut în 2019 un profit de 1,797 miliarde de lei, cu 52% (613,929 milioane de lei) mai mare faţă de cel înregistrat în anul anterior, de 1,183 miliarde de lei, potrivit Raportului anual al BNR pe anul 2019.

“Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2019 a fost profit în sumă de 1,797 miliarde de lei, cu 52% (613,929 milioane de lei ) mai mare faţă de cel înregistrat în anul anterior (1,183 miliarde de lei), ca urmare, în principal, a următoarelor evoluţii: obţinerea unui profit operaţional în sumă de 1,905 miliarde de lei, cu 27% (410,104 milioane de lei) peste profitul operaţional al anului anterior (1,495 miliarde de lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluare aferente activelor şi pasivelor în valută în sumă de 108, 510 milioane de lei, cu 65% (-205,285 milioane de lei) sub nivelul consemnat la 31 decembrie 2018 (313,795 milioane de lei)”, se spune în Raport.

Potrivit documentului, în anul 2019, BNR a absorbit excedentul net de lichiditate din sistemul bancar, în principal prin atragerea de depozite la termen, iar deficitele de rezerve formate temporar în lunile februarie şi aprilie au fost acomodate exclusiv prin facilitatea de creditare. Rezultatul final aferent operaţiunilor de politică monetară pentru anul 2019 a fost pierdere în sumă de 119,632 milioane de lei, cu 24% (+23,458 milioane de lei) peste nivelul consemnat în 2018 (96,174 milioane de lei).

De asemenea, în raport se spune că rezultatele sintetice ale administrării activelor şi pasivelor în valută în anul 2019 s-au concretizat în realizarea unor venituri în sumă de 4,100 miliarde de lei şi efectuarea de cheltuieli însumând 1,529 miliarde de lei, obţinându-se un profit de 2,570 miliarde de lei.

Conform documentului, veniturile totale realizate de BNR în anul 2019 au fost în cuantum de 3,069 miliarde de lei, valoare ce indică un grad de realizare de 122,6% faţă de prevederile bugetare. Dinamica veniturilor totale s-a înregistrat pe fondul evoluţiei favorabile a realizărilor aferente majorităţii categoriilor de venituri, un impact pozitiv semnificativ fiind generat de evoluţia veniturilor din operaţiuni valutare.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2019 au fost în valoare de 1,272 miliarde de lei, gradul de realizare a acestora fiind de 73,5% faţă de prevederile bugetare. În structură, variaţiile mai pronunţate înregistrate în ambele sensuri între realizările efective şi nivelurile planificate aferente categoriilor de cheltuieli în care se reflectă costurile îndeplinirii obiectivelor băncii centrale sunt determinate, în principal, de evoluţiile factorilor exogeni pe parcursul anului comparativ cu estimările luate în calcul la fundamentarea prevederilor bugetare.

“Conform art. 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, principala destinaţie a constituit-o cota de 80% din veniturile nete ale băncii datorată bugetului de stat, în valoare de 1,437 miliarde de lei. De asemenea, suma de 215,872 milioane de lei a fost repartizată pentru majorarea rezervelor statutare (reprezentând 60% din profitul rămas după deducerea cotei de 80% din veniturile nete destinate bugetului de stat). Profitul rămas în sumă de 143,914 milioane de lei urmează a fi repartizat în anul 2020 conform prevederilor legale.

În concluzie, în anul 2019, Banca Naţională a României a continuat să îşi consolideze poziţia financiară, în contextul urmăririi realizării obiectivului de menţinere a stabilităţii preţurilor şi al unei administrări eficiente a activelor şi pasivelor în valută”, se mai spune în Raport.

Sectorul bancar, profit în scădere

Potrivit datelor BNR, în 2019, activele nete din sectorul bancar au înregistrat un nivel mediu de 469.7 miliarde RON, în creștere cu 6.6% an/an.

Pe de altă parte, profitul net al sectorului bancar din România a scăzut cu
7.1% an/an la 6.3 miliarde RON (1.3 miliarde EUR) în 2019, evoluție influențată de introducerea taxei speciale pe activele bancare (eliminată abia în 2020).

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)