Sediu Patria Bank

În primul trimestru din acest an, Patria Bank a realizat un profit net de 882.000, dublu fata martie 2021, datorat evolutiei favorabile a veniturilor operationale aferente veniturilor din dobanzi si comisioane (activitatea de baza a bancii), dar si dintr-o contractie a ajustarilor de depreciere a activelor financiare, se arata intr-in raport al bancii.

Potrivit bancii, consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive in primele trei luni ale anului 2022 intr-un context macroeconomic nefavorabil, reprezinta confirmarea viabilitatii modelului de afaceri concretizandu-se in urmatoarele repere financiare atinse la 31 martie 2022:
• Credite nou acordate in valoare de 193 mil. lei, ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv 72 mil. lei comparativ cu decembrie 2021 si cu 16%, +275 mil. lei fata de martie 2021.
• Imbunatatirea structurii bilantiere a bancii prin cresterea ponderii creditelor nete in total active la 55% de la 53% la decembrie 2021, cat si cresterea indicatorului credite pe depozite clientela de la 65% la sfarsitul anului 2021 la 70% la martie 2022
• Majorarea veniturilor nete din dobanzi cu 17% la martie 22 fata de martie 21, in linie cu evolutia portofoliului de credite si cresterea eficientei comerciale prin randamente superioare sistemului bancar.
• Continuarea reducerii ratei NPL, cu 2,91% fata de martie 2021, si mentinerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere la peste 58%.
• Mentinerea unei baze de capital solide evidentiata de nivelul Ratei Fondurilor Proprii in jurul nivelului de 18%, atat la nivel individual, cat si consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

Evolutia soldului de credite performante (stadiul 1 si 2 conform IFRS 9) prezinta o crestere de 16%, (+276 mil. lei) fata de martie 2021 si de 72 mil. lei fata de finalul anului 2021. Majorarea soldului de credite performante a fost inregistrata pe toate liniile de activitate ale bancii. Trendul cel mai accelerat de crestere in martie 2022 comparativ cu martie 2021 a fost inregistrat pe segmentele IMM (+23%), Corporate (+21%) si Retail (+19%), iar in martie 2022 comparativ cu decembrie 2021 pe segmentele Corporate (+5,6%), si Retail si Micro cu o crestere de 3,4% fiecare.

In primul trimestru al anului 2022 activitatea de creditare a generat credite noi de aproximativ 193 milioane lei, cu dinamica superioara in zona de Retail (+14% pe credite garantate si +22% pe credite negarantate in trimestrul I 2022 fata de trimestrul I 2021).

Banca a accelerat strategia de crestere a segmentului de Retail (persoane fizice), preponderent in mediul urban, prin optimizarea fluxului de acordare a creditului de consum (decizie automata, implementarea unei metodologii de stabilire a preturilor), prin lansarea unui nou produs – Creditul de consum destinat exclusiv refinantarii (pe o perioada de 7 ani), si mai ales prin cresterea pe segmentul de credite ipotecare. Astfel, in trimestrul I 2022 banca a inregistrat o crestere cu 18% a creditelor noi acordate persoanelor fizice, cu o evolutie mai accentuata pe segmentul creditelor negarantate (+22%).

Pentru linia de activitate Micro se inregistreaza o productie de credite similara primului trimestru al anului 2021. Banca a continuat programul derulat impreuna cu Fondul European de Investitii (FEI) si a asigurat, cu suportul partenerilor, posibilitatea dublarii sumei maxime acordate unui debitor (240.000 lei/debitor) cu un grad de acoperire a garantiei acordata de FEI de 80%. La finele primului trimestru din 2022 finantarile cumulate pe produsul EASI au ajuns la aproximativ 552 mil. lei la nivelul Bancii si aproximativ 639 mil. lei la nivel de Grup. De asemenea, s-a inregistrat o dinamica pozitiva a clientilor care folosesc platforma de Internet Banking a Bancii.

Segmentul IMM si Segmentul Corporate. In primele 3 luni ale anului 2022 pe segmentul Corporate s-a inregistrat o crestere cu 5,6% a soldului de credite performante fata de finalul anului 2021, iar pe segmentul IMM o crestere cu 2,7%. Pentru o mai buna deservire a clientilor au fost create departamente specializate care sa raspunda facil si pragmatic nevoilor companiilor; astfel, zona de IMM ofera in primul rand o abordare standardizata cu accent pe rapiditate, iar zona Corporate se adreseaza companiilor cu nevoi complexe, avand o abordare adaptata la tipologia activitatilor desfasurate de companiile cu un profil de afaceri complex.

Activele totale, in valoare de 3,78 mld. lei, prezinta o usoara scadere fata de sfarsitul anului 2021, cu 1% (-49 mil. lei), concomitent cu modificarea structurii bilantiere a Bancii: cresterea creditelor nete (+67 mil. Lei) si reducerea activelor lichide cu 102 mil. lei, excedentul de lichiditate fiind plasat in credite (active cu cea mai buna rentabilitate)
• Portofoliul de credite (valoare neta) inregistreaza o crestere cu 3%, +67 mil. Lei, fata de decembrie 2021 si o crestere de 14% sau +251 mil. lei fata de 31 martie 2021; in structura, portofoliul performant net (stadiul 1+2 conform IFRS 9) inregistreaza o crestere cu 70 mil. lei (+4%) fata de decembrie 2021, in timp ce portofoliul de credite neperformante a inregistrat o scadere cu 3 mil. lei (-3%), evolutie generata si de operatiunile de scoatere in afara bilantului a creditelor in stare de nerambursare provizionate integral
• Datoriile privind clientela prezinta o scadere de 3,5% (-117 mil. lei) fata de decembrie 2021 pe fondul razboiului din Ucraina, dar si datorita cresterii inflatiei si existentei in piata a altor alternative de investitie.

La nivel individual, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 18,3%, peste limita reglementata, inregistrand o usoara scadere fata de sfarsitul anului 2021 cand s-a inregistrat nivelul de 19,1%; evolutia este justificata de scaderea rezervelor din marcarea la piata a instrumentelor de datorie in contextul macroeconomic actual resimtit la nivelul sistemului bancar. La nivel consolidat, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 17,6%, peste limita reglementata.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)