BRD anunță un profit net de 1.066 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2017, +76% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, impulsionat de activitatea comercială dinamică precum şi de profilul de risc îmbunătăţit, potrivit unui comunicat de presă remis BankingNews.ro.

Venitul net bancar este mai mare cu 3,4% excluzând elementele nerecurente (câștigul din tranzacția Visa în 2016 și câștiguri din instrumente financiare disponibile pentru vânzare), potrivit unui comunicat de presă.

Avansul creditelor brute pe piaţa românească accelerează ca urmare a intensificării ritmului de creditare a companiilor şi cererii încă semnificative din partea persoanelor fizice. Creditele brute au crescut cu +5,7%* la finalul lunii septembrie 2017 faţă de anul precedent, creditele acordate persoanelor fizice fiind mai mari cu 6,2%* și creditele pentru companii în creştere cu 5,2%*. Creditele pentru locuinţe au fost principalul motor de creştere pe segmentul persoanelor fizice (+10,7%* în dinamică anuală). Creșterea depozitelor la nivelul sistemului bancar a fost de peste 9%* comparativ cu anul trecut, atât pentru persoane fizice cât și pentru companii, în ciuda nivelului scăzut al ratelor de dobândă.

BRD a înregistrat o performanţă comercială solidă, consolidând creşterile înregistrate şi intensificând procesul de digitalizare.

 

“Primele nouă luni ale anului 2017 au fost marcate de o activitate comercială dinamică, ce a dus la accelerarea creşterii venitului net bancar din activitatea de bază. Cumulat cu elementele nerecurente pozitive privind costul riscului, această evoluţie a determinat o creştere foarte puternică a performanţei financiare. Creşterea creditelor BRD pe majoritatea segmentelor de clientelă reflectă angajamentul Grupului de a finanţa economia. Pe viitor, vom continua sa intensificăm procesele de digitalizare şi inovare pentru a optimiza în permanenţă produsele şi serviciile noastre şi pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD-Groupe Société Générale.

 

Numărul de clienţi activi de retail a crescut cu 34.000 faţă de anul trecut, dintre care persoanele fizice cu 31.000 şi micile companii cu 3.000. Gradul de echipare pe segmentul clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a crescut în continuare, până la 4,16, de la 4,04 la finalul lunii septembrie 2016. Stocul de contracte de internet și mobile banking a atins 1,30 milioane, +25% faţă de anul trecut. În special, numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu +55%.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a atins 30,7 miliarde RON, mai mare cu 6,6%* în comparație cu septembrie 2016, determinat de evoluţia solidă pe ambele segmente de clientelă, retail şi non-retail. Soldul creditelor acordate segmentului retail a fost mai mare cu 7,1%*, susţinut de majorarea puternică a creditelor de consum şi  pentru locuinţe nou-acordate, graţie campaniilor eficiente şi a apetitului pieţţei pentru contractarea de noi împrumuturi. Volumul creditelor nou-acordate către clienţi persoane fizice a continuat sa crească (cu 12,4% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2016) până la 4,8 miliarde RON, BRD consolidânduşi poziţia de lider pe piaţa creditelor acordate persoanelor fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la sfârşitul lunii septembrie 2017. Creditele acordate clienţilor non-retail au înregistrat o creştere anuală de 5,6%*, determinată de creditele acordate marilor clienţi corporativi (+10,9%* faţă de anul trecut), reflectând poziţia puternică a BRD pe acest segment.

Baza de depozite s-a extins în continuare în dinamică anuală (+3,6%* faţă de septembrie 2016), impulsionată de economiile clienţilor retail (+7,6%* față de anul trecut). Într-un context al ratelor de dobândă încă mici, depozitele în conturi curente au crescut în continuare, cu 19%* comparativ cu sfârșitul lunii septembrie 2016. Indicatorul credite nete/depozite a fost 72,0% (+2,1 puncte procentuale față de septembrie 2016 și +4,4 puncte procentuale în comparație cu decembrie 2016).

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 2.061 milioane RON, accelerând la +3,4% faţă de anul trecut, excluzând elementele nerecurente (câștiguri din instrumentele financiare disponibile pentru vânzare și din tranzacția VISA Europe din primele 9 luni ale anului 2016, care au totalizat 127 milioane RON, şi câștiguri din instrumentele financiare disponibile pentru vânzare de 9 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2017). Creşterea de +6,8% a veniturilor nete din dobânzi a provenit din evoluţia solidă a volumelor. Veniturile nete din comisioane (-2,4% faţă de anul precedent) au fost susţinute de creșterea veniturilor din activitatea de carduri, comisioane în creștere din serviciile financiare și de pe piața de capital precum şi din abonamente de bancă la distanţă, însă  au fost influenţate de comisioane mai mici din produsele bancare de tranzacționare.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 3,0% faţă de anul trecut, ca urmare a creşterii moderate a costurilor cu personalul (+2,7%), a majorării contribuțiilor anuale cumulate la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și Fondul de Rezoluție (+8,6% faţă de anul trecut) şi măririi investiţiilor pe segmentul IT, în special în legătură cu proiectele de transformare a modelului de afaceri la nivelul băncii. Excluzând veniturile nerecurente, indicatorul cost/venit la nivel de Grup a atins 51,8% faţă de 52,0% în primele 9 luni ale anului 2016.

Grupul BRD şi-a îmbunătăţit în continuare performanţa operaţională, rezultatul operațional brut crescând cu 3,8% faţă de anul trecut, excluzând veniturile nerecurente.

Calitatea activelor continuă sa se îmbunătăţească, după cum arată rata creditelor neperformante mai mică, de 7,8% la finalul lunii septembrie 2017 faţă de 10,8% la finalul lunii septembrie 2016, şi gradul de acoperire solid de 75,0%, comparativ cu 74,8% la finalul lunii septembrie 2016 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). Costul net al riscului a înregistrat o eliberare netă de provizion de 271 milioane RON datorită unor recuperări din portofoliul non retail neperformant, recunoașterii unor despăgubiri din asigurări şi câștigului din vânzarea de portofolii de credite neperformante.

În acest context, Grupul BRD a continuat să înregistreze o profitabilitate foarte solidă, profitul net ajungând la 1.066 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2017, +75,8% în dinamică anuală, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 20,5% în comparație cu 12,5% în perioada similară a anului trecut. Excluzând veniturile nerecurente, profitul net a crescut cu 66,2% faţă de anul precedent.

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 18,5% la sfârșitul lunii septembrie 2017 (nivel individual, conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudențiale), stabil faţă de sfârșitul lunii septembrie 2016, se mai arată în comunicatul de presă al grupului.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)