Programul Prima Masina a primit in baza HG nr. 81/2015, un plafon de 350 milioane lei pentru anul 2015, in vederea emiterii de garantii pentru achizitionarea de autoturisme noi, iar termenul de inscriere a fost prelungit, pentru a permite si altor finantatori sa se alature programului. Astfel, finantatorii care nu  au depus cererile de inscriere in Program la finalul anului 2014, au posibilitatea depunerii ofertelor cel mai tarziu pana la data de 02 martie 2015, ora 24.00 la sediul Ministerului Finantelor Publice si la sediul FNGCIMM SA, str. stefan Iulian nr. 38, sector 1 Bucuresti, precum si in format pdf la adresa de e-mail: dragos.popescu@fngcimm.ro.

Cererile de inscriere in program vor fi insotite de declaratiile pe propria raspundere, semnate si asumate de catre reprezentantii legali ai finantatorilor, privind angajamentul de respectare a incadrarii costului finantarii cu garantie guvernamentala in marja maxima de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finantarile ce vor fi acordate si valoarea totala estimata a garantiilor ce vor fi accesate in 2015.

Pana in acest moment s-au inscris in program 10 finantatori: BCR, BRD, CEC Bank, Porsche Bank Romania, Alpha Bank, CREDITCOOP, ING Bank, RCI Leasing Romania IFN, IFN Comsig Leasing S.A. si Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi permite persoanelor fizice achizitionarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat in procent de maxim 50%.

Pot beneficia de avantajele programului, persoanele care la data solicitarii creditului, au varsta minima de 18 ani si capacitate deplina de exercitiu, declara pe propria raspundere ca nu au mai detinut in proprietate un autoturism nou, nu inregistreza restante la plata altor credite bancare si nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat. De asemenea, potentialii beneficiari trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al autoturismului, care va fi asigurat printr-o polita de asigurare de tip CASCO, pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)