Bancile vor face reduceri de costuri de cel putin 10% privind dobanda si comisioanele aplicate in cazul creditelor in valuta pentru care cursul de schimb a inregistrat o variatie de 20% sau mai mult si vor face conversia creditelor la cursul BNR, potrivit unui proiect de lege elaborat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Cconsumatorilor, citat de Mediafax.

“In cazul reducerii costurilor, creditorul ofera consumatorului cel putin urmatoarele posibilitati: a) reducerea marjei dobanzii; b) reducerea comisionului de administrare. Reducerea prevazuta trebuie sa fie semnificativa, respectiv de cel putin 10% din costul dobanzii sau al comisionului. Acest articol se aplica atunci cand fluctuatia ratei de schimb valutar este egala sau mai mare de 20 %”, se arata in proiectul de lege publicat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Proiectul legislativ propus spre dezbatere de ANPC privind contractele de credit garantate cu bunuri imobile destinate consumatorilor reglementeaza in mod disctinct imprumuturile in valuta si obligatiile creditorilor de informare, de simulare a evolutiei cursului si costurilor, precum si restructurarea creditelor.

Potrivit documentului, bancile va trebui sa se asigure ca, in cazul in care un contract de credit se refera la un imprumut in moneda straina, sa fie cuprins in cadrul acestuia, la momentul incheierii contractului, dreptul consumatorului de a putea converti oricand pe parcursul relatiei contractuale contractul de credit intr-o moneda alternativa, precum si alte posibilitati de reducere a costurilor de creditare.

In cazul in care consumatorul decide sa utilizeze dreptul de a converti contractul de credit intr-o moneda alternativa, creditorul nu impune restrictii nejustificate si ofera consumatorului cel putin ofertele existente pe piata la momentul inaintarii cererii de catre consumator.

De asemeanea, banca sau institutia financiara nebancara va transmite oferta consumatorului in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile de la data inregistarii cererii imprumutatului.

“Moneda alternativa prevazuta la art. 31 poate fi orice moneda din portofoliul bancii in care banca acorda credit, la alegerea consumatorului”, se spune in proiect.

Cursul de schimb la care se efectueaza conversia este rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicabila in ziua realizarii conversiei sau rata de schimb stabilita in contract ori agreata de parti numai daca aceasta este mai avantajoasa pentru consumator.

Institutia de credit efectueaza, la momentul solicitarii conversiei creditelor sau a reducerii costurilor, fara costuri si comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plati atat in moneda contractului, in moneda nationala, cat si in moneda de conversie.

Modificarea contractelor aflate in derulare se va face prin acte aditionale convenite cu institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare, fara a implica niciun cost sau alte garantii din partea consumatorilor.

Se interzice incheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuarii conversiei sau a reducerii costurilor, cu exceptia cazului in care consumatorul solicita in mod expres acest lucru.

Institutia de credit sau institutia financiara nebancara se asigura ca, in cazul in care un consumator detine un imprumut intr-o moneda straina, acesta este avertizat, pe suport de hartie sau pe alt suport durabil de comun acord agreat intre parti, cu confirmare de primire, in cazurile in care valoarea cuantumului total platibil de catre consummator care ramane de rambursat sau al ratelor periodice variaza cu mai mult de 20% in raport cu valorea la care s-ar ridica daca s-ar aplica cursul de schimb de la momentul incheiarii contractului intre moneda contractului de credit si moneda nationala.

Avertizarea trebuie sa contina informatii referitoare la dreptul consmatorului de a converti si/sau a de a beneficia de reducerea costurilor, precum si procedura de urmat.

Priectul ANPC apare in contextul in care aprecierea puternica a francului elvetian in luna ianuarie a generat proteste la adresa bancilor din partea clientilor care au contractat imprumuturi in aceasta moneda in anii anteriori si ale caror rate lunare au crescut acum substantial.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)