Raiffeisen Bank a publicat cel de-al 9-lea Raport de Sustenabilitate al companiei, pentru activitatea din 2017, care cuprinde rezultatele non-financiare ale activității sale și, implicit, impactul în comunitate și societate. Comunicat sub numele ”Punem responsabilitatea în lumină”, raportul prezintă rezultatele înregistrate, pe baza a patru piloni – Partener Financiar Responsabil, Angajator Responsabil, Partener Responsabil în Comunitate și Consumator responsabil, precum și obiectivele stabilite pentru anul 2018.

Realizat pe baza standardelor Global Reporting Initiative (GRI), raportul reflectă rolul Raiffeisen Bank în ecosistemul economic românesc și contribuția băncii la realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri) și a țintelor adoptate de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU).

„De 9 ani, comunicăm transparent rezultatele non-financiare ale Raiffeisen Bank și, implicit, impactul companiei în comunitate și societate. Raportul de Sustenabilitate pentru 2017 pune în lumină modul responsabil în care am ales să ne desfășurăm activitatea și în care interacționăm cu stakeholderii noștri, zi de zi. Rezultatele pozitive înregistrate în 2017 sunt efectul celor peste 20 de ani de banking responsabil: fie că vorbim de creșterea confortului oferit clienților noștri, prin dezvoltarea de soluții digitale, de susținere a antreprenorilor români, cât și despre efortul pe care îl depunem pentru a crea un mediu de lucru plăcut și divers, în care angajații nostri să se simtă bine. Nu în ultimul rând, acordăm o atenție deosebită comunităților în care ne desfășurăm activitatea, prin finanțarea de parteneriate comunitare, și protecției mediului înconjurător, prin desfășurarea de acțiuni interne și externe de eficientizare a consumului de materiale și de reducere a impactului negativ asupra acestuia”, a declarat Steven van Groningen, Președinte și CEO al Raiffeisen Bank România.

Principalele rezultate obținute în 2017
Partener financiar responsabil:
●    Peste 2 milioane de clienți persoane fizice, 100.000 de IMM-uri și 5.600 de corporații medii și mici;
●    Peste 475.000 de clienți, utilizatori ai aplicațiilor Smart Mobile și Raiffeisen Online;
●    Creștere de peste 98% a numărului de utilizatori activi ai aplicației de Mobile Banking;
●    12.000 de clienţi au migrat lunar către canalele digitale ale băncii;
●    16 milioane de tranzacţii online realizate de către clienţi;
●    60% dintre creditele acordate s-au îndreptat către antreprenorii locali și corporaţiile mari, în creștere cu 21% faţă de 2016;
●    350 de milioane de euro acordate IMM-urilor, prin intermediul a 4.700 finanţări, în cadrul iniţiativelor JEREMIE;
●    A fost semnat acordului COSME cu Fondul European de Investiţii (FEI), ce permite băncii să acorde credite de aproximativ 177 milioane de euro IMM-urilor din România;
●    Moody’s Investors Service a revizuit în creștere ratingurile atribuite pentru depozitele în lei (pe termen scurt și pe termen lung) ale Raiffeisen Bank la Baa2/Prime-2 de la Baa3/Prime-3;
●    Peste 90% dintre furnizorii și prestatorii de servicii ai companiei sunt locali.

Angajator responsabil:
●    5.265 de angajați, dintre care peste 75% sunt femei;
●    Banca promovează diversitatea și egalitatea de șanse – 54,4% din pozițiile de management sunt ocupate de femei;
●    Vârsta medie a angajatilor:  37 de ani;
●    Au fost organizate 25.736 de ore de formare profesională pentru angajaţii băncii;
●    A fost lansată aplicaţia IT pentru a sprijini angajaţii în identificarea traseului în carieră și stabilirea propriului plan de dezvoltare profesională;
●    Au fost susţinute stagii de practică pentru 400 de studenţi;
●    A fost organizată caravana “De 20 de ani împreună”, în 9 orașe din București și din ţară, pentru sărbătorirea a 20 de ani de activitate a Raiffeisen Bank în România.

Partener responsabil în comunitate:
●    Au fost investiți peste 1,6 milioane de euro în proiecte și programe comunitare, în cele cinci direcții – artă și cultură românească, educație, ecologie urbană, sport ca stil de viată sănătos și social;
●    Peste 270.000 de persoane au beneficiat de investițiile Raiffeisen Bank în comunitate;
●    În medie, partenerii comunitari au gestionat fonduri de 26.404 euro;
●    Contribuția medie pentru fiecare beneficiar a fost de 6,15 euro;
●    Peste 800 de ore de voluntariat au fost petrecute de către angajații băncii în proiecte și programe comunitare;
●    Raportul de Responsabilitate Socială Corporativă pentru 2016 a fost desemnat cel mai bun raport non-financiar din România în cadrul competiției Green Frog Awards, organizată de către compania Deloitte.

Consumator responsabil:
●    Investiţiile realizate de bancă în 2017, pentru reducerea consumului de energie, au fost în valoare de 662.484 de euro;
●    Consumul de hârtie a scăzut cu peste 32%; a fost redus consumul de motorină cu 45,5 tone iar cel de benzină cu 85,1 tone față de anul 2016;
●    Conform etichetei privind energia electrică, pusă la dispoziţie de către furnizorul Enel Energie Muntenia S.A., 42,39% din energia electrică achiziţionată și consumată de către bancă a fost produsă din surse regenerabile;
●    Au fost reciclate 98.521 kg de hârtie, 1.044 kg de corpuri de iluminat, 3.869 kg de baterii,  2.533 kg de plastic, 70.294 kg de DEEE-uri;
●    Compania aealizat primul inventar al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Raportul de Sustenabilitate pentru 2017 este realizat pe baza standardelor GRI (Global Reporting Initiative) și îndeplinește cerințele opțiunii de conformitate Core. Publicarea anuală a Raportului de Sustenabilitate face parte din strategia de sustenabilitate a companiei, prin care banca își propune să comunice transparent și să măsoare impactul activității sale în comunitate și societate.

Raportul de Sustenabilitate este disponibil pe site-ul web al companiei – https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/rapoarte-anuale-csr/

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)