Rezultatele BCR din prima jumatate a anului 2012 ramân puternic influentate de provizionarea prudenta, pe fondul mentinerii unui mediu economic advers. Rezultatul operational în trimestrul II al anului 2012 a atins nivelul solid de 595,5 milioane lei (134,5 milioane euro), mentinându-se aproape constant fata de trimestrul I 2012 (-2,4%) într-un context economic dificil: cerere de credite scazuta, marje de dobânda în scadere datorita trecerii spre active cu risc mai scazut precum si deteriorarea continua a ratei de schimb leu/euro, care a apasat asupra clientilor bancii.

Reflectând masuri cuprinzatoare de optimizare, cheltuielile operationale din prima jumatate a anului 2012 au scazut cu 6,9% sau 59,6 milioane lei (13,6 milioane euro) comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungând la 807,3 milioane lei (183,9 milioane euro). Trebuie remarcat ca nivelul cheltuielilor operationale din trimestrul II este cel mai scazut din ultimele sase trimestre. Venitul operational din semestrul I al anului (S1) a scazut cu 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungând la 2.012,8 milioane lei (458,5 milioane euro), in special pe seama diminuarii venitului net din dobânzi (-12,7% comparativ cu S1 2011), generata de cererea scazuta de creditare, de cresterea volumului de credite neperformante si de concurenta puternica pentru depozite si active cu risc scazut.

În T II, venitul operational a scazut într-un ritm mai lent (-4,4%) comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, mai ales datorita îmbunatatirii venitului net din tranzactionare si a venitului net din comisioane. Raportul cost-venit s-a îmbunatatit, coborând la 40,1% la sfârsitul lunii iunie 2012, datorita masurilor de optimizare, desi a fost afectat de generarea limitata de venituri.

Provizionarea prudenta continua a dus la cresterea costurilor cu riscul in S1, chiar daca provizioanele în trimestrul 2 au fost mai mici decât în T1. Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite a crescut cu 86,1% în comparatia anuala, ajungând la 1.760,3 milioane lei în prima jumatate a anului 2012. Aceasta a dus la o rata mai buna de acoperire a creditelor neperformante, de 53,7% la sfârsitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50% la sfârsitul anului 2011.

Evolutia costurilor pentru acoperirea riscurilor reflecta impactul mediului dificil de afaceri asupra clientilor corporativi ai BCR si o abordare mai prudenta a creditarii în contextul dat. Provocarile economice au influentat, totodata, formarea de credite neperformante în prima jumatate a anului 2012, segmentul corporativ si segmentul imobiliar ramânând principalele surse de volume noi de credite neperformante.

Grupul BCR si-a mentinut pozitia de lider de piata, cu o cota de piata de aproximativ 20% dupa activele totale, în pofida unui usor declin al activelor cu 0,5% (sau 394,5 milioane lei), pâna la 76.351,2 milioane lei (17.152,6 milioane euro) fata de începutul anului. Portofoliul de credite al BCR a continuat sa creasca (+2,8% de la începutul anului) mai ales datorita creditarii retail. Creditarea din sectorul retail a crescut în special datorita cresterii pe segmentul ipotecar (crestere anuala cu 2,1pp a cotei de piata pana la 25,3%). Cota de piata a BCR pentru creditarea generala s-a mentinut la peste 21% la sfârsitul lunii iunie 2012, în timp ce cota de piata pentru creditele imobiliare în euro a crescut la aproximativ 30% (crestere cu 1,0 pp de la începutul anului).

Volumul depozitelor clientilor s-a mentinut aproape constant comparativ cu anul precedent, fiind sustinut în special de sectorul retail. Banca beneficiaza de lichiditate si de o baza de capital solide, cu mult peste valorile minime reglementate. “Întreg Grupul BCR este angajat puternic în vederea redresarii complete a evolutiei sale financiare, atât din punct de vedere al profitului cât si al veniturilor. Acest angajament a fost asumat pe fondul unor incertitudini continue, dar nu vom precupeti nici un efort pentru a inversa totale aceste rezultate dezamagitoare. În acest spirit am luat deja o serie de masuri si vom continua în aceeasi directie în a doua jumatate a acestui an”, a declarat Tomas Spurny, presedintele executiv al BCR.

Grupul BCR si-a mentinut profitabilitatea operationala solida în prima jumatate a anului 2012, cu un profit operational de 1.205,5 milioane lei (274,6 milioane euro), în usoara scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (-3,6%), de la 1.251 milioane lei (299,3 milioane euro) la sfârsitul lunii iunie 2011. Aceasta evolutie s-a datorat în special reducerii costurilor si rezultatului net din tranzactionare îmbunatatit, la care se adauga o crestere a venitului net din comisioane, acoperind în mare masura diminuarea venitului net din dobânzi.

Venitul operational a scazut cu 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungând la 2.012,8 milioane lei (458,5 milioane euro) de la 2.117,9 milioane lei (506,6 milioane euro), anul trecut. Sursa principala a descresterii o reprezinta cererea scazuta de credite de consum, formarea continua de credite neperformante si presiunea concurentiala, care au afectat venitul net din dobânzi (1.429 milioane lei, în scadere cu 12,7%, sau 208,4 milioane lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent). Venitul net din comisioane a crescut in comparatie anuala (+4,9%) pâna la 317 milioane lei (72,2 milioane euro) la jumatatea anului 2012, de la 302,1 milioane lei (72,3 milioane euro) la sfârsitul lunii iunie 2011.

Rezultatul net din tranzactionare a adaugat 266,8 milioane lei (60,8 milioane euro) la veniturile din prima jumatate a anului 2012 (+49,5% sau 88,4 milioane lei comparativ cu S1 2011), în special datorita câstigurilor obtinute din tranzactiile pe piata valutara. BCR îsi mentine pozitia de lider pe piata româneasca de titluri si obligatiuni. Reflectând masurile cuprinzatoare de optimizare, cheltuielile operationale au scazut cu 6,9% in comparatie anuala, ajungând la 807,3 milioane lei (183,9 milioane euro) de la 866,9 milioane lei la jumatatea anului 2011 cu toate ca au continuat investitiile în instruirea personalului, dezvoltarea canalelor de distributie prin internet si carduri.

BCR acorda o atentie deosebita managementului activ si prudent al riscurilor, ceea ce înseamna, în principal, reesalonarea si restructurarea împrumuturilor clientilor aflati în dificultate, verificari periodice ale ratingurilor de credit, ceea ce permite identificarea timpurie a creditelor cu probleme, îmbunatatirea procesului de colectare timpurie, aplicarea unor politici cuprinzatoare orientate pe cash-flow in creditarea corporate si o abordare prudenta in acordarea de credite noi clientilor persoane fizice.

Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri in S1 a totalizat 1.760,3 milioane lei (401 milioane euro), comparativ cu 945,9 milioane lei la jumatatea anului 2011. Aceasta evolutie a dus la o crestere a ratei de acoperire a creditelor neperformante (53,7% la sfârsitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50%
la sfârsitul anului 2011) si reflecta impactul performantei scazute a economiei românesti asupra clientilor corporativi ai BCR. Rata de acoperire a creditelor neperformante cu garantii colaterale si provizioane era de 103,7% la 30 iunie 2012 pe fondul unei reevaluari substantiale a garantiilor colaterale. Creditele neperformante reprezinta 24,6% din portofoliul total de credite la sfârsitul lunii iunie. Segmentul corporativ este principala sursa de volume noi de credite neperformante, deoarece companiile imobiliare si IMM-urile înca se confrunta cu dificultati, iar unele companii mari reintra in restanta de plati.

Continuarea politicii de provizionare prudenta a influentat profitul înregistrat la 30 iunie 2012. Prin urmare, la 30 iunie 2012, BCR a înregistrat o pierdere neta dupa achitarea taxelor si a intereselor minoritare de 548,5 milioane lei (124,9 milioane euro) fata de un profit net de 158,1 milioane lei (37,8 milioane euro) la
sfârsitul lunii iunie 2011. Indicatorii de solvabilitate se mentin mult peste nivelurile obligatorii. Rata capitalului de rang 1+2 in iunie 2012 (numai BCR) este de 12,65% IFRS cu filtre prudentiale, fata de min. 10% potrivit cerintelor actuale ale Bancii Nationale a României. În plus, indicatorul de solvabilitate de 16,95% (Grupul BCR, IFRS) arata clar forta BCR si sustinerea constanta a Erste Group. Datorita masurilor de optimizare, raportul cost-venit s-a îmbunatatit, ajungând la 40,1% la sfârsitul lunii iunie 2012 (de la 40,9% la sfârsitul lunii iunie 2011).

Profitul operational trimestrial al Grupului BCR ramâne solid pe fondul mentinerii unor conditii economice dificile. Profitul operational din trimestrul II al anului 2012 (595,5 milioane lei) a ramas aproape constant (-2,4%) comparativ cu profitul din trimestrul I al anului 2012 (610 milioane lei) datorita managementului strict
al costurilor, combinat cu un venit operational trimestrial solid. Ca urmare a atentiei sporite acordate optimizarii proceselor, cheltuielile operationale din trimestrul II au scazut cu 7,3% în comparatie trimestriala, ajungând la 388,4 milioane lei de la 418,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012.

Profitul operational din trimestrul II (983,9 milioane lei) a scazut cu 4,4% în comparatie trimestriala (1.028,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012), în special din cauza scaderii venitului net din dobânzi, acoperit partial de un venit net din tranzactionare foarte bun, la care se adauga cresterea venitului net din comisioane. Venitul net din dobânzi a scazut în comparatie trimestriala (-9,6%) la 678,5 milioane lei, de la 750,4 milioane lei în trimestrul I al anului 2012 in contextul contractiei continue a marjelor de dobânda atat pe segmentul retail cat si si pe cel corporate, al cererii inca scazute de credite pentru credite de consum si al concurentei tot mai mari pentru afaceri de calitate.

Venitul net din comisioane a crescut cu 3,7% în comparatie trimestriala, ajungând la 161,4 milioane lei de la 155,6 milioane lei în trimestrul I al anului 2012, evolutie generata în special de o usoara crestere a volumelor tranzactionate si de îmbunatatirea structurii de pret la comisioanele aferente conturilor curente pentru
persoane fizice. Rezultatul net din tranzactionare a crescut cu 17,2% în comparatie trimestriala, ajungând la o contributie ridicata, de 144 milioane lei, în trimestrul II fata de 122,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012 datorita câstigurilor obtinute din tranzactiile pe piata valutara.

Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri din trimestrul II a totalizat 826,6 milioane lei, în scadere cu 11,5% faŃa de trimestrul I. Cresterea provizioanelor si în trimestrul II a continuat sa influenteze profitabilitatea bancii. Astfel, BCR a înregistrat în al doilea trimestru al anului 2012 o pierdere neta dupa plata intereselor minoritare de 240,6 milioane lei fata de o pierdere de 307,8 milioane lei în trimestrul I al anului 2012. Raportul cost-venit trimestrial s-a îmbunatatit, ajungând la 39,5% în trimestrul II fata de 40,7% în trimestrul I al anului 2012.

Cu toate ca perspectivele de crestere pentru al doilea trimestru 2012 se prezinta mai luminoase acum în urma tendintei ascendente observate în constructii si industrie în luna mai, înca vedem economia încetinind la 1,2% pentru întregul an 2012. Totusi, scaderea recenta a indicilor PMI pentru luna iunie în zona euro – principalul
partener de comert exterior al României preluând aproximativ 51% din exporturile totale – indica o posibila propagare în trimestrul urmator, iar industria României ar putea ramâne sub presiune. Mai mult decât atât, productia agricola, reprezentând aproximativ 6% din PIB în România, pare probabil sa fie mai slaba în comparatie cu performanta deosebita de anul trecut.

Ca urmare a evolutiilor interne si internationale, multe companii din România se confrunta în continuare cu o scadere dramatica a cererii pentru produsele si serviciile lor, în special în sectorul IMM-urilor si al microîntreprinderilor, ceea ce are un impact negativ asupra tranzactiilor acestora cu BCR. Comportamentul de cumparare al consumatorilor ramâne unul foarte prudent, deoarece acestia sunt în continuare afectati de contextul economic dificil într-un climat de incertitudine.

În trimestrul al doilea al anului 2012, BCR si-a mentinut pozitia de lider pe piata bancara, cu o cota de piata de circa 20% dupa active, în pofida unui usor declin al volumului activelor grupului BCR cu 0,5% ( sau 394,5 milioane RON) fata de începutul anului pâna la 76.351,2 milioane RON (17.152,6 milioane euro). Portofoliul de credite a continuat sa creasca în trimestrul II al anului 2012, în contextul unei cereri de credite înca redusa. Volumul agregat al creditelor acordare consumatorilor (înainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 2,8% de la începutul anului, la valoarea de 54.891,1 milioane RON (12.331,5 milioane euro) de la 53.376,3 milioane RON (12.346,2 milioane euro) la finele anului 2011, în special datorita creditarii retail.

BCR si-a mentinut pozitia de lider de piata pe segmentul de creditare cu o cota de piata de peste 21% la finele lunii iunie 2012, si si-a consolidat pozitia de lider în creditarea imobiliara retail în euro, cu aproape 30% cota de piata (+1,0 pp de la începutul anului). În 2012, BCR a continuat sa-si extinda creditarea catre sectoarele productive ale economiei, continuând sa ofere sprijin clientilor corporativi cu potential bun de afaceri precum si sectorului public. Portofoliul de credite
corporate a continuat sa creasca, cu accent pe proiectele de infrastructura si energie. Si pe segmentul de creditare retail volumele au crescut. Cu toate acestea, cererea de credite a consumatorilor a ramas modesta iar tendintele pietei sunt în general orientate catre refinantarea creditelor mai vechi si catre împrumuturile acordate prin programul ”Prima Casa 4” (PC4).

Impulsul pozitiv al programului „Prima Casa” a continuat, BCR fiind liderul necontestat al celei de a patra etape precum si al programului în ansamblu. Finantarea acordata de BCR în cadrul programului ”Prima Casa” este de peste un miliard euro de la începutul programului. În prezent, BCR are una din cele mai atractive oferte de creditare în ceea ce priveste ratele dobânzilor, calitatea si simplitatea procedurilor, adaptate la nevoile pietei, scopul sau fiind acela de a ajunge banca pentru
tara, banca de prima alegere a clientilor, atât pe partea de creditare cât si de economisire.

BCR ramâne pe Pozitia numarul 1 pe piata depozitelor primare (20 % cota de piaŃa). Sumele datorate clientilor s-au mentinut relativ stabile la 39.219,1 milioane RON (8.810,7 milioane euro) la finele lunii iunie 2012 fata de 39.664,3 milioane RON (9.174,5 milioane euro) la finele anului 2011(-1,1%). Depozitele clientilor ramân principala sursa de finantare a BCR, banca bucurându-se totodata de un puternic sprijin din partea bancii-mama.

BCR este de asemenea lider pe segmentul finantarilor cu fonduri UE, detinând în prezent o cota de piata de peste 40% din proiectele aprobate, în valoare totala de peste 3 miliarde euro, reprezentând oportunitati de finantare din fonduri UE adresate investitorilor privati si autoritatilor locale. Pe piata bancara din România,
BCR este singura institutie bancara care asigura monitorizarea proiectelor co-finantate din fonduri UE, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de implementare a proiectului. Mai mult, BCR continua sa implementeze solutii variate de finantare pentru a veni în sprijinul revenirii sectorului IMM (precum facilitatile de finantare JEREMIE, BERD, BEI, IFC). În cel de-al doilea trimestru, BCR a semnat cu BEI un nou credit de finantare, în valoare de 50 milioane euro, destinat sprijinirii proiectelor dezvoltate de IMM-uri, de societatile cu capitalizare medie si de Autoritatile Publice Locale.

Comoditatea in utilizare a serviciului bancar „BCR 24 Banking” atrage tot mai multi clienti, iar BCR îsi mentine pozitia de lider pe piata bancara online din România – numarul de tranzactii efectuate în trimestrul al doilea 2012 prin Click 24 si Alo 24 Banking BCR a crescut cu 5%, la peste 1,65 milioane, fata de primul trimestru, totalizând 7,37 miliarde RON (în crestere cu 16% fata de trimestrul I 2012).

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)