Analist financiar gradul III pentru Direcția Prevenire, Supraveghere și Control.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de Analist financiar gradul III, pentru Direcția Prevenire, Supraveghere și Control. Concursul urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3. Dosarele de concurs se depun în perioada 22 octombrie – 4 noiembrie 2021 la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, în intervalul orar: 09:00-14:00 (luni-joi) și 09:00 – 12:00 (vineri). În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții generale și specifice.

CONDIȚII GENERALE

– are cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vársta minima reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITIILE SPECIFICE

– studii superioare: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare juridică cu diplomă de licență;
– aptitudini de comunicare și reprezentare a instituției în relațiile cu entitățile raportoare;
– integritate, flexibilitate și asumare a deciziilor luate în cadrul acțiunilor de control și capacitatea de a lucra în echipă;
– valorificarea informațiilor colectate în urma acțiunilor de control, conform prevederilor legale;
– disponibilitate în vederea desfășurării activității de control la sediile entităților raportoare atât în București cât și în țară;
– cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel. Power Point, Outlook).

Informații detaliate despre procedurile care trebuie urmate pentru a aplica pentru ocuparea joburilor disponibile în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și lista documentelor necesare pentru dosarul de concurs sunt disponibile AICI.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)