Într-o analiză macroeconomică lunară dedicată sectorului bancar, Andrei Rădulescu, economist șef la Banca Transilvania, atrage atenția că evoluțiile macro-financiare recente din România indică depășirea punctului critic al șocului pandemic (perspectivă susținută de mix-ul relaxat fără precedent de politici economice), însă există o serie de riscuri și provăcari ce pot afecta sistemul bancar după pandemia cauzată de Covid-19.

În cadrul raportul elaborat de Andrei Rădulescu, acesta menționează principalele 4 riscuri post-pandemie:

• 1. nivelul scăzut al ratelor de dobândă (conform unei analize recente a Fondului Monetar Internațional ratele de dobândă se vor menține reduse pentru o perioadă mai lungă), cu impact pentru marjele băncilor, dar și pentru randamentul investițiilor în obligațiuni;
• 2. probabilitatea ridicată de creștere a ratei creditelor neperformante pe termen scurt, cu implicații în sfera profitabilității;
• 3. înăsprirea normelor de reglementare;
• 4. accelerarea digitalizării, cu implicații la nivelul ofertei de servicii, concurenței și structurii pieței financiar-bancare.

Vorbind despre primul risc, economistul consideră ca acesta va fi influențat pe termen scurt de factori precum”deciziile de politică monetară (atat cele la nivel mondial, în sfera europeană și pe plan intern) în contextul pandemiei și consecințelor acestui șoc, de dinamica percepției de risc pe piețele financiare internaționale si de mix-ul intern de politici economice în context electoral și de pandemie”

Totuși, Andrei Rădulescu precizează că riscul de creștere al NPL-urilor va fi unul pe termen scurt. Mai mult, “nu vom avea niveluri similare cu cele de după incidența Marii Recesiuni, date fiind reacția rapidă a politicii economice, poziția foarte solidă a sectorului bancar și potențialul de consolidare din majoritatea sectoarelor economiei interne”.

Totodată, bancherul atrage atenția cu privire la rolul, din ce în ce mai importat al FinTech-ului în perioada post-pandemie. Conform rezultatelor mai multor studii elaborate în perioada recentă, FinTech-urile pot substitui băncile în diverse faze ale procesului de intermediere financiară.

Activele sectorului bancar, nivel record. Profitul, în scădere

Potrivit analizei BT, citand datele BNR, activele totale ale sectorului bancar au crescut cu 4.7% trimestru/trimestru și cu 14.7% an/an la 518.4 miliarde RON (107.4 miliarde EUR) în T1 2020, un nivel record. Evoluția a fost determinată de nivelul redus al costurilor reale de finanțare, continuarea fluxurilor investiționale și programului Prima Casă, precum și de politicile fiscal-bugetare și de venituri relaxate.

Pe de altă parte, profitul net agregat s-a ajustat cu 8.9% an/an la 1.65 miliarde RON anualizat în T1, evoluție influențată de incidența pandemiei și consecințele acestui șoc. Indicatorii ROE și ROA s-au situat la 11.70%, respectiv 1.27% în T1 2020, înscădere de la 12.21%, respectiv 1.34% în T4 2019. Indicatorul de solvabilitate s-a diminuat de la 22% în T4 2019 la 20.37% în T1 2020. Conform statisticilor băncii centrale rata creditelor neperformante a scăzut de la 4.04% în aprilie la 4.01% în mai.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)