Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) reunită în şedinţă astăzi, 9 mai 2018, a votat noua componenţă a Consiliului Director ca urmare a expirării mandatelor unor membri. Conducerea Consiliului Director al ARB este asigurată de dl. Sergiu Oprescu, reales în funcția de Președinte al Consiliului Director pentru al doilea mandat, dna. Luminița Delia Runcan desemnată ca Vicepreședinte, dl. Francois Bloch, dna.  Mihaela Bitu, dl. Dan Sandu aleși în calitate de membri, la care se adaugă membrii deja existenți dl. Cornel Theodor Stănescu și dl. Ion Popovici. Consiliul Director este organul deliberativ şi decizional al ARB, durata mandatului membrilor fiind de trei ani.

Dl. Radu Grațian Ghețea ocupă funcția de Președinte de onoare al Asociației Române a Băncilor. Conducerea executivă este asigurată de Preşedintele Executiv, dl. Florin Dănescu.

Prin demersurile sale, Asociaţia Română a Băncilor vine în întâmpinarea nevoilor din ce în ce mai complexe ale industriei, în vederea cultivării unui climat de încredere între sistemul bancar și societate și, în paralel, întreține un dialog constructiv cu autoritățile statului pentru a crea un cadru predictibil pentru toate părțile implicate. Asociația își concentrează activitățile pe cele două relații, înțelegând rolul pe care industria bancară îl are ca principal finanțator al economiei românești și responsabilitățile care decurg din acesta, asumându-și și rolul de integrator al pieței financiare.

“Există o complementaritate mare între sistemul bancar și ceilalți membri ai pieței financiare, avem nevoie de o bună funcționare a tuturor piețelor și de o bună corelare în dezvoltarea echilibrată a acestora, precum și de stabilitate și predictibilitate. Ne vom asuma rolul de principal coagulator al industriei financiare”, a declarat dl. Sergiu Oprescu, Președintele Consiliului Director al ARB.

ARB continuă implementarea strategiei care vizează creșterea nivelului de educație financiară prin Platforma de Educație Financiară, accelerarea introducerii tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare prin Platforma pentru Agenda Digitală și integrarea intermedierii financiare pentru creșterea gradului de accesare a fondurilor europene, susținerea IMM-urilor, dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții.

Asociația Română a Băncilor este una dintre cele mai puternice asociaţii profesionale din România, care reprezintă întreaga piață bancară formată din 36 de bănci active ca persoane juridice române sau străine în sectorul financiar și care s-a extins prin includerea a șase noi membri afiliați, companii non-bancare, punând astfel bazele unui parteneriat ce ȋşi propune să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri predictibil, transparent și de încredere în România.

Astfel, companiile de consultanță Deloitte România, EY România, Mazars România, instituția emitentă de monedă electronică Orange Money și societățile de avocatură Stoica & Asociații și Avram Marieta au devenit primele companii non-bancare membri afiliați ai ARB.

„Schimbările tot mai dinamice din economie şi societate necesită o cooperare tot mai strânsă a sistemului bancar cu instituții non-bancare, pentru susţinerea unei dezvoltări continue şi sustenabile. Le mulțumim noilor membri care ni s-au alăturat şi care şi-au exprimat astfel suportul pentru un dialog continuu și aplicat ȋntre sectoare diverse ale mediului de afaceri, precum şi pentruinițiativele și programele care contribuie la dezvoltarea economică a României”, a declarat Florin Dănescu, Președinte executiv ARB.

Obiectivele strategice ale ARB vizează contribuția sistemului financiar bancar la prosperitatea economică şi alinierea la mediul sistemului bancar din zona Centrală şi Est Europeană, prin eficienţă, competitivitate şi stabilitate, ca voce reprezentativă autorizată pentru întreaga industrie financiar – bancară. Sistemul bancar românesc și-a menținut stabilitatea structurală pe parcursul anului 2017, indicatorii de solvabilitate și lichiditate fiind la un nivel adecvat, cu peste 38% lichiditate imediată. Indicatorul de solvabilitate la nivelul sistemului bancar era de 18,86%, la finele lunii decembrie 2017. Menținerea indicatorului de solvabilitate peste dublul pragului minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR, de 8%, s-a făcut ȋn principal prin aport de capital suplimentar din partea acționarilor. Prioritățile  industriei  bancare  vizează  menținerea  rolului  sistemului bancar  de  principal  finanțator  al  economiei  României  cu  asigurarea  stabilității  și  credibilității sectorului  bancar.

Asociația  Română  a  Băncilor are o  tradiție  de  27  de  ani și  este  membră  a  Federației  Bancare  Europene  din  anul  1991  (cu  drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar  European  și  în  26  de  organisme  naționale  lucrative  privind  dezvoltarea  și  perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 24 de comisii tehnic

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)