În 2018, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 10,14 miliarde lei, în creștere cu 4,5% față de valoarea înregistrată în anul 2017.

Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.

Potrivit raportului publicat de ASF, valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 4,6% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, în timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o creștere de 4,3%.

Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezintă aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 57% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în anul 2018.

O schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 – 2018) este consolidarea segmentului de asigurări de viață care a înregistrat o apreciere de peste 4% în 2018 față de anul precedent. O creștere semnificativă s-a remarcat, însă, în anul 2017, când segmentul asigurărilor de viață a crescut cu 21% din perspectiva volumului de prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață comparativ cu anul 2016.

Astfel, dacă în perioada 2012 – 2014 activitatea de asigurări de viață era în scădere din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 și-a reluat creșterea, iar în 2017 creșterea sectorului de asigurări s-a datorat acestui segment de asigurări de viață. În anul 2018 a continuat dinamica pozitivă a acestui sector, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Asigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise în valoare de 335 milioane lei, în creștere cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare s-a mărit cu circa 33%, iar cea mai ridicată pondere este deținută de asigurările de sănătate de la nivelul pieței de asigurări generale (95,31%).

Din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF în anul 2018 (10,14 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 159,34 milioane lei, reprezentând aproximativ 1,6% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu circa 63% comparativ cu anul precedent (97,77 milioane lei).

La finalul lunii decembrie 2018 valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 5% față de sfârșitul anului 2017 (15.636.987.050 lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 56,07% reprezintă rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 43,93% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viață.

În anul 2018 a continuat îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate. La sfârșitul lunii decembrie a anului 2018, toate societățile de asigurare îndeplineau atât cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerințele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR și MCR, calculate la nivelul pieței ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieței sa situat la un nivel de 1,71, iar rata MCR la o valoare de 3,87.

Activele totale ale societăților de asigurare au crescut cu 3,28% în anul 2018 comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior, iar datoriile totale au crescut cu 6,05%. Astfel, excedentul activelor față de datorii a fost de 4,81 miliarde lei la 31 decembrie 2018, în ușoară scădere față de 5,06 miliarde lei, înregistrată la 31 decembrie 2017.

Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în al anului 2018 în baza dreptului de stabilire, pe teritoriul României, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste 669 milioane lei (6,19% din totalul primelor brute subscrise în România de societățile locale autorizate de ASF și de sucursalele asigurătorilor autorizați în alte state membre UE), în scădere cu 11% față de aceeași perioadă a anului anterior.

La 31 decembrie 2018 activau pe piața asigurărilor 29 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activitate de asigurări generale („AG”), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viață („AV”) și 6 au practicat activitate compozită.

Piața asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În anul 2018, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 29 de societăți care desfășurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2018.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)