In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) a Bancii Transilvania, in sedinta Ordinara si Extraordinara, au fost prezentate actionarilor realizarile BT inregistrate in anul 2012, precum si Planul de afaceri al bancii, pentru 2013. AGA a avut loc in 30 aprilie, in Cluj-Napoca. Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 52,167% din capitalul social, respectiv 992.776.902 de actiuni. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 52,678% din capitalul social, respectiv 1.002.499.706 de actiuni.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost aprobate: situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2012 – individuale si consolidate; propunerile privind repartizarea profitului; descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2012; Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de afaceri Banca Ttransilvania pentru 2013; Fixarea remuneratiei administratorilor pentru anul in curs, precum si ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie cu privire la prelungirea contractului de prestari servicii pe care Banca Transilvania il are cu SC KPMG Audit SRL. De asemenea, actionarii au aprobat ca data de inregistrare, definita ca data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGA, sa fie 20 mai 2013.

Unul dintre cele mai importante puncte din ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, aprobat de actionari, a fost propunerea de extindere a Bancii Transilvania in Italia – Roma, in acest an. Printre oportunitatile aduse pentru Banca Transilvania de aceasta initiativa sunt urmatoarele: valoare adaugata pentru potentialii clienti si contributia la cresterea organica a bancii.

2013: Bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATOR         Milioane lei
Venituri totale           1.679,00
Cheltuieli totale    846,00
Provizioane, net    445,00
PROFIT BRUT             388,00

2013: Planul de investitii al Bancii Transilvania

Investitii BT                   54,60 mil.lei
Sucursale  + cladiri         13,65 mil.lei
Investitii IT si carduri         40,95 mil.lei
Investitii in subsidiare      9,70 mil.lei
Total investitii (TVA inclus):   64,30 mil. lei

·    Hotararile Adunarii Generale Extraordinare
Actionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 303.393.911 lei, prin emisiunea a 303.393.911 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse: capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2012, in suma de 303.393.911 lei, prin emiterea unui numar de 303.393.911 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA;

Surse propuse pentru majorarea capitalului social      Sume (lei)
Rezerve constituite din profit net (2012)           303.393.911
Capital social la data de referinta              1.903.042.413
Randament/actiune (%)                                15,94

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)