UniCredit a anunțat ca țintă la nivel de Grup atingerea unui procent de 20  la sută  femei în posturi de conducere până în 2022, parte din Planul de acțiune al Băncii privind diversitatea și ca urmare a angajamentelor sale asumate odată cu aderarea la Carta privind Femeile în Finanțe în iulie 2018. De asemenea, Banca va numi un membru al conducerii executive ca persoană responsabilă și răspunzătoare pentru echilibrul de gen și aspectele legate de incluziune în Grup.

Jean Pierre Mustier, CEO al UniCredit, a comentat: „Diversitatea este un factor crucial pentru asigurarea inovării și rezultatelor sustenabile. UniCredit, în calitate de bancă pan-europeană, beneficiază de forța sa de muncă diversificată și suntem pe deplin dedicați creării unui mediu de lucru pozitiv, în care toate talentele, abilitățile și experiența sunt puse în valoare, diferite puncte de vedere putând fi astfel exprimate în mod deschis. Acest aspect este esențial pentru atingerea obiectivului nostru de a deveni unul dintre cei mai buni angajatori din sectorul financiar european. Echilibrul de gen este o parte importantă a acestui aspect și mai avem mult de lucru în acest domeniu. Luăm măsuri decisive pentru îmbunătățirea continuă a diversității și a echilibrului de gen la toate nivelurile Grupului, iar ținta de 20% până în 2022 este un exemplu clar în acest sens”.

Vor fi stabilite ținte specifice legate de echilibrul de gen pentru selectarea conducerii superioare, incluzând ținte referitoare la diferența de salarizare între bărbați și femei/echilibrul de gen și la inițiativele privind diversitatea de gen la un nivel mai general. De asemenea, au fost stabilite ținte suplimentare, atât la nivel de Grup cât și la nivel local, cum ar fi: creșterea numărului de femei în cadrul procesului de promovare pentru rolurile de lider, monitorizarea listei scurte de distribuție și asigurarea de șanse egale pentru femei în cadrul procesului de recrutare.

Progresul asociat cu țintele referitoare la diversitate și incluziune este monitorizat prin Tabloul de bord privind echilibrul de gen și publicat extern în Raportul integrat anual la nivel de Grup. Ținta de 20 la sută la nivel de Grup va face parte din Planul de acțiune al Băncii privind diversitatea lansat în 2017, cu accent pe dezvoltarea și susținerea diversității la toate nivelurile prin inițiative specifice legate de: recrutare și talent; dezvoltare profesională; remunerare; echilibrul muncă-viață personală; informare și educație. În 2018, a fost înființată o Comisie pentru Diversitate și Incluziune pentru a monitoriza progresul acestor inițiative.

Despre Carta privind Femeile în Finanțe
Carta reprezintă un angajament prin care Trezoreria Regatului Unit (HM Treasury) și firmele semnatare colaborează în vederea construirii unei industrii mai echilibrate și mai echitabile. Firmele care semnează această Cartă se angajează să fie cele mai bune din sectorul lor. Carta solicită companiilor să se angajeze să susțină promovarea femeilor în posturi de vârf în sectorul serviciilor financiare, recunoaște diversitatea sectorului și faptul că firmele au puncte de pornire diferite în ceea ce privește echilibrul de gen și cere companiilor să raporteze public progresul realizat în această direcție în conformitate cu țintele lor interne pentru sprijinirea transparenței și a răspunderii necesare pentru a determina schimbarea.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)