Banca Națională caută oameni noi pentru sucursala din Bucuresti, dar și în țară.

Potrivit site-ului BNR, Banca Centrală cauta Referent în cadrul departamentului Contabil, Asistent director în București, Secretar Dactilograf în sucursala din Constanța, Referent de Specialitate în București, Secretar Dactilograf în Dolj, Bibliotecar și Controlor Tezaur în centrala din capitală.

BNR cauta contabil

Banca Națională prin Direcția Contabilitate are nevoie de un referent de specialitate disponibil în cadrul Serviciului contabilitate operațională și norme contabile proprii. Dacă ați absolvit o facultate cu profil economic și aveți experiență profesională de minimum 2 ani în domeniul financiar-contabil, BNR vă invităm să vă înscrieți până pe 8 octombrie 2019.

Atribuţiile principale ale postului:

 • ține evidența contabilă a instrumentelor de politică monetară ale Băncii Naționale a României în aplicațiile informatice dedicate acestora: operațiunile de piață monetară (repo, reverse-repo, depozite atrase, emisiunea de certificate de depozit etc), facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit (facilitatea de depozit și facilitatea de credit), rezervele minime obligatorii;
 • operează, după caz, și urmărește contabilizarea corectă a operațiunilor valutare ale băncii aferente diverselor instrumente (depozite, titluri, schimburi valutare/poziții valutare, conturi nostro, conturi loro etc.);
 • decontează în sistemul electronic de plăți și operează contabil plățile proprii ale BNR, monitorizează în sistemul electronic de plăți decontarea plăților pe parcursul zilei operative, asigură închiderea zilei operative aferentă plăților și reconcilierea cu evidența contabilă;
 • înregistrează contabil, decontează și urmărește evidența popririlor aferente instituțiilor de credit.

Cerințe de ocupare a postului / Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație în domeniul economic constituie un avantaj;
 • alte studii sau certificări în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare economice în domeniul financiar-contabil, dovedită prin documente;
 • experiența pe zona de contabilitate operațională în cadrul unei instituții de credit constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access);
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro până la data de 8 octombrie 2019 (inclusiv).

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae – model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a
 • diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de
 • Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Dacă esti interesat de pozițiile deschise la BNR, poți consulta lista posturilor AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

 • (not be published)