Din 1 ianuarie 2022, BNR pună frână creditării

După ce a majorat avansul creditelor ipotecare pentru investiții, BNR cere băncilor comerciale mai multă prudență și o evaluare mai atentă a bonității clienților, atât persoanele fizice cât și companii. BNR a publicat un nou proiect legislativ prin care crește gradul de prudențialitate a băncilor printr-o evaluare mai strictă a bonității clienților persoane fizice și o mai atentă evaluare a afacerilor care acționează în domeniile afectate de criza actuală. Astfel, accesul la credite va fi și mai greu, iar clientii vor trebui să aducă mai multe acte doveditoare, băncile analizând atent fiecare potențial client. Măsura vine să completeze decizia luată deja în urmă cu câteva zile, cand BNR a mărit avansul creditelor ipotecare definite ca investitii, înăsprind astfel condițiile de creditare. Noua decizie confirmă opinia analiștilor care au menționat că BNR va actiona pe toate paliere, cu toate pârghiile, pentru a pune frână consumului și elanului creditării. Modificările aduse de BNR vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 și reprezintă introducea în cadrul de reglementare național a prevederilor emise de Autoritatea Bancară Europeană.

De altfel, noile previziuni privind cadrul macroeconomic vorbesc despre riscuri și incertitudini mari în piată, astfel că BNR actionează rapid. După majorarea dobânzii de politică monetară, BNR a modificat condiţiile de creditare, în sensul în care avansul pentru creditele imobiliare de investitii in lei va crește, de la 1 ianuarie 2022, de la 15% la 25%, pentru cele în euro de la 25% la 35% iar pentru alte valute de la 40% la 50%. Totodată, BNR a modificat şi calculul pentru gradul maxim de îndatorare. Citeste știrea AICI.

BNR intervine în piață și impune noi măsuri de prudențialitate pentru o creditare responsabilă

Noul proiect de lege al BNR impune măsuri mai dure de acordare a finanțărilor pentru unele companii care în aceste momente sunt catalogate mai riscante, cum ar fi cele ce activează în domeniul maritim, naval, imobiliar. Potrivit noului proiect, BNR cere băncilor noi criterii de evaluare, mai complexe, inclusiv pe faze de dezvoltare a proiectelor, în cazul companiilor.

Băncile vor crește vigilența și atunci când vor acorda împrumuturi imobiliare persoanelor fizice. În noua formă a legii, creditele vor putea fi accesate cu ajutorul unor “dovezi relevante”. Potrivit noilor reglementari, băncile trebuie să se asigure că la încheierea unui nou contract de credit “dispun de suficiente date corecte și actualizate”. Mai mult, băncile vor trebui să evalueze potențialii clienți în funcție mediul economic unde își desfășoară activitatea. De asemenea, băncile vor verifica atent și veniturile actuale și cele preconizate, vor analiza capacitatea de rambursare a clientului în eventualitatea unor evenimente adverse.

Noile măsuri BNR:

(1). Instituțiile de credit trebuie să dispună de informații și date suficiente, corecte și actualizate, necesare pentru a evalua bonitatea și profilul de risc ale debitorului înainte de încheierea unui contract de credit.

(2) În scopul evaluării bonității și profilului de risc al debitorilor, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, instituțiile de credit trebuie să aibă la dispoziție și să utilizeze informații susținute de dovezi relevante pentru creditul solicitat, care să surprindă caracteristici cu privire la mediul economic în care debitorii își desfășoară activitatea, cu privire la poziția financiară a acestora și cu privire la factorii de diminuare a riscului.

(3) La evaluarea bonității debitorilor, instituțiile de credit trebuie să evalueze:

(a) poziția financiară a debitorilor persoane juridice, prin luarea în considerare de informații care descriu situația financiară actuală și preconizată a acestora, inclusiv indicatori economico- financiari, care să fie relevante, atât din punctul de vedere al dimensiunii debitorului (microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare, cât și din punctul de vedere al creditului contractat, al specificului activității debitorilor și al segmentului de piață în care aceștia activează;

(b) sustenabilitatea și fezabilitatea capacității viitoare de rambursare, în cazul unor posibile evenimente adverse care pot afecta situația financiară a debitorilor. În cazul debitorilor întreprinderi mijlocii și mari, sustenabilitatea și fezabilitatea capacității viitoare de rambursare se evaluează printr-o analiză de senzitivitate în cadrul căreia evenimentele adverse analizate sunt de tipul evenimentelor idiosincratice și evenimentelor de piață;

(c) capacitatea de generare de venituri viitoare de către bunurile imobiliare comerciale cu care sunt garantate creditele acordate debitorilor persoane juridice și persoane fizice ce acționează în scopuri legate de activitatea lor comercială sau profesională, prin utilizarea de criterii specifice pentru evaluarea fluxului de numerar generat de respectivele imobile, în funcție de intenția de utilizare a acestora de către debitori;

Companiile care dezvoltă proiecte imobiliare vor fi mai atent evaluate, băncile vor cere criterii suplimentare pentru a facilita creditarea.

(4) În cazul activității de creditare pentru dezvoltare imobiliară, instituțiile de credit trebuie să evalueze bonitatea debitorilor persoane juridice și persoane fizice ce acționează în scopuri legate de activitatea lor comercială sau profesională utilizând criterii suplimentare față de cele utilizate la creditarea garantată cu bunuri imobile rezidențiale sau comerciale, care să surprindă toate aspectele relevante ale diferitelor faze de dezvoltare imobiliară din domeniile financiar, al expertizei tehnice, al forței de muncă, și al documentației solicitate de lege.

Pentru finanțări în domeniul naval, industrie afectată de criza containerelor, băncile vor avea în vedere analiza privind ofertele viitoarei ale flotei.

5) În cazul finanțării activităților navale, instituțiile de credit trebuie să evalueze bonitatea debitorilor persoane juridice utilizând criterii suplimentare, care să surprindă toate aspectele specifice relevante din industria navală, precum construcția navală, caracteristicile flotei navale a debitorului, precum și caracteristicile prezente și viitoare ale cererii și ofertei de pe piața navală.

În cazul companiilor, BNR cere instituțiilor financiare noi criterii de evaluare, mai complexe, inclusiv pe faze de dezvoltare a proiectelor.

(6) În cazul finanțării proiectelor, instituțiile de credit trebuie să evalueze bonitatea debitorilor utilizând criterii suplimentare, care să surprindă toate aspectele specifice relevante derulării proiectelor, precum evaluarea sursei principale de rambursare a creditului în relație cu fluxul de numerar generat de proiect, clauzele contractuale care să asigure gajarea fondurilor sau activelor debitorilor în cazul tranzacțiilor sindicalizate, criteriile pentru evaluarea diferitelor aspecte ale fazei de dezvoltare a proiectului și evaluarea predictibilității și volatilității costurilor asociate dezvoltării acestora.

Băncile vor fi atente și la garanțiile pe care clienții le propun băncii. Acestea trebuie să fie executabile în caz că debitorul întâmpină probleme.

(7) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și proceduri pentru evaluarea garanțiilor reale și pentru verificarea faptului că respectivele garanții sunt și continuă să fie executabile și valorificabile. Aceste politici și proceduri trebuie să specifice metode de evaluare prudente și proporționale cu tipul și valoarea potențială a garanțiilor reale, care urmează să fie utilizate de către un evaluator și utilizarea modelelor statistice avansate pentru fiecare tip de garanție reală.”

Creditarea a accelerat în luna septembrie

Conform statisticilor publicate de Banca Națională a României, soldul creditului neguvernamental a crescut cu un ritm lunar de 1,6% în septembrie, situându-se la nivelul record de 314,6 miliarde lei. Dar, dinamica anuală a accelerat la 13,4%, înregistrând cea mai bună evoluție din anul 2009, pe fondul redus al costurilor reale de finanțare.

Insă, cum prognozele economiștilor vorbesc tot mai des despre incertitudini politice și economice, despre crize pe diverse domenii, prețuri la energie în creștere și presiuni inflaționiste tot mai mari, măsurile impuse de BNR sunt primul pas către prudență și domolire a avântului imobiliar.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)