BNR Agenția Brăila angajează un referent de specialitate cu studii economice în cadrul Serviciului Activitățile de administrare resurse.

Atribuţiile principale ale postului:

elaborează propuneri privind fundamentarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește încadrarea în limitele aprobate;
stabilește necesarul anual de produse, servicii și lucrări și întocmește referate de necesitate, pe care le transmite structurilor organizatorice centralizatoare în scopul derulării proceselor de achiziții corespunzătoare;
întocmește și transmite Direcției resurse umane situațiile și documentele cu privire la concediile și indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente salariaților agenției, pontajul salariaților, rapoarte privind efectuarea muncii suplimentare;
organizează circuitul documentelor, ține evidența contabilă și tehnico-operativă, asigurând înregistrarea corectă și la timp în evidența contabilă și statistică a tuturor operațiunilor pe care le execută agenția;
generează și verifică balanța de verificare, registrul jurnal și fișe de cont, întocmește și transmite notele explicative la situațiile financiare, dări de seamă statistice, precum și alte situații și lucrări elaborate potrivit prevederilor normelor de lucru ale băncii sau solicitate de centrala Băncii Naționale a României.

Cerințe de ocupare a postului:


Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
experiența în activități contabile constituie un avantaj;
cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office;
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 20 mai 2019 (inclusiv).

Detalii AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)