Cele mai mari instituții de credit din România au identificat șase riscuri sistemice ridicate și două moderate. Riscurile sistemice pot avea un impact la adresa stabilității financiare, potrivit unui sondaj realizat de Banca Națională a României.

Primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar sunt cele ce privesc cadrul legislativ incert și impredictibil, creșterea dobânzilor și deprecierea leului (creste costul de finantare), dar si încrederea investitorilor în economiile emergente. De precizat ca se mentin in prim-plan si riscul asociat pietei imobiliare, mai precis cresterea preturilor, dar si accelerarea creditarii.

BNR a dat astăzi publicităţii un nou sondaj privind riscurile sistemice la adresa stabilității financiare, analiză efectuată în decembrie 2017. În cuprins regăsim atât detalii despre harta principalelor riscuri la adresa stabilității financiare la nivel global, cat şi harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România. Mai precis,  sondajul face publice opiniile instituțiilor de credit ce vizează așteptări privind următoarele 12 luni.

Analiza prezintă evaluarea la nivel agregat a riscurilor cu caracter sistemic. Potrivit Bancii Centrale, sondajul trimestrial asigură o mai bună înțelegere a evoluțiilor care pot avea un impact la adresa stabilității financiare.

“Materialul de faţă reprezintă prima diseminare a rezultatelor sondajului privind riscurile sistemice. Sondajul este efectuat periodic de BNR, pe baza unui chestionar care este transmis celor mai importante instituţii de credit. Acestea dețineau circa 86 la sută din activele totale ale sectorului bancar în luna noiembrie 2017.”

Conform Sondajului trimestrial privind riscurile sistemice, cele mai mari instituții de credit din România au identificat în exercițiul curent șase riscuri ridicate și două moderate, similar rezultatelor exercițiului anterior (septembrie 2017).

Primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași cu cele de la  evaluarea precedentă:

(i) cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar;

(ii) riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/ sau a deprecierii monedei naționale cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și IMM

(iii) riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne. Se remarcă o creștere a impactului în cazul materializării riscurilor legate de  creșterea costului finanțării și de deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente.

Riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice se menține drept cel de-al patrulea risc sistemic ridicat, similar execițiului anterior și este în continuare considerat de bănci ca fiind un risc dificil de gestionat.

Ultimele două riscuri sistemice ridicate au fost considerate de instituțiile de credit ca fiind: (i) riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială și (ii) riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației.

Băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice moderate următoarele riscuri: (i) riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare și (ii) riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public. Acestea s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior.

 

risc sistemic

La nivelul Uniunii Europene, cele mai recente evaluări privind evoluția riscurilor și a vulnerabilităților la adresa stabilității financiare indică drept riscuri cu potențial sistemic provenind din:

(i) reevaluarea primei de risc pe piețele financiare internaționale;

(ii) reacțiile adverse dintre profitabilitatea scăzută a sectorului bancar și creșterea economică redusă, în contextul provocărilor structurale pentru sectorul bancar din zona euro;

(iii) provocările la adresa sustenabilității datoriei sectorului public și privat, în contextul incertitudinii asociate cadrului politic

(iv)  lichiditatea în sectorul financial nebancar și posibilele implicații pentru sistemul financiar.

 

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)