Consumer

Fiecare român ar putea avea un cont de plăți cu servicii de bază, potrivit unui proiect de lege privind incluziunea financiară. Proiectul Legii a fost prezentat miercuri de parlamentarii George Tuță (PNL) si Radu Oprea (PSD). Cetățenii vor avea cont bancar fără comisioane, unde să i se poată face plățile de natură salarială sau socială, spun inițiatorii legii.

“Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a alege cele mai bune servicii financiare pentru a-și putea gestiona resursele, dar și pentru a-și simplifica interacțiunea pe care o are cu statul sau cu operatorii economici privați.

Incluziunea financiară are un rol important în creșterea calității vieții cetățenilor, iar acest lucru poate fi extins prin programe de educație, dar și prin facilități oferite cu scopul reducerii numărului consumatorilor vulnerabili de servicii financiare.

Impact social –

Din punct de vedere al impactului social, se preconizează că, prin modificarea și completarea Legii nr. 258/2017, Legii nr. 70/2015 și a Ordonanței De Urgență nr. 146/2002, se va ridica gradul de incluziune financiară al cetățenilor. Incluziunea financiară contribuie la o mai mare mobilitate socială și o creștere a nivelului de trai, precum și la un sistem mai rezilient la șocul economic. Viziunea noastră este pentru o țară inclusivă financiar, în care serviciile financiare sunt accesibile, ușor de utilizat și să răspundă nevoilor oamenilor de-a lungul vieții și în care toată lumea are abilitățile și motivația de a le folosi.

În primul rând, crearea unui cont de bază pentru fiecare cetățean va îmbunătăți relația acestuia cu statul, în sensul optimizării transferurilor, printre care: primirea indemnizațiilor sociale, plata taxelor și a impozitelor.

Acțiunile de deschidere, administrare, retragere, interogarea soldului, plățile online și închiderea contului de bază, folosit în relația cetățeanului cu statul, vor fi lipsite de comisioane, în limita veniturilor de natură salarială plătite de angajator, a pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti.

Există necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a spori incluziunea financiară și pentru a-i asista pe membrii vulnerabili ai societății în ceea ce privește îndatorarea excesivă.

Exceptie de la lege – consumatorii vulnerabili

Tot în vederea optimizării relației dintre cetățean și stat, plățile de natură salarială și prestațiile sociale se vor efectua prin mijloace de plată fără numerar (în contul de bază), cu o excepție, cea a consumatorului vulnerabil, care poate solicita primirea plății în numerar, se arată in motivarea proiectului de lege.

Impact financiar – creste colectarea la bugetul de stat

Prin modificările prevăzute în lege, va crește gradul de colectare la bugetul statului, se va diminua tentația corupție în rândul funcționarilor. Și, totodată, va duce la creșterea gradului de digitalizare a administrațiilor statului.
În prezent, mobilitatea scăzută a consumatorilor în ceea ce privește serviciile financiare cu amănuntul este cauzată în mare măsură de lipsa de transparență și de comparabilitate a comisioanelor și a serviciilor oferite, precum și de dificultățile legate de schimbarea conturilor de plăți, lucru ce generează neîncredere în rândul consumatorilor cu privire la instituțiile bancare.

Tot în favoarea adoptării acestei legi, în PNRR, la capitolul privind mobilitatea urbană se vorbește despre o investiție ce prevede alocarea unor bani în scopul acceptării de plăți online a taxelor și impozitelor.

Instituțiile de credit nu vor putea refuza o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, decât în cazul în care deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Această prevedere se face în sprijinul consumatorilor, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de un cont de bază în România.

Totodată, autorii proiectului impun Bancii Nationale un nou rol. BNR va administra un site de comparații a comisoanelor bancare.

“Banca Națională a României are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată, cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel național. Site-ul internet oferă inclusiv informații cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor și a automatelor ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede ale acestora.

Banca Națională a României pune la dispoziția consumatorilor site-ul internet prevăzut la art.18 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Potrivit proiectului 👇

👉 comisioanele percepute pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel naţional, aplicabile la data transmiterii, precum şi serviciile aferente unui cont de plăţi şi comisioanele percepute ce vor fi aplicabile, cu cel puţin 5 zile înainte de modificarea sau introducerea acestora;
👉 sediile şi localizarea bancomatelor, automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede, cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru schimbarea acestora.

Autorii motivează noul rol al BNR. “Este autoritatea competentă în cea mai mare parte a serviciilor financiare și este cea care colaborează direct cu Autoritatea Bancară Europeană”, se arata in proiectul legii.

Mai mult, cu aceasta ocazie, sunt operate și modificări ale Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. În vederea stimulării autorităților publice de a utiliza sisteme moderne de plată, astfel încât inclusiv Trezoreria statului să facă tranziția către utilizarea sistemelor moderne de plată.

Instituțiile publice fără numerar. De anul viitor mai mulți comercianți vor fi obligați să își monteze dispozitive pentru plată cu cardul

Dacă până in prezent, companiile cu afaceri de peste 100.000 de euro erau obligate să dețină instrumente de plă, de anul viitor, firmele care au avut în anul anterior o cifră de afaceri de 10.000 euro sunt obligate să aibă sisteme pentru plata cu cardul.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2026, instituțiile publice au obligația să asigure încasările în numerar doar prin unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A., prin Compania Națională “Poșta Română” – S.A, prin intermediul altor instituții de credit și prin servicii automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni;
● De asemenea, în scopul impulsionării utilizării mijloacelor moderne de plată, propunem ca pentru comercianții care operează pe teritoriul României să se instituie obligația de a accepta și cel puțin un instrument de plată fără numerar;
● Este majorată, de la 200 de lei în prezent, la 500 de lei, suma ce poate fi oferită ca avans în numerar la terminalele de plată, în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante.

Citeste si

Premierul României, Mihai Tudose, un nou atac la adresa băncilor: Am refuzat să îmi pun leafa pe card. Terente era copil pe lângă voi, chiar era băiat bun

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)