BRD Groupe Societe Generale a înregistrat un profit net de 415 milioane lei, în prima jumătate a anului (fata de 787 milioane RON in semestrul I 2019), influențat de costul riscului negativ ce încorporează perspectiva economică deteriorată, potrivit unui comunicat de presă al băncii.â

“În primul trimestru al anului, România și întreaga lume au intrat într-o criză sanitară fără precedent, cu implicații economice puternice, complexe și dificil de cuantificat.

Ne-am adaptat rapid și cu succes organizația, aplicând imediat măsuri corespunzătoare pentru protejarea angajaților și clienților noștri, pentru a asigura continuitatea activității, pentru a oferi sprijin adecvat clienților și pentru a atenua impactul financiar asupra băncii.

Având în vedere contextul semnificativ deteriorat, BRD a obținut o performanță financiară globală rezilientă și continuă să se bazeze pe fundamente puternice, cu o rată de adecvare a capitalului solidă, lichiditate confortabilă și calitate ridicată a activelor.

Ultimele luni au amplificat orientarea către serviciile digitale. Suntem pe deplin angajați să răspundem acestor asteptări, în schimbare, ale pieței și accelerăm planul de digitalizare, așa cum am demonstrat cu ultimele noastre lansări”, a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale.

Activitate comercială dinamică, în pofida crizei, și performanță operațională rezilientă

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, s-au majorat cu 1,2% față de finalul lunii iunie 2019. Evoluția creditelor retail (-0,4% în dinamică anuală) a fost determinată de scăderea creditelor de consum (-3,6% în dinamică anuală), cauzată de reducerea abruptă a volumului de credite nou acordate în perioada restricțiilor și de credite nete cvasi stabile în portofoliul BRD Finance (+0,4% an pe an), dar cu o tendință vizibilă de revenire începând cu luna mai, atingând în luna iulie un nivel similar celui anterior crizei. Finanțarea companiilor a crescut cu 5,4% față de finalul lunii iunie 2019, evoluție susținută atât de creditele pentru IMM-uri (+7,2% în termeni anuali), cât și de cele acordate companiilor mari (+4,6% în termeni anuali). Portofoliul de leasing a crescut cu 16,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind susținut de finanțarea vehiculelor comerciale și a echipamentelor pentru agricultură și industrie. BRD participă activ în programul IMM Invest.

Depozitele clienților și-au consolidat baza deja solidă de resurse retail. Creșterea anuală a depozitelor retail (+8,1% an pe an), cu un ritm aproape dublu față de trimestrul precedent, a fost determinată de intrări mai mari de la clienții persoane fizice (+7,5% în dinamică anuală), cu conturi curente în creștere cu 32% în dinamică anuală. Depozitele corporate au scăzut (-1,6% în termeni anuali), determinate de o contracție de două cifre a depozitelor clienților mari companii, influențate în principal de reducerea conturilor netranzacționale în EUR ca urmare a unei alegeri asumate de gestiune bilanțieră, în timp ce resursele IMM-urilor au crescut puternic (+18,6% în dinamică anuală).

Indicatorul credite nete/depozite a fost de 65,2% la finalul lunii iunie 2020, în scădere cu 2,3 puncte procentuale față de finalul lunii iunie 2019.

Digitalizarea serviciilor oferite de BRD a fost prioritară încă dinaintea perioadei de restricții, care doar a evidențiat necesitatea de a accelera ritmul și de a lansa funcționalitățile așteptate. Utilizarea canalelor digitale a continuat să se intensifice, după cum reflectă avansul numărului de utilizatori activi unici ai serviciilor de internet și mobile banking, la 651 000 la sfârșitul lunii iunie 2020 (+19% în termeni anuali) și volumul de tranzacții prin canalele electronice în creștere rapidă (+32% în termeni anuali) în primul semestru al anului 2020. Apple Pay, o modalitate sigură și rapidă de a efectua plăți, este acum disponibilă utilizatorilor digitali, iar clienții au acum posibilitatea să își actualizeze datele prin intermediul paginii de internet a băncii, www.brd.ro. Gradul de penetrare digitală pe segmentul companiilor a înregistrat un nivel foarte ridicat, cu mai mult de 96% din tranzacții realizate prin canale digitale. Experiența digitală a clienților corporate a continuat sa fie îmbunătățită, prin oferirea de noi soluții digitale: implementarea token-ului fizic BRD@ffice, ce încorporează ultimele standarde de securitate și automatizarea fluxului de acreditive, ce succede automatizării fluxului scrisorilor de garanție, apropiindu-ne astfel de digitalizarea integrală a ofertei de trade finance.

În premieră în Europa, BRD în parteneriat cu Mastercard și Octet Europe, oferă IMM-urilor acces ușor și gratuit la o platformă internațională de comerț. Platforma facilitează parteneriatele de afaceri și asigură realizarea de tranzacții comerciale într-un mod sigur si simplu.

Venitul net bancar al Grupului BRD a fost de 1.512 milioane RON în semestrul I 2020, în scădere cu 6,0% față de perioada similară a anului trecut, determinat în special de scăderea veniturilor din comisioane și a altor categorii de venituri, în timp ce veniturile nete din dobânzi au dovedit reziliență. Evoluția cvasi-stabilă a veniturilor nete din dobânzi față de anul precedent (-0,3%) este rezultatul combinat al scăderii creditelor nou acordate persoanelor fizice (în mod special a creditelor de consum) în contextul restricțiilor, declinului ratelor determinat de criză (media ratei de dobândă ROBOR la 3 luni a fost de 2,72% în semestrul I 2020 față de 3,20% în semestrul I 2019) și efectelor nefavorabile de structură. Scăderea veniturilor nete din comisioane, -14% în semestrul I 2020 față de perioada similară a anului trecut, a fost determinată în principal de schimbările reglementare, volume mai mici și acțiuni comerciale în sprijinul clienților. Evoluția altor venituri bancare se explică în principal printr-un efect de bază determinat de câștiguri semnificative din reevaluare înregistrate în semestrul I 2019.

Cheltuielile operaționale au scăzut ușor în prima jumătate a anului 2020 în comparație cu perioada similară a anului trecut, atingând 800 milioane RON. Costurile reglementare (cu Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și Fondul de Rezoluție) au avut o contribuție favorabilă, scăzând cu 40%, la 43 milioane RON, de la 72 milioane RON în 2019. Cheltuielile cu personalul au crescut doar moderat (+2,2% față de anul precedent), în principal datorită ajustărilor salariale din 2019, într-un context de accelerare a creșterii salariilor la nivelul întregii economii. Criza COVID-19 a adus costuri suplimentare, care au fost necesare atât pentru protecția angajaților noștri, cât și a clienților. Au fost achiziționate materiale de protecție și au fost implementate măsuri de prevenție în toate unitățile. Planul de transformare digitală a continuat, chiar a accelerat pe anumite proiecte de importanță strategică pentru bancă. Influențate în principal de elementele descrise mai sus (costuri sanitare și IT&C), alte categorii de costuri au crescut cu 4,8% în H1 2020 față de perioada similară a anului trecut. Analizând evoluția trimestrială și excluzând costurile sanitare și efectul nefavorabil generat de ajustările din anul precedent recunoscute în iunie 2019, cheltuielile operaționale au scăzut în comparație cu trimestrul II 2019, reflectând acțiunile de economisire implementate deja în trimestrul II 2020.

Având în vedere toate cele de mai sus, indicatorul cost/ venit la nivelul Grupului BRD a crescut moderat la 52,9%, de la 50,0% în perioada similară a anului trecut. Având în vedere contextul puternic deteriorat, Grupul BRD a înregistrat o performanță operațională rezilientă, profitul operațional brut atingând 713 milioane RON în semestrul I 2020 față de 805 milioane RON în semestrul I 2019.

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă, cu o rată NPL (creditele neperformante conform definiției ABE) de 4,0% la finalul lunii iunie 2020 (față de 3,8% la finalul lunii iunie 2019) și un nivel ridicat de acoperire a expunerilor neperformante (grad de acoperire de 74,5% la finalul lunii iunie 2020 față de 75,7% la finalul lunii iunie 2019). Costul net al riscului a devenit negativ, atingând 225 milioane RON, față de o eliberare de provizioane de 144 milioane RON în primul semestru al anului 2019, ce reflectă în principal deteriorarea perspectivei economice.

Ca urmare a celor de mai sus, profitul Grupului BRD a fost de 415 milioane RON în semestrul I 2020, față de 787 milioane RON în semestrul I 2019.

BRD se bazează pe fundamente bilantiere solide. Rata de solvabilitate este la un nivel confortabil, atingând 27% la finalul lunii iunie 2020 (față de 20% la finalul lunii iunie 2019), cea mai mare parte a creșterii fiind explicată de integrarea în totalitate a profitului aferent anului 2019, permițând astfel cea mai mare capacitate de susținere a economiei în contextul actual de criză.

Răspuns rapid și responsabil la criză

Ca răspuns la actuala criză, BRD și-a adaptat rapid și cu succes organizația, pentru a asigura continuitatea activității. Munca de acasă a fost pusă în aplicare pe scară largă, iar măsurile de prevenție au continuat să fie aplicate în toate unitățile, siguranța clienților și a angajaților noștri fiind prioritară.

BRD s-a dovedit din nou un partener de încredere și a stat alături de clienții săi în aceste momente dificile, oferind flexibilitate în rambursarea creditelor pentru mai mult de 44 000 de clienți (atât în baza moratoriului BRD, cât și a celui legislativ). Pentru a răspunde rapid la solicitările clienților, capacitățile contact center-ului au fost sporite și a fost creată o pagină web dedicată. Utilizarea canalelor digitale a fost încurajată prin oferirea accesului gratuit și tranzacții fără comision pe platformele MyBRD de mobil și internet banking, în perioada 15 martie – 15 iunie. Interacțiunea cu companiile a fost și mai digitalizată (semnătură electronică, aplicatii front-end pe internet) ca răspuns la contextul actual COVID-19. Au fost organizate conferințe online #Restartăm împreună, prin intermediul cărora le-am împărtășit clienților BRD din experiența noastră, oferindu-le totodată mai mult confort în luarea deciziilor, în mediul de afaceri curent, cu mari provocări.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)