François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale

În prima jumătate a anului, profitul net al Grupului BRD a fost de 626 milioane lei, în comparație cu 415 milioane lei în semestrul I 2020, în creștere cu 50,9% în dinamică anuală, fiind susținut de o activitate comercială solidă și reversări nete în costul riscului. Rentabilitatea capitalurilor proprii a fost de 12,6% în semestrul I 2021, mai mare cu 2,8 pp în comparație cu semestrul
I 2020, potrivit unui comunicat de presă.

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 iunie 2021 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

– Creștere pe toate liniile
? producție solidă de credite acordate persoanelor fizice, +58% în dinamică anuală și +19% față de semestrul I 2019
? performanță remarcabilă în activitatea de finanțare a companiilor (+23.5% în dinamică anuală și +30% față de finalul lunii iunie 2019), determinată atât de clienții IMM (+37% în dinamică anuală), cât și de clienții companii mari (+21% în dinamică anuală)
? participare activă în cadrul programului IMM Invest, cu credite aprobate în valoare de 700 milioane RON în doar 2 luni de la relansarea acestuia
? adoptarea pe scară tot mai mare a canalelor digitale, numărul de clienți ce utilizează activ banca la distanță a crescut cu +19% în dinamică anuală
? BRD Asset Management a ajuns pe primul loc pe piață în funcție de numărul de
investitori
– Venit net bancar mai mare cu 1,7%, de 1.538 milioane RON în semestrul I 2021, beneficiind de o producție solidă de credite și de creșterea volumelor tranzacționale, care au compensat efectul ratelor mai mici ale dobanzii de pe piață
– Evoluția cheltuielilor operaționale determinată în mare măsură de intensificarea investițiilor IT ce susțin accelerarea planului de digitalizare, în timp ce costurile de personal sunt menținute sub un control strict
– Calitate robustă a portofoliului de credite: nivel scăzut al ratei creditelor neperformante de 3,3% la finalul lunii iunie 2021; grad de acoperire cu provizioane de 74% la finalul lunii iunie 2021, peste media pieței
– Creștere substanțială a profitului aferent primei jumătăți a anului: +51% în comparație cu semestrul I 2020, profit net de 626 millioane lei (față de 415 millioane lei în semestrul I 2020), impulsionată de activitatea comercială solidă și de eliberarea netă aferentă costului riscului.

“Economia României s-a comportat din nou peste așteptări, PIB-ul revenind deja în primul trimestru al anului 2021 la nivelul anterior pandemiei Covid-19. Situația sanitară este sub control, vaccinarea progresează și autoritățile ridică treptat restricțiile, în pofida unor îngrijorări legate de un al patrulea val al pandemiei. În prima jumătate a anului, în acest context caracterizat de condiții de afaceri și percepție mai bune, deși încă marcat de incertitudine, activitatea noastră a accelerat.

Creditele nou-acordate persoanelor fizice au accelerat, înregistrând o creștere de două cifre comparativ cu nivelul din 2019. Am continuat să acompaniem companiile românești, ca bancă parteneră, inclusiv în toate programele guvernamentale lansate pentru a sprijini IMM-urile care se confruntă cu dificultăți cauzate de pandemia Covid-19. Astfel, creditarea companiilor a înregistrat o creștere accentuată atât pe segmentul IMM, cât și pe cel al companiilor mari. Mai mult, după acordarea, în primul trimestru, a celui mai mare credit verde de până acum din România, ne-am reconfirmat angajamentul pentru finanțarea cu impact pozitiv, prin structura unui credit ESG de tip “club loan” de 120 milioane EUR, dar și angajarea pentru finanțarea unei mari părți din această sumă.

În ceea ce privește depozitele, atenția noastră pentru oferirea de soluții de economisire diversificate a făcut ca filiala noastră, BRD Asset Management, să ocupe primul loc pe piață în privința numărului de investitori, ea având peste 100.000 de clienți. În paralel, adopția digitală a continuat, cu o creștere de +19% în dinamică anuală a numărului de clienți care utilizează în mod activ canale la distanță. Cu obiectivul constant de a îmbunătăți experiența clienților noștri, suntem în faza pilot pentru două inițiative strategice esențiale, înrolarea la distanță și creditarea online.

Bazându-se pe activitatea comercială dinamică, BRD a obținut în prima jumătate a anului o performanță financiară solidă. Venitul net bancar a crescut, în pofida tendinței descendente continue a ratelor de dobândă de piață. Costurile au fost strict controlate, în timp ce investițiile noastre strategice au fost menținute. Efectele cumulate ale revenirii economice și ale recuperărilor consistente din portofoliul neperformant s-au tradus prin reluări nete ale costului riscului. BRD rămâne un partener solid și de încredere pentru clienții săi și un actor angajat al economiei românești”, a declarat François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Activitate comercială solidă pe toate liniile

Soldul creditelor (inclusiv leasing) a marcat o performanță solidă, crescând cu aproape 9% fata de iunie 2020, pe baza unei cresteri pe toate liniile, susținută atât de o producție remarcabilă de credite acordate persoanelor fizice, cât și de o activitate foarte dinamică pe segmentul companiilor. Creditele nou acordate persoanelor fizice au crescut cu 58% în dinamică anuală, atât pe segmentul creditelor imobiliare (+52%), cât și pe cel al creditelor de consum (+61%), înregistrând, de asemenea, o creștere de două cifre comparativ cu nivelul din 2019. Creditarea companiilor a înregistrat o creștere de 24% în dinamică anuală, creșterea importantă pe segmentul IMM, de 37%, fiind susținută de programele cu garanție de stat, cu credite aprobate în valoare de 700 milioane RON în cadrul programului IMM Invest, în doar 2 luni de la relansarea acestuia. Performanța remarcabilă a activității de finanțare a companiilor mari, de +21% în dinamică anuală, vine să consolideze poziția BRD de partener principal pentru marile corporații. BRD a continuat să își îndeplinească angajamentul de a sprijini tranziția către sustenabilitate prin structurarea unui credit ESG de tip “club loan” de 120 milioane EUR.

Depozitele clienților au continuat să se consolideze atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor, cu un avans total de +12% în dinamică anuală. Creșterea a fost determinată în principal de segmentul  companiilor (+20% în dinamică anuală), atât pentru IMM-uri, cât și pentru clienții mari companii, fiecare cu o creștere de două cifre. Înclinația crescută spre economisire declanșată de pandemia prelungită s-a temperat, dar a condus în continuare la constituiri de depozite de la persoane fizice mai mari cu 5,4% în dinamică anuală. Segmentul companiilor mici a contribuit, de asemenea, la avansul depozitelor,  cu o creștere consistentă de 18% în dinamică anuală. În plus, se observă o performanță dinamică a activitații de administrare a activelor, BRD Asset Management ajungând pe primul loc pe piață în funcție  de numărul de investitori. Activele în administrare au atins 4,94 miliarde RON la finalul lunii iunie 2021, în creștere cu 33% în dinamică anuală, la un nivel superior celui anterior crizei.

Planul de digitalizare accelerează, BRD extinzând și mai mult funcționalitățile YOU BRD pentru a îmbunătăți experiența clienților. În plus, versiunea mobilă a platformei de e-trading, Anyma Online Trading, este acum disponibilă. Creditarea online și înrolarea la distanță, două etape esențiale ale planului de digitalizare, se află în faza pilot. Accentul sporit pe accelerarea digitalizării este vizibil în creșterea cu 19% a numărului de clienți care utilizează în mod activ canale la distanță la sfârșitul lunii iunie 2021 și în creșterea rapidă a numărului de tranzacții prin canale electronice, +36% în dinamică anuală în semestrul I 2021. Gradul de penetrare digitală pe segmentul companiilor este la un nivel foarte ridicat, 99% din tranzacțiile companiilor mari și 96% din tranzacțiile IMM-urilor fiind realizate prin canale digitale.

Performanță financiară în continuă îmbunătățire

Dinamica comercială înregistrată în prima jumătate a anului s-a reflectat în obținerea unui set de rezultate financiare bune, venitul net bancar al Grupului BRD atingând 1.538 milioane lei, în creștere cu 1,7% față de perioada similară a anului 2020. Veniturile nete din dobânzi au fost mai curând reziliente (de 1.013 milioane lei în semestrul I 2021, -2,7% în dinamică anuală) având în vedere ratele de dobândă de pe piață semnificativ mai mici (media ROBOR la 3 luni de 1,60% în semestrul I 2021 față de 2,72% în semestrul I 2020), fiind susținute de efectul pozitiv al creșterii volumelor.

Presiunea asupra veniturilor nete din dobânzi a fost compensată de performanța veniturilor nete din comisioane și a altor categorii de venituri. Veniturile nete din comisioane au înregistrat o creștere puternică de 13,6% în comparație cu semestrul I 2020, bazându-se pe creșterea volumului tranzacționalal clienților și pe o activitate dinamică pe piața de capital. Celelalte categorii de venituri au crescut (+6,4% în comparație cu semestrul I 2020), beneficiind de rezultatul din tranzacționare mai mare și caștiguri din reevaluare.

Cheltuielile operaționale au totalizat 825 milioane lei în semestrul I 2021 în comparație cu 800 milioane lei în semestrul I 2020, o evoluție care reflectă creșterea cheltuielilor care nu sunt aferente salariaților, în special cele IT, și contribuția cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție. Cheltuielile IT au crescut cu 20% în dinamică anuală, determinate de intensificarea investițiilor ce susțin accelerarea transformării digitale a băncii. Pe de alta parte, cheltuielile de personal s-au redus cu 1,1% în semestrul I 2021 față de semestrul I 2020, ca urmare a câstigurilor de productivitate.

Având în vedere toate cele de mai sus, indicatorul cost – venit a rămas sub control în comparație cu perioada similară a anului trecut, atingând 49,7% în semestrul I 2021 față de 49,1% în semestrul I 2020, excluzând contribuția cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție și costurileaferente gestionării crizei sanitare.

Calitatea portofoliului de credite a rămas robustă, indicatorii riscului de credit aflându-se la niveluri confortabile. La finalul lunii iunie 2021, rata NPL (la nivelul băncii, creditele neperformante conform definiției ABE) a fost de 3,3% în scădere ușoară față de nivelul de 3,5% de la finalul lunii iunie 2020, în ciuda modificărilor reglementare (precum noua definiție de neplată) și a ieșirilor din moratoriu, consolidând mai departe baza solidă de active a băncii și activitatea eficientă de colectare. Rata de acoperire a creditelor neperformante se menține la un nivel solid, la 74% la finalul lunii iunie 2021 (rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 75% la finalul lunii iunie 2020). Calitatea portofoliului de credite, în ansamblu, s-a reflectat de asemenea și în costul riscului, care a înregistrat o reversare netă de 39 milioane lei în semestrul I 2021 în comparație cu o cheltuială de 225 milioane lei în semestrul I 2020, la debutul pandemiei COVID-19. Reversarea netă de privizioane reflectă efectul cumulat al revenirii economice și al recuperărilor consistente aferente portofoliilor neperformante.

Potrivit comunicatului de presă, nivelul ratei de solvabilitate a rămas ridicat, atingând 29,6% la finalul lunii iunie 2021 (la nivelul Băncii), în comparație cu 27% la finalul lunii iunie 2020. Această evoluție este în principal rezultatul fondurilor proprii mai mari, ca urmare a încorporării profitului aferent anului 2020 și creșterii rezervelor din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate prin alte elemente ale rezultatului global. Valoarea totală a expunerii la risc a crescut, determinată de activitatea de creditare dinamică, se mai precizează în documentul citat.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)