CEC Bank a reușit în anul 2016 să își mențină poziția șase în topul băncilor din sistemul bancar românesc, cu o cotă de piață de 7,16% din total active bancare, în condițiile în care piața bancară din România a fost extrem de dinamică pe segmentul de achiziții și fuziuni (operațiuni care determină creșterea imediată a cotei de piață a băncilor achizitoare), precum și în condițiile în care unele bănci din sistem au beneficiat de majorări ale capitalului social din partea acționarilor.

CEC Bank a încheiat anul 2016 cu o valoare totală netă a bilațului de 28.162,9 mil. lei,  în creștere cu 2,4% față de anul 2015.

Conform misiunii asumate, CEC Bank continuă să susțină cu precădere IMM-urile, agricultura și administrațiile publice locale. O atenție deosebită este acordată cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru anul 2017 ne-am propus o creștere a activității, în special în zona creditării, cu impact vizibil asupra creșterii eficienței. La data de 30.04.2017, Banca a obținut un profit brut de cca. 91 mil. lei, în linie cu obiectivele asumate“, a declarat domnul Radu Grațian Ghețea, Președinte Director-General CEC Bank.

În anul 2016, portofoliul de credite în sold aferent clienților persoane juridice a crescut cu cca. 2,5%, în timp ce la nivelul sistemului bancar, același indicator a înregistrat o scădere cu 1,4% față de anul 2015.

De asemenea, Banca și-a majorat și portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice, care a înregistrat o creștere cu cca. 10% în anul 2016 față de anul precedent. În ambele cazuri însă, creșterea reală a soldului aferent acestor credite a fost de cca. 12%, dar aceasta a fost diminuată  de operațiunile de reducere directă a valorii contabile brute a creditelor („write-off”).

În ceea ce privește volumul de credite noi acordate în anul 2016, acesta a crescut față de anul 2015 cu 23,6%, în timp ce creșterea înregistrată de sistemul bancar a fost de 5,5%. Activitatea de creditare a înregistrat însă un ritm de creștere mult mai intens decât imaginea pe care o oferă soldurile din bilanț, întrucât creditele acordate clienților care activează în agricultură sunt acordate și rambursate integral în cursul anului, iar unele dintre creditele aprobate în anul 2016 și neutilizate până la 31.12.2016 nu sunt reflectate în soldul bilanțier.

Continuând politica de susținere a absorbției de Fonduri Europene, Banca a finanțat până la sfârșitul anului 2016 un număr de 37.183 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea însumată a granturilor se ridică la peste 12.116 mil. lei.

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat în anul 2016 o creștere cu 1,7% față de anul precedent, în condițiile în care Banca deține suficiente lichidități și a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse. Acest comportament al clientelei denotă că CEC Bank continuă să fie apreciată și percepută în piață ca o Bancă sigură.

În ceea ce privește eficiența activității, CEC Bank se numără și în anul 2016, pentru al zecelea an consecutiv, printre băncile profitabile din sistemul bancar românesc. Banca a obținut un profit brut de 15,8 mil. lei, în pofida condițiilor generate de creșterea semnificativă a cheltuielilor cu ajustările pentru deprecierea creditelor neperformante, necesare pentru conformarea la cerințele prudențiale recomandate de Banca Centrală Europeană și de Banca Națională a României.

Pe parcursul anului 2016, Banca a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a calității activelor. Rata expunerilor neperformante (NPE Ratio), calculată potrivit specificațiilor emise de Autoritatea Bancară Europeană (The EBA Methodological Guide – Risk Indicators and Detailed Risk Analysis Tools) a înregistrat la data de 31.12.2016 un nivel de 8,40%, în timp ce rata creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate clienților persoane fizice, cu un nivel de 4,42%, reflectă o calitate ridicată a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice. Calitatea activelor reflectată de indicatorii menționați mai sus a continuat să se îmbunătățească și pe parcursul anului 2017, Banca înregistrând la data de 30.04.2017 un nivel de 7,63% al ratei expunerilor neperformante, respectiv 4,1% pentru rata creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate persoanelor fizice. Rata expunerilor neperformante din credite și avansuri înregistrează un nivel de 11,7% la data de 30.04.2017, în scădere cu 0,28 p.p. față de nivelul înregistrat la data de 31.12.2016.

Nivelul ratei fondurilor proprii totale de 14,88% la data de 31.12.2016 reflectă o utilizare eficientă a capitalului. Din punct de vedere calitativ, fondurile proprii ale Băncii au fost constituite integral din fonduri proprii de nivel I de bază.

Numărul total de clienți persoane fizice și juridice a crescut în anul 2016 față de anul precedent, dovadă a diversificării paletei de produse și servicii a Băncii, precum și a îmbunătățirii permanente a calității acestora.  Banca oferă clienților săi persoane fizice și persoane juridice întreaga gamă de produse și servicii ale unei bănci comerciale universale, cum ar fi: credite, inclusiv sindicalizări, operațiuni documentare, factoring, depozite, carduri, Internet Banking, Mobile Banking etc.

 

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)