85% dintre companii au utilizat pentru finanțare doar resurse interne

Sondajul privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România, realizat de BNR cu ajutorul a aproximativ 11 000 de companii, arată o normalizarea graduală a activității economice, în special după începerea campaniei de vaccinare. În perioada analizată, peste o treime dintre companiile nefinanciare au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de până la 25%, în creștere cu 12 puncte procentuale comparativ cu rezultatele ediției I a sondajului din anul 2020, menționează Banca Națională.

Potrivit datelor disponibile în raport, tot mai multe companii nefinanciare au raportat faptul că nu au accesat finanțare de la instituții de credit sau IFN – 77%, in crestere de la 75%.

Proporția corporațiilor care au apelat la finanțare de la bănci și IFN și au obținut întreaga sumă solicitată s-a menținut la un nivel constant, de 49%, în timp ce în cazul IMM, numai 16 la sută dintre acestea au reușit să acceseze întreaga finanțare dorită, în scădere cu 2 puncte procentuale. De remarcat este și faptul că rata de respingere a dosarelor de credit este mai scăzută în cazul companiilor de mari dimensiuni (1 la sută), față de IMM (2,5 la sută).

În ceea ce privește opinia companiilor cu privire la evoluția condițiilor de creditare, 20 la sută dintre întreprinderi care au contractat sau au în derulare un credit consideră că nivelul ratelor de dobândă și al costului finanțării, altul decât ratele de dobândă (comisioane, taxe etc.), a crescut, în timp ce 11 la sută dintre acestea sunt de părere că cerințele privind valoarea sau tipul garanției s-au înăsprit.

Principalele surse de finanțare ale companiilor în pandemie

În perioada aprilie 2020 – martie 2021, o proporție semnificativă a companiilor (85 la sută) a utilizat pentru finanțare doar resurse interne, respectiv reinvestirea profitului sau vânzarea de active din patrimoniul firmei (62 la sută) și finanțare sub formă de credite de la acționari sau majorări de capital (23 la sută).

Se remarcă scăderea frecvenței de apelare la descoperitul de cont și linii de credit, numai 9 la sută dintre firme utilizându-le drept sursă de finanțare, față de peste 40 la sută în urmă cu un an. De asemenea, rata de utilizare a creditelor bancare și comerciale a scăzut simțitor, de la 62 la sută la 17 la sută în exercițiul curent.

Intermedierea financiară, problema multor companii

Reducerea finanțării bancare în această perioadă când companiile se confruntă cu probleme importante de lichiditate arată deficiențe în procesul de intermediere financiară care se suprapune vulnerabilităților existente anterior determinate, pe de o parte, de problemele de capitalizare ale firmelor, iar, pe de altă parte, de preferința acestora de a apela la finanțări externe, în special de la compania-mamă, în cazul firmelor cu investiții străine directe.

Demararea programelor „IMM Invest” și „IMM Leasing” a susținut capacitatea de rambursare a firmelor și a diminuat costurile asociate finanțărilor. Astfel, la finalul anului 2020, soldul creditelor acordate prin programul „IMM Invest” era de 20,2 miliarde lei, reprezentând 23 la sută din valoarea împrumuturilor acordate IMM. Prelungirea programului pentru anul 2021 cu un plafon de 15 miliarde lei va continua să susțină lichiditatea companiilor. În plus, programul „Agro IMM INVEST” ce se adresează companiilor din agricultură poate reprezenta un imbold pentru modernizarea sectorului și poate contribui la diminuarea deficitului de cont curent aferent produselor agroalimentare.

Insă, cele mai multe companii nu au apelat la surse de finanțare din afara companiei în ultimele 12 luni (64 la sută, în creștere cu 4 puncte procentuale față de ediția I a sondajului din 2020).

Fondurile europene, neinteresante pentru companii

Absorbția fondurilor europene de către companiile nefinanciare autohtone se situează sub nivelul potențial, în contextul în care sub 1% dintre firme au accesat astfel de fonduri în ultimul an, în timp ce 90 la sută dintre acestea nu au avut experiență în utilizarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activității firmei. Dintre sectoarele economice, companiile din sectorul industrial au accesat în cea mai mare proporție, deși foarte redusă și în acest caz – doar 2 la sută.

În funcție de dimensiunea companiei, corporațiile tind să acceseze într-o mai mare măsură fonduri europene.Interesul pentru obținerea de fonduri europene se menține la un nivel constant și superior ratei efective de accesare a resurselor, respectiv 10 la sută dintre companiile autohtone au declarat că vor apela la astfel de fonduri în următoarele 12 luni. Corporațiile intenționează să apeleze la fonduri europene într-o mai mică măsură (8 la sută) comparativ cu IMM (10 la sută), o explicație putând fiind utilizarea mai intensă a altor forme de finanțare, precum finanțarea bancară.

Ce tip de companie are șanse să obțină finanțare

Raportul punctează că firmele din servicii care activează în domenii care presupun o intensitate mai redusă a gradului de cunoaștere (less knowledge intensive) au raportat într-o proporție mai ridicată obținerea finanțării solicitate prin credit (37 la sută), față de întreprinderile care oferă servicii cu un nivel ridicat al cunoașterii (knowledge intensive, 25 la sută). De asemenea, rata de succes în obținerea creditului solicitat este superioară în cazul firmelor importatoare (56 la sută), comparativ cu cele exportatoare (48 la sută).

Factorii care influenteaza accesul la finantare. Companiile consieră că relația cu banca a rămas nemodificată

Dintre companiile nefinanciare autohtone respondente, care au accesat un credit în ultimul an, 82 la sută consideră că relația cu instituțiile financiare s-a menținut relativ nemodificată și circa 9 la sută au raportat o îmbunătățire a colaborării.

Potrivit companiilor, cuantumul disponibil al împrumutului și maturitatea, precum și cerințele privind valoarea sau tipul garanției reprezintă factori care au înregistrat relaxări și au contribuit la decizia de solicitare a unui credit în ultimele 12 luni pentru 8 la sută, respectiv 7 la sută și 11 la sută dintre acestea.

Cum aleg companiile banca cu care vor să lucreze

Principalele aspecte care stau la baza deciziei de alegere a instituției de credit pentru acordarea unui împrumut, indicate de către companiile participante la sondaj, arată că relația deja existentă cu banca și costurile oferite contează cel mai mult în alegerea ce urmează a fi luată.

Potrivit sondajului BNR, relația de afaceri pe care firma o are deja cu instituția financiară conteaz in proportie de 80 la sută, apo conteazăi costurile mai reduse oferite, comparativ cu alte instituții financiare – 32 la sută, urmează condițiile, termenii de creditare sau clauzele contractuale mai avantajoase (altele decât costurile creditului: maturitatea, sumă aprobată mai mare, birocrația scăzută sau durata de aprobare mai redusă etc.) – 30 la sută, precum și reputația sau notorietatea instituției financiare care are însemnătate pentru 21 la sută dintre companii.

Sondajul este efectuat semestrial de BNR în lunile martie și septembrie. Are la bază un chestionar care este transmis unui eșantion de aproximativ 11 000 de companii nefinanciare, dintre care circa 85 la sută sunt IMM, corporațiile fiind incluse exhaustiv. În ediția de față, sondajul s-a derulat în perioada martie – mai 2021

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)