Sediul BNR

În cadrul ședinței Consiliul de Administrație din 10 ianuarie, BNR a a decis majorarea dobânzii de politică monetară la 2% pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și monetare curente și de perspectivă prezentate de direcțiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile.

Potrivit minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 10 ianuarie 2022, membrii Consiliului au apreciat în mod unanim că actuala conjunctură reclamă o nouă majorare a ratei dobânzii de politică monetară, în contextul normalizării treptate a conduitei politicii monetare, în vederea readucerii și menținerii ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la o creștere economică sustenabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului au susținut majorarea cu 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii de politică monetară, asociată cu cel de-al doilea pas al normalizării coridorului ratelor dobânzilor, având în vedere natura șocurilor responsabile de înrăutățirea evoluției inflației totale și a celei de bază, precum și dimensiunea probabil mult mai mică și în descreștere recentă a excedentului de cerere agregată, implicând presiuni inflaționiste modice și mult mai estompate decât cele anticipate anterior, cel puțin pe termen scurt. S-a arătat că o creștere graduală a ratei dobânzii-cheie este justificată și de incertitudinile mari asociate acțiunii viitoare a factorilor fundamentali ai inflației și de riscurile predominant în sens descendent induse de acestea inclusiv la adresa perspectivei pe termen mediu a inflației – cea care poate fi vizată de instrumentele politicii monetare.

A fost discutată și o majorare cu 0,50 puncte procentuale a ratei dobânzii-cheie, având ca principale argumente nivelul foarte ridicat și în creștere al ratei anuale a inflației, alături de condițiile de pe piața muncii, ce ar putea induce riscuri mai mari la adresa dinamicii salariilor și a inflației viitoare, precum și abordările băncilor centrale din regiune și nivelul real al ratelor dobânzilor. Unii membri ai Consiliului au înclinat înspre aceasta.

În același timp, a fost subliniată importanța dozajului ajustării ratei dobânzii de politică monetară, care pledează pentru menținerea în acest moment a pasului de 0,25 puncte procentuale, în contextul actualei cadențe crescute de majorare a ratei dobânzii-cheie, evidențiată și în regiune, menită să ancoreze anticipațiile inflaționiste pe termen mediu în condiții de ascensiune rapidă, amplă și relativ prelungită a ratei anuale a inflației, inclusiv în perspectivă apropiată.

Totodată, s-a arătat că păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și extinderea coridorului ratelor dobânzilor la amplitudinea standard de ±1,0 punct procentual sunt de natură să consolideze nivelurile în creștere ale cotațiilor de pe piața monetară interbancară, inclusiv în contextul așteptărilor privind ajustarea ratei dobânzii-cheie pe care acestea le încorporează. De asemenea, a fost reiterată importanța unei monitorizări atente a evoluțiilor mediului intern și internațional, care să permită adecvarea instrumentelor de care dispune BNR în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a decis cu majoritate de voturi – 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută, de la 1,75 la sută; 2 membri ai Consiliului au votat majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută.

Totodată, Consiliul de administrație al BNR a decis cu majoritate de voturi – 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale, și, în unanimitate, păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. În același timp, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, se arată în minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 10 ianuarie 2022.

Minuta primei ședințe de politică monetară din acest an exprimă preocuparea băncii centrale cu privire la persistența presiunilor inflaționiste la un nivel ridicat – cu posibilitatea accelerării ritmului anual al prețurilor de consum pe termen scurt.

Citeste integral AICI discuțiile privind evoluția recentă a dinamicii prețurilor de consum si incertitudinile economice care au dus la adoptarea masurilor prezentate anterior.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)