Guvernul a aprobat un program care are în vedere deschiderea la Trezoreria Statului a unui cont special de economisire sub formă de depozit pentru toți copii din România, denumit Junior Centenar. Sumele depuse în aceste conturi vor fi bonificate cu o dobândă fixă de 3% pe an, iar Statul va acorda în plus o primă anuală în sumă de 600 de lei în condițiile în care suma depusă pe parcursul unui an calendaristic este mai mare de 1200 de lei. Fondurile acumulate – constituite din sumele depuse, dobânzi și prime de la stat – pot fi retrase numai la împlinirea vârstei de 18 ani, această condiție fiind echivalentă cu o maturitate a investiției între 1 și 18 ani.

Bogdan Dumitrescu, Conferențiar universitar doctor, Departamentul de Monedă și Bănci, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București îți explică rentabilitatea acestui cont

“În cele ce urmează, va fi determinat randamentul unui plasament în acest nou-creat cont de economii în funcție de momentul investirii, acesta depinzând de vârsta copilului. Trebuie precizat că randamentul obținut de cel care plasează aceste sume este echivalent pentru stat cu costul atragerii acestor resurse, cost care va afecta negativ soldul bugetului general consolidat.

Pentru a ilustra modalitatea prin care este determinat randamentul, dar și pentru a arăta mecanismul de funcționare al programului vom presupune mai întâi situația în care economisirea începe în anul nașterii, deci maturitatea plasamentului este de 18 ani, urmând ca mai apoi sa fie prezentate și randamentele pentru maturități cuprinse între 1 și 17 ani.

Având în vedere că prima anuală de la stat este de 600 de lei indiferent de valoarea sumei depuse peste nivelul de 1200 de lei, pentru a arăta randamentul maxim care poate fi obținut, vom presupune depuneri anuale de 1200 de lei timp de 18 ani, pentru sumele depuse în anul 0 urmând să se primească o dobândă de 3% pe an timp de 18 ani și la final o primă de 600 de lei, pentru sumele depuse în anul 1 urmând să se primească o dobândă de 3% pe an timp de 17 ani și la final o primă de 600 de lei ș.a.m.d.

Randamentul plasamentului va fi determinat printr-un calcul de tip rată internă de rentabilitate, respectiv va implica determinarea acelei rate de fructificare care egalează valoarea viitoare a tuturor depunerilor cu suma finală acumulată. De interes este în primul rând randamentul cumulat al sumelor plasate timp de 18 ani, dar va fi prezentat și separat randamentul sumelor investite în fiecare an. Calculele sunt detaliate în tabelul de mai jos:

An Suma economisită Factor de multiplicare Suma finală inclusiv prima de 600 de lei Randament mediu anualizat sumă din anul t Sumă finală considerând randamentul mediu anualizat
0 1200 1,7024 2642,92 4,5% 3486,18
1 1200 1,6528 2583,42 4,6% 3285,63
2 1200 1,6047 2525,65 4,8% 3096,61
3 1200 1,5580 2469,56 4,9% 2918,47
4 1200 1,5126 2415,11 5,1% 2750,58
5 1200 1,4685 2362,24 5,3% 2592,34
6 1200 1,4258 2310,91 5,6% 2443,21
7 1200 1,3842 2261,08 5,9% 2302,65
8 1200 1,3439 2212,70 6,3% 2170,19
9 1200 1,3048 2165,73 6,8% 2045,34
10 1200 1,2668 2120,12 7,4% 1927,68
11 1200 1,2299 2075,85 8,1% 1816,78
12 1200 1,1941 2032,86 9,2% 1712,26
13 1200 1,1593 1991,13 10,7% 1613,76
14 1200 1,1255 1950,61 12,9% 1520,92
15 1200 1,0927 1911,27 16,8% 1433,43
16 1200 1,0609 1873,08 24,9% 1350,97
17 1200 1,0300 1836,00 53,0% 1273,25
Total 21600 39740,24 39740,24

Sursa: calcule proprii

Se poate observa că, prin economisirea anuală a 1200 de lei, suma finală acumulată este de 39.740 lei, aceasta fiind corespunzătoare unui randament mediu anualizat de circa 6,1%. Considerând separat sumele depuse în fiecare an, se poate observa cum randamentele cresc de la nivelul de 4,5% pe an timp de 18 ani pentru primele depuneri până la 53% timp de 1 an pentru ultimele sume depuse, randamentul agregat fiind de 6,1%. Randamentele sunt crescătoare ca urmare a faptului că prima se plătește o singură dată la final, iar pentru aceasta se așteaptă 18 ani în cazul primelor depuneri și numai un an în cazul celor din urmă.

Reluând același algoritm pentru situația în care economisirea începe de la 1 an până la 17 ani a fost calculat randamentul plasamentului în acest cont de economii pentru fiecare caz în parte. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Vârsta la care se începe economisirea Suma economisită anual Suma disponibilă la final Randament mediu anualizat al sumelor investite
0 1200 39740 6,1%
1 1200 37097 6,3%
2 1200 34514 6,6%
3 1200 31988 6,9%
4 1200 29519 7,2%
5 1200 27104 7,6%
6 1200 24741 8,1%
7 1200 22430 8,6%
8 1200 20169 9,3%
9 1200 17957 10,0%
10 1200 15791 11,0%
11 1200 13671 12,2%
12 1200 11595 13,8%
13 1200 9562 16,0%
14 1200 7571 19,1%
15 1200 5620 24,0%
16 1200 3709 32,8%
17 1200 1836 53,0%

Sursa: calcule proprii. Descarca fisier calcule

Astfel, se poate observa cum randamentul se majorează de la nivelul de 6,1% pe an dacă economisirea începe în momentul nașterii până la 53% dacă aceasta debutează la 17 ani, rezultatele indicând un câștig nominal de 2 cifre pentru plasamentele realizate după vârsta de 9 ani. Astfel, cu cât plasamentul are maturitatea mai redusă și implicit este mai lichid cu atât se majorează randamentul mediu anual, această situație fiind atipică pe piețele financiare. Trebuie făcută precizarea că, deși randamentul procentual crește pe măsură ce maturitatea scade, acesta este asociat unei sume depuse mai reduse din cauza caracteristicilor programului.

Având în vedere lipsa de lichiditate a unui plasament în contul de economii Junior Centenar, acesta trebuie să se încadreze într-o selecție atentă a portofoliului fiecărui individ. Astfel, dacă nu avem altă capacitate de economisire sau aceasta este foarte redusă, teoria financiară ne arată că este lipsit de prudență să realizăm un plasament lipsit de lichiditate din toți banii care ar putea fi economisiți. Însă, dacă posibilitatea de economisire este semnificativ mai ridicată, realizarea unui astfel de plasament poate fi decisă fără afectarea semnificativă a capacității de a ne transforma activele în bani la nevoie. Altfel spus, pentru o parte a portofoliului se poate renunța la lichiditate pentru un randament superior. De altfel, în lumea reală plasamentele pentru perioade mai lungi au încorporată o așa-numită primă de lichiditate.

Randamentele calculate mai sus sunt determinate în termeni nominali sau altfel spus sunt supuse incertitudinilor legate de evoluția viitoare a ratei inflației. Având în vedere că rata dobânzii și prima anuală sunt fixe, un astfel de plasament este expus în mod semnificativ riscului inflaționist. Acest risc este cu atât mai ridicat cu cât maturitatea investiției este mai îndelungată.

Considerând dobânzile în lei la care se împrumută Guvernul în prezent (circa 3,1% la 1 an, 4,05% la 3 ani, 4,8% la 5 ani, 5% la 10 ani, 5,5% la 13 ani), randamentele pe care statul le va plăti în cadrul programului Junior Centenar sunt mai ridicate. Trebuie menționat însă faptul că plasamentul în titlurile de stat este mult mai lichid, în condițiile în care acestea pot fi vândute pe o piață secundară în timp ce sumele acumulate în contul de economii Junior Centenar nu pot fi recuperate înainte de scadență.

De asemenea, există incertitudine și cu privire la costul suportat de stat pentru implementarea acestui program, acesta depinzând de gradul de atractivitate în cadrul beneficiarilor, sau altfel spus de gradul de participare. Având în vedere că randamentele pentru cei cu o maturitate a investiției între 1-9 ani depășesc 10% pe an, nu este exclus ca sumele plătite de stat sa fie însemnate”

Note:

Acest articol nu reprezintă o recomandare de investiții. Fiecare investitor este responsabil să se informeze și să ia singur deciziile de investiții. Opiniile exprimate sunt opinii personale ale autorului și nu implică instituțiile cu care acesta este asociat.

SURSA – Contributors.ro

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)