Consumatorii care au neînţelegeri cu banca sau un IFN şi le pot rezolva gratuit în afara instanţelor, cu ajutorul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) – o entitate europeană, non-profit şi independentă.

În primele 6 luni din 2018, CSALB a primit 550 de solicitări, iar 188 de neȋnţelegeri au fost soluţionate prin conciliere, potrivit insituției.

Apelând la concilierea prin intermediul CSALB, puteţi rezolva neȋnţelegerea cu banca/IFN-ul în şapte paşi:

1. Completarea cererii pentru conciliere (formularul se găseşte pe site-ul www.csalb.ro). „Cererea trebuie ȋnsoţită de câteva documente ȋn copie din care să reiasă problema cu care te confrunţi (contractul de credit/depozit/card, extrase de cont, grafice de rambursare etc.), precum şi dovada că ai ȋncercat rezolvarea directă cu banca/IFN-ul (e-mail sau reclamaţie depusă la bancă/IFN şi răspunsul primit, dacă acesta există)”, precizează CSALB;
2. După ce CSALB verifică dacă cererea este ȋn regulă (de exemplu, că vine din partea unei persoane fizice şi nu a unei companii), Centrul informează banca/IFN-ul, solicitându-i acceptul pentru soluţionarea prin conciliere (procedura este voluntară);

3. Dacă banca/IFN-ul acceptă concilierea, CSALB desemnează aleatoriu un conciliator independent;
4. După ce atât petentul, cât şi partea opusă confirmă conciliatorul, acesta analizează situaţia şi poartă negocieri cu părţile prin telefon, pe email sau în cadrul unor întâlniri la sediul CSALB;

5. Conciliatorul propune o soluţie pentru rezolvarea litigiului în cauză;

6. Petentul poate accepta, refuza sau negocia soluţia propusă în 15 zile de la primirea acesteia;

7. După ce şi petentul, şi partea opusă, acceptă soluţia, aceasta devine obligatorie (devine hotărâre) şi trebuie implementată.

„În primele 6 luni ale acestui an, CSALB a primit 550 de solicitări care ȋndeplinesc condiţiile de a fi soluţionate prin Centru. Dintre acestea, 188 de neȋnţelegeri au fost soluţionate prin conciliere, iar alte 70 sunt ȋn derulare”, menţionează instituţia, într-un comunicat.

Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Normativul transpune la nivel naţional Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)