Consumatorii au un centru de Solutionare Alternativă a Litigiilor

Anul 2022 este cel mai eficient din cei șapte ani de activitate ai CSALB. 92 din 100 de negocieri dintre consumatori și bănci s-au încheiat cu împăcarea părților și cu acceptarea soluțiilor propuse de conciliatorii centrului, arată datele raportului la 9 luni.

De ce a apărut CSALB și pentru cine

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă ce a apărut în urma transpunerii la nivel național al Regulemantului si Directivei UE din 2013 cu scopul de a ajuta consumatorii de produse financiar-bancare.

De atunci, CSALB mediază situațiile dificile dintre clienți și instituțiile financiar-bancare în mod echilibrat, rezonabil, rapid și în afară instanței, prin colaborare cu experți în domeniul financiar-bancar (Conciliatori) care, în funcție de procedura aleasă de părți, pot propune sau impune o soluție de rezolvare a litigiului.

De ce este important acest mesaj pentru tine?

Cifrele din activitatea CSALB confirmă că negocierile dintre bănci și clienți au loc si pot schimba conflictul în soluție amiabilă. Negocierea este gratuită și se reazlizează în cel mai scurt timp posibil (fata de o solutie in instanță).

Concilierea, posibilă și în faza procesuală

În primele 9 luni din 2022, au fost închise 102 procese în instanță, pentru că părțile au dorit și au reușit să găsească o soluție amiabilă în cadrul CSALB. Creșterea este una importantă, față de cele 67 de situații înregistrate în tot anul 2021.

Primele 10 luni la CSAL:

  • a primit 2.285 cereri conforme
  • dosare constituite – 560
  • număr dosare solutionate: 491
  • hotărâri- 440
  • încheieri – 41
  • soluționări amiabile – 485

Cifrele CSALB din T3 2022:

👉 2.002 cereri conforme – 222 cereri pe lună;

👉 823 cereri admise de bănci/IFN-uri:

👉 395 dosare soluționate prin hotărâri/ împăcarea părților (medie de 44 hotărâri/lună), din 506 dosare constituite la finalul T3 2022 (medie de 56 dosare/lună);

👉 428 cereri soluționate amiabil de părți după sesizarea CSALB – (medie de 48 cereri soluționate amiabil/lună).

Cei 7 ani de acasă

De la înființarea acestuia (1 martie 2016) și până la 31.10.2022 datele prezentate de CSALB indică o creștere constantă a numărului de cereri formulate de consumatori și adresate CSALB (martie 2016). Această creștere reflectă și nivelul de conștientizare a oamenilor cu privire la existența CSALB și a soluționării prin negociere a disputelor pe care le întâmpină în cadrul relației cu comercianții.

In cei aproape 7 ani de activitate, CSALB a primit 11.500 cereri din care au rezultate 3. 150 dosare

De la începutul activității CSALB au fost înregistrate aproximativ 11.500 cereri. Insă, disponibilitatea băncilor de a accepta intrarea în procedura de conciliere este reflectată de numărul de dosare deschise in tot acest timp. Cifrele importante au apărut, arată datele CSALB, după primii doi ani de funcționare a Centrului. Astfel, de la începutul activității, prin intermediul CSALB s-au constituit și au fost negociate aproximativ 3.150 dosare.

Importante sunt datele CSALB care compară raportul dintre soluțiile acceptate de ambele părți (horărâri) și numărul încheierilor (cazurile în care părțile nu reușesc să agreeze o soluție). Astfel, de la începutul activității, aproximativ 2.500 de cazuri care s-au încheiat cu împăcarea părților, mijlocită de unul dintre conciliatorii CSALB.

Este clar că, in acest caz, ambelor părți și-au dorit un rezultat echilibrat prin negociere și creșterea încrederii reciproce între părți. Se obersvă că numărul încheierilor este în continuă scădere în ultimii patru ani, lucru care reflectă perfecționarea mecanismelor de conciliere și flexibilitatea de care dau dovadă atât consumatorii, cât și băncile (IFN).

Cererile respinse de bănci sunt la cel mai mic nivel

Datele raportate de CSLAB la BNR, arată că cererile respinse de bănci din motive nejustificate au ajuns în 2021 la cel mai mic nivel de la înființarea Centrului și anume 17%, iar la sfârșitul T3 al anului 2022 la 4.7%. Unele bănci au procentul de
clasare a cererilor sub 10% sau chiar sub 5%. În urma solicitărilor făcute de CSALB către bănci, pentru unele cereri inițial refuzate băncile și-au reconsiderat opinia și au acceptat cererile spre negociere, arată raportul CSALB.

La finalul trimestrul III din 2022, procedurile de negociere a consumatorilor cu băncile, intermediate de CSALB, au avut ca rezultat beneficii înregistrate de peste 1,5 milioane euro (aproximativ 80% din valoarea totală a beneficiilor rezultate din negocierile purtate în anul 2021). Astfel, valoarea totală a beneficiilor rezultate în cei aprox. 6 ani de activitate operațională a Centrului este de 7,5 milioane euro.

Valoarea medie a beneficiilor obținute de consumatori în 2021 în urma negocierilor purtate cu banca este cu 70% mai mare decât în 2019, anul premergător pandemiei.

Dacă analizăm motivele pentru care consumatorii s-au adresat Centrului, aflăm și nemulțumirile și problemele acestora cu băncile sau instituțiilor financiar-nebancare. Datele CSALB indică 3 categorii de probleme pe care le ridică debitorii.

Probleme generate de produsele de creditare:
– Biroul de Credit (radierea înregistrărilor din BC);
– Restituiri de sume (comisioane, dobânzi);
– Trecerea de la indicele ROBOR la IRCC;
– Diminuare sold credit/datorie/rată ori anulare restanță;
– Reeșalonări/refinanțări/rescadențări;
– Renegociere/reechilibrare contract (inclusiv pentru motive de impreviziune);
– Găsirea unei soluții pentru rezolvarea problemelor (în general);
– Găsirea unei soluții pentru rezolvarea problemelor generate de pandemie;
– Conversie monedă acordare credit;
– Probleme cu polițele de asigurare (bancassurance);
– Recalculare dobânzi;
– Angajament de plată;
– Declararea scadenței anticipate;
– Eliminarea anumitor clauze.

Probleme de natură operațională:
– Funcționarea bancomatelor (inclusiv restituiri de sume);
– Transferuri bancare și restituiri de comisioane aferente tranzacțiilor;
– Restituiri de sume în cazul erorilor de procesare;
– Recuperări de sume transferate eronat de consumatori (internet banking);
– Clarificări ale modului de calcul pentru sumele retrase de bănci din contul cardului de
credit;
– Alte probleme referitoare la carduri (anulare/modificare nume);
– Curs valutar și dobânzi aplicate în cazul utilizării cardului în străinătate;
– Transferuri interbancare.

Probleme referitoare la alte tipuri de activități:
– Executarea silită (suspendări/sistări);
– Solicitări pentru eliberarea unor documente (grafice rambursare, extrase etc.);
– Restituiri de sume poprite;
– Radierea ipotecii;
– Fraudă bancară.

De reținut. Două motive importante pentru care cererea ta nu poate fi rezolvată

1. Pentru ca cerea ta să se transforme într-un dosar al unui conciliator este nevoie și de acordul creditorului vizat de cerere.
2. Nu toate cererile sunt conforme pentru a fi negociate în cadrul Centrului. Spre exemplu, cererea prin care un consumator cere să îi fie șterse datele din Biroul de Credit se poate rezolva in instanta sau printr- o cerere a băncii către Birou.

După 7 ani de activitate constatăm că:

1. Prin CSALB clienții nemulțumiți de relația cu banca sau IFN-ul au o alternativă de soluționare a diferendelor – cea mai avantajoasă pentru consumatori și pentru comercianți deopotrivă. Negocierea dintre cele două părți beneficiză de expertiza unui profesionist, nu durează mai mult de 3 luni (un timp extrem de scurt in comparatie cu litigiul din instanță).
2. Centrul a perfecționat mecanismul de conciliere ceea ce a dus la o creștere constantă și semnificativă a numărului de cereri soluționate cu aportul tuturor părților.
3. CSALB este un organism util si necesar consumatorilor. Dar este important ca debitorii să cunoască activitatea CSALB, deci este nevoie de creșterea nivelului de informare al consumatorilor.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)