Senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede limitarea dobânzii excesive pentru credite, inclusiv cele aflate în curs de derulare.

„Dobânda excesivă determină un volum scăzut de creditare, afectând indirect economia, prin blocarea creşterii economice. Costurile mari ale creditului răpesc debitorilor şansa de a consuma, iar economiei sume mari de bani alocate plăţii dobânzilor excesive, ceea ce înseamnă reducerea colectării de TVA la bugetul central, reducerea locurilor de muncă, scăderea intenţiei de investiţie şi scăderea încrederii în viitor. A se interzice sau limita dobânzile excesive înseamnă a prezenta neutralitatea banilor şi stabilirea preţurilor.

A permite sau chiar a proteja dobânzile excesive înseamnă a accepta şi favoriza toate pierderile cauzate economiei, comercianţilor, consumatorilor şi societăţii. Dobânda rezonabilă este, în schimb, benefică şi asiguratorie pentru continuarea afacerii creditorilor financiari. Pentru eliminarea unor posibile inechităţi şi discriminări între consumatori, în funcţie de momentul încheierii sau perfectării actului juridic creator al datoriei, legea urmează a se aplica şi contractelor în derulare aflate la data intrării sale în vigoare”, precizează Daniel Zamfir, în expunerea de motive a proiectului de lege.

Senatorul ALDE a adăugat că statisticile arată că doar 15% din creditele acordare finanţează economia.

„Statisticile recente ne înfăţişează o realitate greu de conceput într-o economie de piaţă şi de consum. Doar 15% din creditele acordate finanţează economia, restul de 85% fiind rulat într-un interminabil loop al schimburilor de riscuri în interiorul unui minuscul grup de creditori financiari şi brokeri care deţin 99% din averile lumii. Acest uriaş fluviu de bani-datorie este accesivil doar unei foarte mici părţi a populaţiei, care direcţionează capitalul în afara nevoii reale de finanţare a economiei palpabile, propriu-zise, ceea ce înseamnă că banii şi-au pierdut în mare măsură principala funcţie, aceea de instrument al schimbului şi al circulaţiei mărfurilor şi serviciilor”, susţine Zamfir, potrivit Mediafax.

Astfel, acesta propune limitarea dobânzii excesive: „Dobânda renumeratorie în raporturile juridice în care debitorul are calitatea de consumator se stabileşte prin raportare la dobânda egală, astfel cum aceasta este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, art 3 (1), privind dobânda legală renumeratorie şi penalizare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor mpsuri financiare-fiscale în domeniul bancar”, potrivit proiectului legislativ.

Iniţiativa prevede limitarea dobânzii anuale efective astfel: „Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de 3% dobânda legală. Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi 18% pe an. Dobânda anuală efectivă în cazul microcreditelor nu poate depăşi 30% pe an, dacă scadenţa este de peste 90 de zile; 100% pe an, dacă scadenţa ese între 16 şi 90 de zile; 200% pe an, dacă scadenţa este de maxim 15 zile. Dobânda penalizatoare în raporturile juridice în care debitorul are calitatea de consumator nu poate depăşi cu mai mult de 3% dobânda legală”.

De asemenea, „comisionul aplicat ca procent din valoarea sau soldul credutului este interzis”.

În înţelesul proiectului legislativ, Daniel Zamfir defineşte următorii termeni:

„Este consumator în sensul prezentei legi, persoana fizică, inclusiv codebitorul, care, cu prilejul încheierii actului juridic creator al datoriei, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale.

Dobânda excesivă sau camata este o dobândă contractuală superioară dobânzilor comerciale curente practicate de instituţii de credit pe piaţa financiar-bancară internă, fiind în mod manifest disproporţionată faţă de media acestor dobânzi comerciale curente. Se prezumă că dobânda este excesivă ori de câte ori depăşeşte dublul mediei dobânzii comerciale curente.Creditul de consum este un împrumut sau un credt a cărei valoare maximă este de 20.000 euro, în echivalent lei, a cărei perioadă maximă de rambursare este de cinci ani, indiferent dacă este garantat sau nu cu ipoteci imobiliare.

Comisionul aplicat ca procent din valoarea sau soldul credutului este interzis.

Dobânda anuală efectivă înseamnă costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului”.

Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva camătăi şi a altor forme de abuz de putere economică a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)