EximBank va continua să emită până în 2021 polițe de asigurare în numele și contul statului român pentru companiile românești care se confruntă cu imposibilitatea acoperirii riscurilor comerciale şi politice de către asigurătorii privati pentru exporturile pe piaţa Uniunii Europene şi a ţărilor membre OECD.

Fiind o facilitate care se încadrează în categoria ajutoarelor de stat, lansarea acesteia a necesitat aprobarea Comisiei Europeane care, recent, a autorizat prelungirea valabilității schemei de asigurare a riscurilor temporar non-piaţă până la 31 decembrie 2021. Inițial, facilitatea a fost valabilă până la 31 decembrie 2016.

”Având în vedere faptul că oferta standard a asigurătorilor privaţi de creanţe nu acoperă integral nevoile de asigurare ale IMM-urilor exportatoare române, în special a celor de talie foarte mică, EximBank a întreprins demersurile pentru a prelungi valabilitatea acestei scheme de ajutor de stat pentru a oferi întreprinzătorilor locali încă un instrument care să le asigure un grad ridicat de confort în derularea afacerilor cu parteneri externi. Din acest an au fost flexibilizate și condițiile de asigurare pe termen scurt și putem asigura riscurile comerciale și politice atât împreună, cât și separat, ceea ce sperăm că ne va permite să susținem cât mai multe companii locale, mai ales că schema are un buget total de aproape 8 milioane de euro”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Acest tip de asigurare este destinat IMM-urilor cu o cifră anuală de afaceri la export mai mică de 2 mil. euro și exportatorilor (IMM şi companii mari) care realizează livrări către un singur debitor, în cazul în care perioada de expunere la risc (perioada de fabricaţie plus perioada de credit comercial) este mai mare de 181 de zile.

Asigurarea EximBank acoperă 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale și politice, iar perioada de expunere la risc este de maximum 2 ani. EximBank asigură o calitate a acoperirii corespunzătoare standardelor pieței, respectiv acoperă numai riscurile justificate din punct de vedere economic, nefiind acceptată acoperirea cumpărătorilor cu întârzieri la plată.

În calitate de Export Credit Agency (ECA) în România, EximBank a dezvoltat și oferă în numele și contul statului român produse de asigurare – care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie și facilitează accesul la produsele de finanțare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare, pentru completarea mix-lui de garanții:
– Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri non-piaţă și riscuri temporar non-piață;
– Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen mediu şi lung;
– Poliţa de asigurare a investiţiilor româneşti de capital în străinătate;
– Poliţa de asigurare a creditului cumpărător.

Banca poate acoperi riscurile exportatorilor pe toate pieţele internaţionale, atât din Uniunea Europeană cât şi din spațiul extracomunitar: Europa non-EU (Moldova, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Turcia), Orientul Mijlociu, Asia, Africa, America Centrală și Latină.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)