EximBank va continua să emită pentru exportatorii români polițe de asigurare de stat pentru creditele de export pe termen scurt care preiau riscuri temporar non-piață pentru debitori din Grecia, ca urmare a hotârârii Comisiei Europene de a prelungi până la 30 iunie 2017 perioada de excludere a Greciei de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată.

”Economia Greciei continuă să traverseze o perioadă dificilă, cu perspective de contracție economică de – 0,3% pentru acest an, iar Comisia Europeană se așteaptă ca asigurătorii privați ai creditelor la export să fie în continuare foarte precauți în ceea ce privește furnizarea de asigurări pentru exporturile către Grecia. De aceea, Comisia a hotărât prelungirea perioadei în care asiguratorii publici pot oferi astfel de servicii, lucru care permite EximBank să ofere în continuare exportatorilor români asigurări de stat pentru derularea contractelor comerciale încheiate cu parteneri eleni în condiții de risc reduse”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Polița de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri non-piață și riscuri temporar non-piață oferită de EximBank în numele și contul statului român acoperă livrările cu termen de plată de până la doi ani pentru debitori din zone non-UE și țări non-membre OECD (și temporar pentru debitori din Grecia) și oferă siguranța încasării a 85% din valoarea exportului. Polița se încheie în valuta contractului de export și este personalizată pentru fiecare client.

Din 2014, când Grecia a fost exclusă de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată, și până în luna iunie a acestui an, exportatorii români au solicitat și au beneficiat de asigurări de stat emise de EximBank pentru un volum total al exporturilor de circa 12 milioane de euro.

Reglementările europene nu permit asigurătorilor de stat să ofere servicii de asigurare a creditelor la export pe termen scurt pentru riscurile asigurabile pe piața privată. Țările cu riscuri asigurabile pe piața privată sunt toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Greciei, precum și Australia, Canada, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și Statele Unite ale Americii.

EximBank a dezvoltat și oferă soluţii complexe şi integrate pentru exportatori sprijinind activitatea de export din faza de producţie, livrare şi până la încasarea contravalorii mărfurilor exportate, prin:

 • FINANȚĂRI – credite care acoperă cheltuielile pentru producerea saulivrarea mărfurilor sau pentru prestarea serviciilor destinate exportului.
 • GARANŢII – garanții suverane, reduc riscurile asociate activității de creditare și facilitează astfel accesul companiilor la finanțare.
 • ASIGURĂRI:
 • Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri non-piaţă și riscuri temporar non-piață
 • FACTORING – EximBank poate finanța parțial/integral, cu sau fără regres asupra exportatorului, facturile comerciale ale acestuia aferente exportului, emise în baza unui contract comercial/acord cadru/comandă ferma, cu plata la termen, pentru acoperirea lipsei temporare de lichiditate dintre momentul facturării, până în momentul încasării efective.
 • TRADE FINANCE – Experienţa de peste 20 de ani a EximBank în susținerea tranzacțiilor comerciale internaţionale oferă băncii avantajul necesar pentru a contura soluţii de trade finance adaptate specificului fiecărei companii.
 • Acreditivul documentar
 • Scrisoare de garanție bancară
 • Incasso
 • Ordinul de plată documentar.
 • INFORMAŢII COMERCIALE DESPRE PARTENERII DE AFACERI – EximBank poate oferi detalii despre activitatea unui potenţial partener de afaceri, care pot conta în luarea deciziei de colaborare.

EximBank se implică activ de aproape 25 de ani în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Înființată ca agenție de export, EximBank a urmat un parcurs ce i-a permis să depășească acest statut, păstrându-și în același timp unicitatea. În urma reajustărilor direcţiilor de acţiune, realizate în timp pentru adaptarea la evoluţiile economice naţionale şi mondiale, EximBank are astăzi capacitatea de a propune segmentului corporate un portofoliu de produse și servicii atractiv pentru orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează numai pieţei interne. Informații suplimentare pot fi obținute prin intermediul site-ului www.eximbank.ro sau al adresei de e-mail informatii@eximbank.ro.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

 • (not be published)