Din 9 februarie 2018, site-ul  ANPC pune la dispozitia celor interesati detalii despre aplicarea Legii Falimentului Personal, inclusiv un GHID destinat procedurii de insolventa.

In cadrul acestui ghid debitorii regasesc detalii clare despre persoanele ce pot beneficia de lege, bunurile ce pot fi urmarite precum si cele neurmaribile, cheltuielile permise pentru asigurarea unui trai rezonabil (nu decent!), alti creditori ce pot avea pretentii asupra bunurilor celui care inainteaza procedura de insolventa.

Totodata, ghidul explica in detaliu rolul comisiei de insolventa de la nivel central ce are putere administrativa si monitorizeaza si coordoneaza comisiile de insolventa din teritoriu.

Guvernul a decis in luna mai 2017 reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, astfel incat, din 2018, sa-i revina institutiei rolul de aplicare a procedurii insolventei persoanelor fizice. Astfel, ANPC are o directie dedicata insolventei persoanelor fizice, in contextul in care procedura reprezinta o noutate pentru sistemul juridic si administrativ din Romania.

Ce cuprinde ghidul destinat procedurii de insolventa:

Ghid insolventa
Schema procedura pe baza de plan de rambursare
Procedura pe baza de plan de rambursare
Schema procedura simplificata
Procedura simplificata
Schema procedura judiciara prin lichidare de active
Procedura judiciara prin lichidare de active

Cererea de intrare in insolventa, depusa de o persoana fizica, atrage dupa sine limitarea dreptului de a dispune asupra sumelor aflate in propriile conturi si interdictia vanzarii de bunuri mobile si/sau imobile detinute. Debitorul trebuie sa stie ca va anumite dreptrui restranse, iar obligatiile de intretinere nu pot depasi un prag de 5 salarii medii pe an.

Pe site-ul Autoritatii debitorii pot descarca sau analiza CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENTA.

ins cropIn luna ianuarie 2016, Guvernul Ciolos anunta infiintarea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial, una dintre etapele incluse in planul de actiune al implementarii legii privind procedura insolventei persoanelor fizice.

Comisia de insolventa la nivel central va avea cinci membri titulari si cinci supleanti, numiti pentru un mandat de trei ani. Acestia vor fi desemnati de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Oficiul National al Registrului Comertului si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Printre responsabilitatile acestora se numara intocmirea si actualizarea, cel putin de doua ori pe an, a listei administratorilor procedurii si a lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, precum si a evaluatorilor din corpul propriu, intocmirea cu sprijinul aparatului tehnic si aprobarea prin decizie a presedintelui a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si propune presedintelui publicarea anuala a criteriilor actualizate.

La nivel teritorial, vor fi constituite 42 de comisii de insolventa, formate din reprezentanti ai Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Finantelor Publice si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Potrivit ANPC,  “Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masura ce acestea devin scadente.  Insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa trecerea unui termne de 90 de zile de la data scadentei, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Prezumtia este relativa”, se arata in lege.

Intrata in vigoare la 1 ianuarie 2018, Legea 151/ 2015 si consolidata in 9 februarie 2018, ii indruma pe clientii aflati in dificulate in pasii ce trebuie urmati pentru a beneficia de insolventa.

Potrivit ANPC, Legea se bazeaza pe urmatoarele principii:

1. acordarea unei sanse debitorului de buna-credinta de redresare a situatiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
2. facilitatea negosierilor/renegocierilor amiabile a creantelor si incheierea unui nou acord
3. sprijinirea iesirii din starea de insolventa  a debitorului, inclusiv prin descarcarea de datorii, in conditiile legii, intr-un mod sistematic si rational, astfel incat debitorul sa fie motivat sa faca eforturi
4. maximizarea, printr-o procesura colectiva, a gradului de recuperare a creantelor si a gradulu de valorificare a activelor
5. asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor
6. recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor,  avand la baza un set de reguli clar determinate
7. asigurarea unor procesuri de insolventa eficiente, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu minim de costuri pentru creditori, debitori, autoritati publice si alte entitati implicate
8. asigurarea unui grad de transparenta si previzibilitate in procedura, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si cu protejarea datelor cu caracter personal.

CONDIŢII preliminare depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii simplificate de insolvenţă:

I. Debitorul notifică intenţia sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii conform art. 13, alin. (4) din Legea nr.151/2015, cu cel puţin 30 de zile înainte de data depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă.

II. Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, dovada faptului că este angajat sau că desfăşoară o activitate producătoare de venituri ori, după caz, documente care să ateste lipsa/reducerea capacităţii sale de muncă, iar, dacă este şomer, dovada faptului că nu a fost concediat din motive imputabile şi că a făcut toate demersurile specifice unei persoane diligente pentru obţinerea unui loc de muncă potrivit art. 13, alin. (6), litera a) din Legea nr. 151/2015.

III. Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, documente care să ateste veniturile din muncă şi cele asimilate acestora, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale ori reprezentând o altă categorie de prestaţii sociale, precum şi orice alte venituri, inclusiv venituri cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală şi dividende încasate într-o perioadă de 3 ani anterior depunerii cererii, precum şi o menţiune privind schimbările previzionate ale veniturilor în următorii 3 ani conform art. 13, alin. (6), litera b) din Legea nr. 151/2015.

IV. Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri, debitorul obţine, şi anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, şi un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale conform art. 5, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 419/2017.

V. Debitorul obţine, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedurii simplificate de insolvenţă, copii ale declaraţiilor fiscale pentru ultimii 3 ani anterior formulării cererii, un extras de cazier judiciar şi cazier fiscal la zi şi un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii potrivit art. 13, alin. (6), literele c), d), şi e) din Legea nr. 151/2015.

VI. Debitorul întocmeşte, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor, o propunere de plan de rambursare a datoriilor care conţine cel puţin sumele pe care debitorul consideră că  le va putea plăti periodic creditorilor săi conform art. 13, alin. (6) din Legea 151/2015.

Citeste si despre Consecințele deschiderii procedurii de insolvență asupra debitorului și Consecințele închiderii procedurii de insolvență din motive neimputabile/imputabile debitorului

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)