Asociaţia Română a Băncilor a constituit un grup de lucru pentru “Agenda Digitală”, care pun în acord preocupările comunităţii bancare faţă de accelerarea adopției soluțiilor digitale și a unor procese digitale integrale în sistemul financiar-bancar din ţara noastră.

“Aceste preocupări sunt în acord și cu pachetul de măsuri destinate simplificării procedurilor şi reducerii eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente, precum şi consolidării procesului de digitalizare la nivelul administrației publice centrale, adoptat de către Guvern”, a anunţat Florin Dănescu, Preşedintele Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor, în cadrul celei de-a treia ediţii a conferinţei “EU plătesc cu cardul”, organizată de publicaţia online www.BankingNews.ro.

Întreg procesul se derulează prin comunicarea permanentă cu ceilalţi stakeholderi implicați, respectiv Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, precum şi alte asociații bancare din țări avansate în implementarea tehnologiei digitale. Grupul de lucru “Agenda Digitală” vizează obținerea susținerii pentru actualizarea cadrului legislativ și de reglementare (aproximativ 30 de legi și regulamente).

Obiectivele prioritare ale proiectului se referă la acordarea de credite de nevoi de personale on-line, înrolarea clienților în mediul digital (digital on-boarding), acceptarea de către ANAF şi Biroul de Credit a acordului de interogare obținut on-line din partea clientului şi acceptarea semnăturii electronice ca variantă alternativă la semnătura originală pe suport hârtie pentru orice contract între bancă şi client.

“Ne propunem într-o primă etapă acordarea de credite on-line pentru clienții băncilor care dețin serviciul de Internet Banking sau Mobile Banking, considerând că logarea pe Internet Banking cu credenţialele specificate poate fi considerată semnătură electronică. În privinţa obţinerii online a acordului de interogare, deși verificarea veniturilor clientului solicitant de credit s-a rezolvat prin intermediului Protocolului încheiat de ARB și băncile membre cu ANAF, totuși pentru o digitalizare completă a acestui pas, suntem în discuții cu ANAF care vizează modificarea acestui protocol cu includerea posibilității ca acordul clientului pentru consultarea bazei de date ANAF să poată fi dat nu numai pe hârtie, ci și electronic, pentru clienții care utilizează Internet / Mobile banking”, a precizat Florin Dănescu.

Pentru acceptarea semnăturii electronice ca variantă alternativă la semnătura originală pe suport hârtie pentru orice contract între bancă şi client, din discuțiile purtate de reprezentanţii ARB şi BNR, a rezultat că reglementările ar trebui modificate pentru a permite o distincție clară între instrumente de plată și produse și servicii de plată.

“Legislația ar trebui să nu se mai refere doar la instrumente, ci la autorizarea serviciilor de plată. Astfel, canalele de comunicare prin care sunt oferite aceste servicii ar putea fi folosite și în alte scopuri precum deschidere de cont, creditare on-line, etc.”, a mai spus Preşedintele Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor.

Din perspectiva tratării instrumentelor de plată ca servicii de plată, BNR va acorda o mai mare importanță  “Strong customer authentication”– care sunt întărite de aplicarea cerințelor de securitate a plăţilor prin Internet emise de BCE și EBA şi de cerințele suplimentare pentru autentificare și comunicații securizate ce vor rezulta din aplicarea noii Directive PSD2 în legătură cu accesul TPP la contul bancar.

În perspectiva procesului de digitalizare, Florin Dănescu a declarat că băncile acționează în mai multe direcții, cum ar fi armonizarea legislației şi dezvoltarea de aplicații informatice/ sisteme pentru a pune la dispoziția clienților instrumente digitale, servicii eficiente, eliminarea hârtiilor și a birocrației.

De asemenea, în zona de back office și a infrastructurilor de plăți electronice și de carduri se fac continuu investiții importante în sisteme informatice și de telecomunicații, standardizarea instrumentelor de plată conform standardelor europene, etc.

Din tot acest cadru, nu putea lipsi educaţia financiară, care contribuie la utilizarea acestor instrumente pe scară cât mai largă și, mai ales, la conștientizarea și informarea clienților privind regulile de securitate minime necesare pentru a-și proteja datele personale și financiare.

Conferința ”EU plătesc cu cardul” este un proiect dezvoltat de publicația online www.bankingnews.ro cu susținerea Asociației Române a Băncilor şi Asociaţiei de Plăţi Electronice din România A.P.E.R.O., în calitate de Parteneri Instituţionali, Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece şi Alpha Bank România – Parteneri Principali şi Banca Transilvania – Partener, cărora le mulțumim, pe această cale, pentru implicare.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)