Directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, a fost ales membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare (AECM), pentru un mandat de trei ani.

“În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare – AECM, care a avut loc în perioada 14 – 15 iunie 2018 la Varşovia, directorul general al FNGCIMM, Alexandru Petrescu, a fost ales membru în Consiliul de Administraţie al forului european de reprezentare a fondurilor de garantare. Poziţia câştigată în urma competiţiei la care au participat 12 candidaţi provenind din ţări diferite reprezintă atât o recunoaştere a importanţei rolului pe care FNGCIMM îl poate avea în cadrul AECM, cât şi o apreciere a activităţii instituţiei din ultimul an, perioadă în care un număr de peste 6.200 de IMM-uri au beneficiat de creditare bancară garantată de către Fond, valoarea garanţiilor acordate depăşind 1,22 miliarde lei, pentru credite de peste 1,72 miliarde lei”, se arată într-un comunicat al Fondului.
În acest context, şeful FNGCIMM susţine că alegerea în bordul AECM oferă României posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor europene dedicate susţinerii IMM-urilor şi la implementarea programelor de finanţare dedicate acestui segment.

“Alegerea în această poziţie reprezintă atât o onoare cât şi o provocare profesională, oferindu-ne posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor europene dedicate susţinerii IMM-urilor şi la implementarea într-un mod eficient a instrumentelor şi programelor de finanţare dedicate acestui segment (instrumente de creditare şi garantare). Acest obiectiv va fi atins prin simplificarea, flexibilizarea şi digitalizarea procedurilor de accesare, pentru a asigura o infrastructură de suport pragmatic şi sustenabil pentru IMM-urile româneşti”, a declarat Alexandru Petrescu, cu prilejul alegerii sale în conducerea AECM.

Instituţiile de garantare sunt intermediari specializaţi ce asigură cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice alocate în raport cu finanţarea obţinută de întreprinderile mici şi mijlocii. Prin utilizarea schemelor de contragarantare UE se valorifică optim capacitatea instituţiilor locale specializate de a implementa noi programe, printr-o adaptare flexibilă a instrumentelor standard  la condiţiile pieţei bancare şi la caracteristicile mediului antreprenorial din fiecare piaţă.

Înfiinţată în anul 1992, Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare (AECM) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, cu sediul la Bruxelles, la care au aderat fonduri de garantare mutuale, private, publice şi bănci de dezvoltare cu departamente de garantare, toate organizaţiile având misiunea comună de a susţine accesul la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii precum şi pentru alte categorii de beneficiari.

Asociaţia are ca obiectiv promovarea pe plan european şi internaţional a rolului economic al schemelor de garantare a creditelor pentru IMM-uri, schimbul de experienţă şi de bune practici între instituţiile membre şi reprezentarea intereselor membrilor săi în faţa instituţiilor europene (Comisia Europeană, Parlamentul şi Consiliul European) precum şi în faţa organismelor internaţionale cum ar fi Banca Europeană de Investiţii, Fondul European de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Problematica de interes pentru AECM o reprezintă reglementările privind ajutorul de stat – relevante pentru schemele de garantare în cadrul pieţei interne, politicile în domeniul IMM-urilor, politica agricolă, programele europene de sprijin şi cerinţele prudenţiale şi, în acest scop, AECM a înfiinţat Grupuri de Lucru tematice şi organizează anual seminarii, sesiuni de formare operaţională (OTS), precum şi evenimente pe teme specifice.

La începutul anului 2018, AECM număra 42 de membri care provin din 22 de state membre ale UE, Rusia, Turcia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina.

La 31.12.2017, instituţiile de garantare membre ale AECM aveau în gestiune un portofoliu cumulat de 3,1 milioane garanţii în valoare de peste 125 miliarde euro, din care garanţii noi în valoare de peste 74 miliarde euro, pentru aproape 3 milioane de IMM-uri (din care peste 700.000 sprijinite în anul 2017).

 

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)