Gabriela Andrei, Vicepreședinte Executiv Financiar Idea::Bank, anunță în cadrul unui interviu acordat publicației online www.bankingnews.ro planurile de dezvoltare ale băncii cu acționariat polonez în acest an pe piața locală. Creșterea de 8% a activelor, majorarea portofoliului de credite cu 12% și avansul de 8% pentru depozite sunt principalele obiective asumate de instituția de credit. Totodată, potrivit Gabrielei Andrei, Idea::Bank va continua procesul de digitalizare prin modernizarea platformei de Internet Banking și prin lansarea unei soluții de creditare integral online.

Cum arată rezultatele financiare ale Idea::Bank consemnate la finalul anului 2018 și în prima jumătate a acestui an și ce evoluție au consemnat acestea față de perioada anterioară?

Anul 2018 a fost pentru echipa noastră un an al reconfirmării potențialului băncii de a produce profit, iar rezultatele financiare Idea::Bank aferente anului încheiat sunt promițătoare. Banca a înregistrat în anul 2018 la nivel individual un profit de 8,4 milioane lei, cu 11,36% mai mare decât cel al anului 2017. Indicatorii financiari de la sfârșitul anului 2018 confirmă strategia asumată de creștere prudentă și echilibrată. În termeni tehnici, activele totale au crescut cu 285,8 milioane lei, respectiv cu 15%, atingând la finele anului 2018 un nivel de 2,13 miliarde lei. Această evoluție a fost susținută de activitatea de vânzări de credite, al căror sold s-a majorat cu 179 milioane lei, ajungând la un volum de 1,34 miliarde lei. Un ritm similar de creștere a fost înregistrat și la depozite, volumul acestora crescând cu 228 milioane lei, respectiv 14,2%, la finele anului soldul acestora fiind de 1,83 miliarde lei, confirmând încă o dată încrederea clienților noștri. Eforturile băncii s-au translatat la 31 decembrie 2018, într-o cotă de piață de 0.47% după total active nete, plasându-se pe locul 20 din 34, urmând un traseu ascendent constant în ultimii 5 ani. Din perspectiva perimetrului de consolidare bancă și leasing, Idea::Bank România a obținut un profit net al exercițiului financiar 2018 de 17,5 milioane lei comparativ cu 11,5 milioane lei în 2017 și a atins un nivel al activelor de 2,47 miliarde lei. În prima jumătate a anului 2019, Grupul Idea Bank și-a atins obiectivele stabilite.

Care sunt principalele elemente pe care s-a bazat dezvoltarea activității Idea::Bank în 2018 si ce planuri aveți pentru acest an?

Elementele intangibile pe care s-a bazat dezvoltarea activității Idea::Bank în 2018 au fost inovația, spiritul de echipă și entuziasmul de a înfrunta noi provocări. A fost un an concentrat pe eficientizare și pe implementarea proiectelor în zona de digital banking cu lansarea unui produs atractiv – Idea::Web Depo, ce permite atât clienților cât și non clienților să acceseze oferta de depozite fără a efectua vreun drum la bancă. Un alt canal de distribuție creat în 2018 pentru confortul clienților este Idea::Web Credit, Calculatorul cu Dorințe, o aplicație destinată accesării unui credit online, serviciu disponibil pentru creditele de nevoi personale (Idea::selfie, Idea::click), cu dobanda fixă și variabilă. Pentru anul 2019, echipa Idea::Bank își adaptează principiile strategice, direcțiile generale de activitate și de dezvoltare în concordanță cu evoluțiile generale ale pieței și ale mediului de afaceri, în vederea asigurării unei evoluții echilibrate, sustenabile și coerente. Tocmai de aceea, va continua procesul de digitalizare prin modernizarea platformei de Internet Banking care va oferi un mediu atractiv și simplu prin care clienții vor interacționa cu banca în derularea operațiunilor. În plus, banca își propune să lanseze pâna la sfârșitul acestui an o soluție de creditare integral online. În paralel cu proiectele de digitalizare având ca beneficiar clientul extern, banca implementează soluții care au în vedere eficientizarea prin automatizare a fluxurilor interne de lucru.

Ce impact va avea taxa pe active asupra bilanțului Idea::Bank în acest an și ce măsuri aveți în vedere pentru a minimiza influența acestei măsuri guvernamentale?

Taxa pe active va avea un impact financiar care a fost luat în calcul în cadrul procesului de bugetare. Cu toate acestea, banca a reușit să își realoce eficient resursele, venind în întâmpinarea clienților, prin continuarea intermedierii financiare ce se va reflecta în creșterea soldului creditelor acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare. De asemenea, banca urmărește și un alt indicator derivat al aplicării taxei pe active și anume marja de dobândă, astfel încât echilibrul între rentabilitatea și accesibilitatea produselor de creditare să fie menținut.

Care sunt previziunile dumneavoastră în ceea ce privește evoluția principalilor indicatori din bilanțul Idea::Bank (profit, active, credite, depozite, etc.)?

Activând într-un business de servicii financiare, Idea::Bank este o bancă modernă, cu un apetit special pentru simplitate, care adoptă soluții inovatoare și oferă produse facile clienților săi, prin exploatarea oportunităților rezultate din evoluția digitalizării. În acest scop, am bugetat obiective strategice cantitative pentru perioada 2019 prin creșterea sustenabilă a activelor cu 8%, corelată cu creșterea creditelor nete cu 12%; astfel, ținta strategică pentru nivelul activelor este de 2,31 miliarde lei. În același timp, creșterea volumului resurselor atrase de la clienți va fi de 8%, resurse necesare susținerii activității de creditare planificate; ținta strategică pentru nivelul surselor atrase este de 1,98 miliarde lei, asigurându-se astfel un nivel adecvat al raportului credite/depozite. Acestea vor conduce la realizarea unui profit estimat de 10,6 milioane lei, înainte de deducerea taxei pe active, precum și la menținerea indicatorilor de eficiență și a indicatorilor de prudențialitate. La nivel consolidat, Idea::Bank România va atinge un nivel al activelor de 2,66 miliarde lei active și un profit net al exercițiului financiar de 18,7 milioane lei.

Ce investiții aveți în vedere pentru perioada următoare și care sunt domeniile către care vor fi direcționate?

Planul de investiții pentru 2019 a fost construit în perspectiva continuării proiectelor de digitalizare și de modernizare a platformelor informatice pentru a oferi clienților Idea:Bank o experiență cât mai plăcută și care să îi determine să revină. De asemenea, o parte importantă a planului de investiții este direcționată implementării noilor cerințe reglementate la nivel european și național cu privire la Directiva Serviciilor de Plăți (PDS2), Directiva privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (NIS) și proiectelor de infrastructură.

Cum anticipați că va evolua creditarea în România și care va fi aportul Idea::Bank în această direcție?

Industria bancară romanească asigură aproximativ 75% din totalul finanțării României, cu o intermediere financiară de doar 26%. Creditarea pune la dispoziție pârghiile necesare unei dezvoltări rapide a întregii societăți printr-o participare activă a sistemului bancar ca pilon esențial într-o economie de piață viabilă și eficientă din punct de vedere al alocării resurselor financiare. Un alt pilon important al susținerii finanțării sectoarelor economice îl reprezintă Bursa de Valori București care oferă instrumentele necesare eficientizării activelor financiare prin facilitarea surselor de capital. În ceea ce privește Idea::Bank România, vom continua contribuția noastră la creșterea intermedierii financiare în România, venind în întâmpinarea cerințelor clienților noștri prin lansarea creditului ipotecar care completează gama de produse disponibile persoanelor fizice. În egală măsură am creat produse noi pentru zona de IMM, respectiv Idea::EaSI Quick – Credit rapid pentru finanțarea activității curente și Idea::EaSI Invest – Credit de investiții cu un aport minim de 10% din partea clientului, ambele beneficiind de garanția EaSI oferită în mod gratuit de Fondul European de Investiții. Suntem convinși că toate produsele și serviciile Idea::Bank ajută la creșterea gradului de bancarizare în România, evident, raportându-ne la proporții.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)