Aproximativ 9.000 de companii au depus solicitări de finanțare în primele 3 ore de la funcționarea platformei IMM Invest, potrivit datelor din aplicația informatică. Înregistrarea oficială a unei cereri se poate face începând cu data de astăzi, 28 aprilie, ora 9:00.

IMM-urile pot accesa credite de investitii sau credite pentru capital de lucru cu dobândă subvenționată 100%, garantate în proporție de 80% sau 90% de către stat.

Printre primele firme care au depus solicitări se numără și clubul de fotbal din Liga I Universitatea Craiova (depunere ora 9.12 min.)

Valoarea maxima a creditelor in functie de tipul creditului si categoria IMM in care se incadreaza fiecare solicitant este:

 • 10.000.000 lei pentru credite de investitii
 • 5.000.000 lei credite pentru capital de lucru in cazul solicitantilor intreprinderi mijlocii
 • 1.000.000 lei credite pentru capital de lucru in cazul solicitantilor intreprinderi mici
 • 500.000 lei credite pentru capital de lucru in cazul solicitantilor microintreprinderi
 • Cumulat, valoarea creditelor nu poate sa depaseasca 10.000.000 lei pe companie.

Microintreprindere – maxim 9 angajati si maxim 2 mil. euro cifra de afaceri sau active totale
Intreprinderi mici – intre 10 si 49 de angajati si maxim 10 mil. euro cifra de afaceri sau active totale
Intreprinderi mijlocii – intre 50 si 249 angajati si maxim 50 mil. euro cifra de afaceri sau active totale maxim 43 mil. euro

De asemenea facilitatile de finantare nu pot depasi in acelasi timp cea mai mare valoare din urmatoarele 3 categorii:

*dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contributii sociale datorate de angajator inregistrate la nivelul anului 2019 sau suma estimata pentru primii doi ani de activitate in cazul firmelor infiintate dupa 1 ianuarie 2019
*25% din cifra de faceri realizata in anul 2019
*necesarul de lichiditati atat pentru capital de lucru cat si pentru costurile cu investitiile, cu conditia prezentarii de documente justificative

Garantia Ministerului Finantelor publice este maxim 80% din valoarea creditului pentru creditele acordate intreprinderilor mijlocii si maxim 90% din valoarea creditului in cazul creditelor pentru capital de lucru acordate microintreprinderilor si intreprinderilor mici, diferenta pana la 100% trebuie asigurata de fiecare solicitant.

Costurile finantarii (dobanda, comision de risc, comision de administrare) vor fi subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat pana la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire. Subventionarea dobanzii se poate prelungii si pentru anii 2021 si 2022 doar in conditiile in care cresterea economica estimata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pentru aceasta perioada se situeza sub nivelul cresterii economice din anul 2020.

Dobanzile pe care bancile le vor putea practica pentru cele doua tipuri de credite sunt urmaroarele:

ROBOR la 3 luni plus o maja de maxim 2% pe an pentru creditele de investitii

ROBOR la 3 luni plus o marja maxim de 2,5% pe an in cazul creditelor acordate pentru finantarea capitalului de lucru

Marja de maxim 2% respectiv maxim 2,5% include si nivelul total al comisioanelor percepute de banca in toate etapele creditarii.

Bancile nu vor solicita comision de rambursare anticipata, iar contractele de credit nu vor contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia se catre banca. Creditele de investitii pot avea o perioada de gratie de maxim 18 luni.

Perioada maxima de creditare este de 72 luni in cazul creditelor de investitii fara posibilitate de prelungire si 36 luni in cazul creditelor pentru capital de lucru. In cazul creditelor pentru capital de lucru exista posibilitatea prelungirii perioadei de creditare cu inca 36 de luni, urmand ca cel putin in ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale in baza unui grafic de rambursare.

In toata perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare se poate renunta la garantia acordata in cadrul programului, daca banca si beneficiarul creditului doresc acest lucru. In conditiile in care comisionul de risc si comisionul de administrare aferente garantiei nu mai sunt subventionate de catre stat, costul acestora majoreaza considerabil cheltuileile totale ale finantarii, astfel ca firmele pot sa renunte la garantia Ministerului Finantelor si sa prezinte alte garantii proprii.

Creditele de investitii/ Liniile de credit nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat sau fonduri europene.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale:

a. Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
b. Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;
c. Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
d. Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel puţin 100% valoarea finanatarii.
e. Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
f. Se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent la data intrarii in vigoare a OUG 42/2020 (personalul existent la data de 04.04.2020), pana la 31.12.2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii cuente a acesteia.

Ce companii NU sunt eligibile

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii

Inregistrarea beneficiarilor in program se realizeaza pe platforma online dedicata programului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Beneficiarul aplicant se inregistreza in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;
 • Dupa incarcarea tuturor documentelor si informatiilor solicitate aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;
 • Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare;
 • FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate de catre beneficiar documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 • Institutia de credit analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului liniei de credit conform solicitarii beneficiarului;
 • Institutia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garantiei de stat.

Dupa inregistrarea garantiilor banca va pune la dispozitia societatii facilitatile de credit aprobate.

Aplică pentru un credit garantat la una din băncile înscrise în Program

BANCA TRANSILVANIA

BCR SA

CEC BANK SA

RAIFFEISEN BANK

BRD GSG

UNICREDIT BANK

ALPHA BANK

INTESA SANPOLO BANK

EXIM BANK

OTP BANK

BANCA ROMANEASCA

ING BANK

FIRST BANK

CREDIT AGRICOLE

PATRIA BANK

LIBRA BANK

PORSCHE BANK

PRO CREDIT BANK

VISTA BANK

IDEA BANK

BANCA COOPERATISTA DELTACOOP TULCEA

GARANTI BANK

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

 • (not be published)