Profitul băncii a influentat de contextul pandemic in care
predictibilitatea a fost foarte redusa si volatilitatea conditiilor macroeconomice a fost ridicata.

În 2020, Patria Bank a raportat un profit net de 2,8 milioane lei, confirmand evolutia pozitiva inregistrata in anii precedenti. Profitul băncii a influentat de contextul pandemic in care predictibilitatea a fost foarte redusa si volatilitatea conditiilor macroeconomice a fost ridicata. Aceste elemente au afectat rezultatul financiar al anului 2020 si explica contractia cu 2,5 milioane lei a rezultatului net fata de anul precedent, se arată într-un comunicat de presă al băncii.

Potrivit institutiei, rezultatele curente reprezinta cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a implementat, concretizanduse in urmatoarele repere financiare atinse in anul 2020:

  • Credite nou acordate in valoare de peste 823 mil. lei in cursul anului 2020 (intr-un ritm mai accelerat decat media sistemului bancar), ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 13%, respectiv +191 mil. lei comparativ cu decembrie 2019
  • Imbunatatirea structurii bilantiere a bancii prin cresterea ponderii creditelor brute in total active la 56% de la 53% in decembrie 2019 corelata cu dezvoltarea continua a unei baze solide de depozite (retail)
  • Optimizarea si reducerea cheltuielilor operationale cu 11%, -15,7 mil. lei in 2020 fata de 2019 prin optimizarea proceselor si accelerarea digitalizarii
  • Imbunatatirea rezultatului operational cu 2 mil. Lei in conditii dificile generate de pandemia Covid-19

Banca a continuat sa fie aproape de clientii care au traversat o perioada dificila in acest context pandemic. Astfel, au fost implementate solutii pentru amanarea ratelor la plata (pe varianta OUG 37 sau pe solutia interna) pentru aproximativ 5% dintre clientii din portofoliul de credite Retail.

In anul 2020, Banca a reusit sa compenseze integral contractia veniturilor operationale cu rezultatele recalibrarii costurilor, reusind sa realizeze un rezultat operational mai bun decat in 2019, chiar daca anul 2020 s-a desfasurat in conditii pandemice.

 

* La 31 decembrie 2020 Total Active insumeaza valoarea 3.430.005 mii Lei in crestere cu 7% fata de sfarsitul anului 2019, evolutie generata in principal de activitatea comerciala atat prin cresterea portofoliului de credite (+12%), cat si a depozitelor atrase de la clienti (+6%)
• Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 12%, +190.024 mii Lei comparativ cu 31 decembrie 2019, evolutia pozitiva fiind rezultatul eforturilor echipelor de vanzari pe toate liniile de activitate: MICRO, Agro, IMM & Small Corporate si Retail care au generat credite noi in 2020 de 823 mil. LEI. Optimizarea structurii bilantiere este o actiune care concura la atingerea obiectivele strategice redistribuind parte din excesul de lichiditate in credite si avansuri acordate clientelei, reusind cresterea ponderii creditelor brute in total active de la 53% la 31
decembrie 2019 la 56% la 31 decembrie 2020
• Analizand situatia pozitiei financiare a bancii la 31 decembrie 2020 fata de anul precedent se constata o crestere mai mare a portofoliului de credite comparativ cu sursele atrase de la clientela, astfel fiind diminuat gradual excedentul de lichiditate de care dispune Banca. De asemenea, Banca a desfasurat actiuni de valorificare a activelor nepurtatoare de dobanda in vederea imbunatatirii structurii bilantiere si eficientei activitatii.

Depozitele atrase de la clienti au inregistrat la 31 decembrie 2020 o crestere cu 6%, +171 mil. Lei fata de inceputul anului, prin actiuni care sa fidelizeze si sa consolideze baza de depozite stabile detinute de banca, si prin incurajarea clientilor de a creste volumul operatiunilor si tranzactiilor prin Internet Banking, crescand astfel volumul conturilor curente cu peste 10% in anul curent. Aceste rezultate arata increderea clientilor in Banca, in mod special in aceasta perioada pandemica. Sursele de finantare au fost diversificate prin operatiuni REPO cu titluri de stat, cu contrapartide din piata si prin atragerea de depozite interbancare. Banca a acordat o atentie deosebita resurselor comerciale prin mentinerea unei durate ridicate a portofoliului de depozite precum si a ponderii conturilor curente in total (22%).

Evolutia soldului creditelor si a depozitelor a determinat o imbunatatire a indicatorului Credite Brute/ Depozite la 31 decembrie 2020 la 66% fata de 31 decembrie 2019 cand nivelul acestuia era de 62%

• Activele lichide in total bilant prezinta un nivel adecvat de 38% similar cu cel din 2019, iar ponderea Titlurilor de datorie si a instrumentelor de capital in Total Active a crescut de la 26% la sfarsit de 2019 la 28% la 31 decembrie 2020
• Consolidarea bazei de capital – In cursul anului 2020 Banca a desfasurat o emisiune de obligatiuni subordonate in valoare de 8,2 mil. EUR pe o durata de 8 ani. Conform aprobarii Bancii Nationale a Romaniei aceste obligatiuni subordonate au fost incluse in Fondurile Proprii de nivel 2 incepand cu octombrie 2020. Emisiunea de obligatiuni a fost listata pe piata reglementata gestionata de Bursa de Valori București (BVB), pe baza unui prospect de admitere la tranzactionare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara
• Rata Fondurilor Proprii Totale (nivel individual) la 31 decembrie 2020 este de 21,43% (fara includerea profitului neauditat inregistrat in 2020), respectiv de 21,60% (cu includerea profitului inregistrat in 2020), depasind limita OCR de 13,85%. Rata fondurilor proprii este in crestere fata de nivelul de 17,75% inregistrat la finele anului 2019, pe fondul procesului de crestere a Fondurilor Proprii de nivel 2 si a rezultatelor pozitive inregistrate

Venitul net din dobanzi prezinta o contractie de 8%, cu 13.8 mil. lei fata de anul precedent explicat in principal de reducerea veniturilor din dobanzi aferente portofoliului de credite pe baza scaderii indexului de dobanda ROBOR cu 115 pp, considerand structura portofoliului preponderent cu dobanda variabila. Veniturile din dobanzi aferente portofoliului de instrumente de datorie a inregistrat o crestere de 14,5%, +2,4 mil. Lei

• Cheltuielile cu dobanzile: +14%, (5,7 mil. Lei) fata de anul precedent fiind influentate de strategia de finantare: cresterea bazei de depozite stabile in lei pentru sustinerea dezvoltarii activitatii de creditare, cresterea depozitelor atrase de pe piata interbancara, operatiuni REPO si noile emisiuni de obligatiuni subordonate emise de catre Banca

• Venitul net din comisioane inregistreaza o scadere de 9% fata de cel inregistrat in anul precedent, datorita diminuarii numarului de tranzactii si operatii desfasurat de clienti in pandemie
• Alte venituri operationale – raman similare cu anul 2019
• Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 11%, 15,7 mil. LEI fata de aceeasi perioada a anului precedent, chiar daca pandemia Covid-19 a adus costuri suplimentare de aproape 1 mil. Lei pentru
asigurarea materialelor de protectie si dezinfectie pentru a asigura desfasurarea activitatii in conditii optime
• In anul 2020, Banca a reusit sa compenseze integral contractia veniturilor operationale cu un program de optimizare a costurilor administrat cu succes
• Costul anual al riscului: inregistreaza valoarea -23,6 mil. Lei, 1,3% raportat la media portofoliului de credite. Acesta valoare incorporeaza modificarile aduse de noua definitie de default, actualizarea metodologiei de calcul provizioane cu noii indicatori macroeconomici si operatiunilor de write-off
efectuate.

In anul 2020 s-a continuat procesul de recuperare atat a creantelor neperformante din afara bilantului Bancii, ce a condus la recuperari totale de aproximativ 1,2 milioane EUR, cat si a creditelor neperformante din bilantul Bancii, ce a condus la recuperari in valoare de 5,4 milioane EUR. Derularea acestui proces, cat si activitatea de colectare amiabila, au condus la inregistrarea unei rate a expunerilor neperformante (NPE Ratio) fara luarea in considerarea a provizioanelor de achizitie de 10,34% in decembrie 2020, in timp ce gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (NPL coverage) fara luarea in considerarea a provizioanelor de achizitie a fost de 47,71%, iar gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (NPL coverage) cu luarea in considerare a provizioanelor de achizitie a fost 54,68% la finele lunii decembrie 2020.

Pe plan comercial, Patria Bank a continuat sa fie un participant activ pe segmentele de persoane juridice reprezentative pentru activitatea sa (IMM, Microintreprinderi si Agro), cu adresabilitate atat in zona urbana, dar si in mediul rural, si a accelerat strategia de crestere a segmentului de retail (persoane fizice), preponderent in mediul urban, inclusiv prin cresterea pe zona de credite ipotecare si prin optimizarea creditarii fara garantii reale.

In cursul anului 2020, activitatea de creditare a generat credite noi de aproximativ 823 mil. lei, cu o dinamica superioara in zona de persoane juridice. Ca urmare a finalizarii procesului de optimizare a structurii de sucursale, anul 2020 a asigurat o crestere semnificativa a productivitatii per unitate bancara.

Pe zona de persoane juridice Banca a consolidat cele trei directii principale:
• IMM si Small Corporate (IMM/SME)
• Microintreprinderi (MICRO)
• Agribusiness (AGRO)

La nivel de crestere a soldului de credite, ca urmare a celor de mai sus si a faptului ca baza de plecare este relativ mica, in 2020 Patria Bank a reusit sa creasca de cel putin doua ori mai mult decat sistemul bancar romanesc.

Astfel cresterea soldului de credit, la 31 decembrie, a fost de:
• 11,90% pe zona de persoane fizice, fata de 4,80% rata de crestere a sistemului bancar
• 11,91% pe zona de companii, fata de 7,46% rata de crestere a sistemului bancar.

In cursul anului 2020 Patria Bank a continuat sa creasca pe zona de credite, intr-un ritm mai ridicat decat cota actuala de piata (in special in zona de persoane juridice). Astfel, din total credite noi acordate in 2020, Patria Bank a atras:
• 1,7% din total productie noua credite la nivel national pe zona de persoane juridice (fata de o cota de piata prezenta de aproximativ 0,9%). Performanta este cu atat mai notabila cu cat Banca nu isi propune sa finanteze anumite segmente de clientela Persoane Juridice care asigura o crestere semnificativa in sistem (primarii, companii multinationale, companii de talie mare, etc)
• 0,5% din total productie credite la nivel national pe zona de gospodarii, in contextul in care parteneriatele cu brokerii au intrat in vigoare de facto doar in luna decembrie 2020.

Cu toate aceste realizari, in 2020 tintele bugetate nu au fost atinse in intregime din cauza impactului negativ generat de criza Covid-19. In ceea ce priveste sursele atrase, Patria Bank a continuat in 2020 sa isi consolideze baza solida de depozite, inregistrand o crestere de 6% a pasivelor comerciale comparativ cu 2019.

In ceea ce priveste segmentul IMM si Small Corporate, accelerarea procesului de creditare s-a putut realiza si datorita programului guvernamental IMM Invest. Astfel, la nivelul anului 2020 Banca a semnat cu FNGCIMM Conventia de garantare de Plata a granturilor pentru Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM INVEST ROMANIA. Plafonul intial pentru programul IMM Invest a fost de 135 Mil. RON, iar ulterior acesta s-a suplimentat pana la concurenta sumei de aproximativ 280 Mil. RON.

Abordarea comerciala a Patria Bank pe zona IMM Invest a vizat in principal clientii IMM & Corporate si entitatile AGRO si MICRO de dimensiuni mai mari. La nivelul Bancii principalul beneficiar al programului a fost segmentul IMM & Corporate – aproximativ 37% din sumele debursate la nivelul anului 2020 provin din imprumuturile acordate prin programul IMM Invest (care aduce avantaje pentru clientii IMM in ceea ce
priveste pretul finantarii si garantiile).

Patria Bank a continuat sa sprijine clientii din sub-segmentul Micro. In 2020 Banca a semnat cu Fondul European de Investitii (FEI) majorarea plafonului de garantii EASI cu inca 300 Mil. RON in cursul lunii iunie 2020. Pe tot parcursul anului 2020 s-au acordat peste 1.000 de astfel de credite cu garantie de 80% emisa de FEI. La finalul anului 2020 Banca a asigurat, cu suportul partenerilor, posibilitatea dublarii sumei maxime acordate unui debitor (240.000 lei/debitor) ca masura de suport COVID-19 aprobata de FEI, precum si cresterea valorii garantiei de la 80% la 90%. Aceasta masura se va aplica pana la data de 30 iunie 2021.

In anul 2020, pentru clientela MICRO s-a continuat consolidarea strategiei de dezvoltare in conditii controlate a riscului de credit, asigurandu-se un procent constant al numarului de credite de valoare mica si de dispersie a riscului catre un numar semnificativ de clienti (valoarea medie a finantarilor acordate a fost de aproximativ 22,4 mii Euro in 2020).

Suplimentar, capacitatea de originare a bancii a crescut, deoarece dincolo de forta de vanzari dedicata exclusiv MICRO, a crescut volumul originat direct de angajatii non-MICRO din unitatile teritoriale. Prin definitivarea si consolidarea inrolarii majoritatii unitatilor teritoriale in productia de credite acordate microintreprinderilor, acestea au asigurat 17,5% din volum si 20% din numarul aplicatiilor, majorand eficienta vanzarilor desi numarul de unitati bancare s-a redus.

Grupul Patria Bank acopera o gama larga de clienti din domeniul agricol, de la cei foarte mici (mai putin de 50ha, acoperiti de Patria Credit IFN) si companii micro (intre 50 ei 300ha, acoperiti de sub-segmentul Micro) pana la clienti IMM si corporate (acoperiti de sub-segmentul Agro.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)